Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 152 

 

§ 152

Asianro 500/05.20.00/2016

 

 

Hakeutuminen työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun

 

 

Työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelujen henkilöstö

 

Hallituksen ohjelman Työllisyys ja kilpailukyky –painopistealueen yhtenä kärkihankkeena on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Osana kärkihanketta toteutetaan vuosina 2017 – 2018 alueellisia kokeiluja, joilla luodaan asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen, hallinnonrajat ylittävä ja kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan. Kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu on maakunnilla ja palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokeiluja koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysintuntokaudella 2016.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.5.2016 julkaissut haun kokeiluihin, joihin haetaan toukokuun loppuun jätetyllä hakemuksella. Kokeilualueet on tarkoitus valita viimeistään 23.6.2016 ja kokeilut käynnistyvät vuoden 2017 alusta.

 

Tarkoituksena on käynnistään kahden tyyppisiä kokeiluja, 2 – 3 maakunnallista järjestäjä – tuottaja –mallin kokeilua ja 3 – 8 joko yksittäisen kunnan tai useamman kunnan alueella toteutettavaa asiakaslähtöisen palvelun tuottamismallin kokeilua. Kokeilut voivat olla eri alueilla sisällöltään erilaisia ja painottaa eri asiakastyhmiä.

 

Kuntakokeiluhakemus ”Työttömyyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroitu toimintamalli, Kuopion alueen työvoima- ja yrityspalveluja koskeva kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi” on valmisteltu kuntajohtajakokouksen toimeksiantona yhteistyössä Kuopion kaupungin, Siilinjärven, Suonenjoen ja Tuusniemen kuntien kesken.

 

Kuopion alueen kuntakokeilun päämääränä on pitkäaikaistyöttömyyden /

rakennetyöttömyyden vähentäminen. Kuntakokeilun keskeisinä tavoitteina on pitkittyvästä työttömyydestä aiheutuvista haitoista kärsivien auttaminen, palvelujen parantaminen ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen. Tähän tavoitteeseen päästään kuntakokeilussa sujuvoittamalla asiakasprosessia ja kehittämällä palvelujärjestelmää sekä keskittämällä työttömyysturvalaissa määriteltyjen työllistymistä edistävien palvelujen ja työllistymistä tukevien palvelujen järjestämisvastuu yhdelle taholle.

 

Kuntakokeilun aikana julkiset työvoima- ja yrityspalvelut sekä kuntien hyvinvointia, terveyttä ja elinvoimaisuutta edistävät palvelut koskien kohderyhmää järjestellään uudelleen yhden luukun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi. Kunta järjestää asiakastyöhön tarvittavan toimipisteen, josta kaikki julkisella rahoituksella tuotettavat työllistymistä edistävät palvelut ovat saatavilla yhdellä kertaa.

 

Kuopion kaupunki vastaa kuntakokeilun hallinnoinnista ja johtamisesta. Kuntakokeilun seuranta- ja toteuttamisvastuu on jokaisella kunnalla omien kuntalaistensa osalta. Kuopion alueen kuntakokeilun johtajana toimii Kuopion kaupungin työllistymispalvelujen päällikkö. Kuntakokeilun johtajan apuna käytännön työn ohjauksesta vastaa kuntakokeilun suunnittelustakin vastannut hankeryhmä. Kuntakokeilun johtaja toimii yhteyshenkilönä ministeriöihin ja Kuntaliittoon päin. Hän myös kokoaa seuranta- ja raportointitiedot ja toimittaa ne kootusti eteenpäin.

 

Kuntakokeiluun tullaan kun työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta. Maaliskuun lopussa 2016 näitä pitkäaikaistyöttömiä oli Kuopiossa 2 223 ja virta pitkäaikaistyöttömyyteen 498 (työttömyyden kesto 40-52 vkoa). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on Pohjois-Savossa ollut vuositasolla n. 10 % tasolla.

 

Uusien työllistymistä edistävien työskentelymallien kehittäminen ja käyttöön ottaminen on tarpeellista, jotta pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun pystytään vaikuttamaan. Kuntakokeilussa voidaan kuntayhteistyössä kehittää uusia toimintamalleja ja kaikkien asiakkaan asioissa toimivien työskennellessä yhdessä päästään jatkuvaan vuoropuheluun mm. päällekkäisen työskentelyn minimoimiseksi ja asiakkaan näkökulmasta kokonaisvaltaiseen näkemykseen asiakkaan työllistymissuunnitelman toteuttamisessa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole osoittamassa erillistä määrärahaa kokeilujen toteuttamiseen, vaan kokeiluissa. palvelut on tuotettava kuntien olemassa olevien taloudellisten resurssien puitteissa.

 

 

Liitteet

1

500/2016 Työvoimaministeriön kirje 4.5.2016

 

2

500/2016 Kuntakokeiluhakemus

 

3

500/2016 Yhteenveto kuntakokeiluhakemuksesta

 

4

500/2016 Kuntakokeiluhakemus, päivitetty 30.5.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Oksanen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu ”Työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroitu toimintamalli, Kuopion alueen työvoima- ja yrityspalveluja koskeva kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi” alueelliseen kokeiluun.

 

Päätös                                          Merkittiin, että kokouksessa jaettiin täydennetty luonnos Kuopion alueen hakemuksesta työvoima- ja yrityspalveluja koskevaan kuntakokeiluun pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Liitteenä 4.

 

                                                      Työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Pirjo Oksanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.