Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 153 

Perusturva- ja terveyslautakunta

49 §

17.5.2016

 

§ 153

Asianro 3581/10.03.02.04/2016

 

 

Toimitilat lapsiperhepalveluille -hankesuunnitelma ja tilojen vuokraaminen lapsiperhepalvelujen käyttöön

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 17.5.2016 33 §

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen verkostosuunnitelman kehittämistyön ohessa (loppuraportti 20.8.2013) käynnistettiin Lapsiperhepalvelujen tilantarveselvitystyö. Tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi lisääntyneen asiakasmäärän ja sen kautta toimintatapojen muutostarpeiden takia sekä Konttisen liiketalon tiloissa esiintyvien sisäilmaoireilujen hälyttävän lisääntymisen takia.  Tarveselvityksen perusteella (valmis 22.4.2013) tarveselvitystyöryhmä esitti hankesuunnittelun aloittamista Perusturvan palvelualueen Lapsiperhetyön työtilojen järjestämiseksi kiireellisenä.

 

Tarveselvitysvaiheen jälkeen Aikuissosiaalityön palvelut siirrettiin Konttisen liiketalosta muualle useisiin eri toimipaikkoihin.  Konttisen liiketalosta muuttamisen jälkeen osa perusturvan lapsiperhepalveluista (palvelutarpeen arviointi, avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sekä perheoikeudelliset palvelut) on toiminut Kasarmialueen rakennuksissa B ja E. Myöhemmin työntekijämäärän lisäännyttyä on lisätilaa saatu järjestettyä Kasarmirakennuksesta A.

 

Tämän hanketyön aikana on koteihin jalkautuvan kotipalvelun ja perhetyön henkilökuntamäärää lisätty noin 40 %:lla. Lapsiperhepalvelujen henkilöstö on kouluttautunut  ( LEAN -valmennus) ja                           uudelleen organisoitumassa toiminnallisten saumakohtien poistamisen ja työn sujuvuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi.

 

Toiminnallisilla uudistuksilla (tiimityö) pyritään ottamaan paremmin haltuun kasvava asiakasmassa nykyisillä resursseilla. Toiminnallisten muutosten läpivieminen edellyttää muutoksia myös toimitiloissa. Tilatarveselvityksen tavoitteena on toiminnallisten muutosten ohella noudattaa tuottavuusohjelmaa ja pienentää lapsiperhetyön kokonaistilatarvetta 10 %. Tavoitteena on toimitilojen osalta pysäyttää jatkuva väliaikaisuus ja muuttaminen. On päästävä pysyviin tiloihin, jotka ovat toiminnan kannalta järkevät, muuntojoustavat ja turvalliset. Tulevaisuudessa siirtyviä palveluita ovat vain projektiluontoiset hankkeet ja                             kokeilut, jotka määräaikaisen kestonsa takia voivat toimia erillisissä, pienemmissä tiloissa.

 

Hanke-esitys esittää ratkaisuksi nk. hajautettua mallia, jossa Avohuollon kokonaisuus säilyy mutta niistä erillisissä tiloissa jatkaa Sijaishuolto kahdessa, nykyisessä toimipisteessään. Avohuollolle vuokrataan yksityissektorilta muuntojoustavat tilat Lapsiperhepalveluiden toimitiloiksi, joissa on huomioitu palveluiden erityispiirteen mukainen riittävä väljyys ja lapset huomioiva varustelu. Hankesuunnitelmassa on päädytty esitykseen, jossa edellä mainitut muuntojoustavat tilat vuokrataan osoitteesta Viestikatu 1-3, 3. krs.

 

                                                      Va. tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Liitteet

 

3581 / 2016Toimitilat lapsiperhepalveluille -hankesuunnitelma

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Marketta Kolari

puh.  044 718 3802

Mikko Lankinen

puh. +358 044 718 6115

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy lapsiperhetyön toimitilojen hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle tilojen vuokraamista KOY Technopolis Viestikatu 1-3:lta hankesuunnitelman mukaisesti.

 

Päätös                                      

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

Va. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen klo 13.47.

 


 

Liitteet

5

3581/2016 Toimitilat lapsiperhepalveluille -hankesuunnitelma

 

6

3581/2016 Lapsiperhepalvelut Vuokrasopimus

 

7

3581/2016 Vuokrattavan tilan pohjapiirros

 

 

                                                      Va. tilahallintopäällkkö Mikko Lankinen ja asiakkuuspäällikkö Petri Koponen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen ja liitteenä olevan vuokrasopimuksen. Sopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkennuksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että puheenjohtaja Pekka Kantanen ja jäsen Jukka Pulkkinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Va. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen ja asiakkuuspäällikkö Petri Koponen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Mikko Lankinen ja Petri Koponen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.