Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 156


 

Kaupunkirakennelautakunta

73 §

18.5.2016

 

§ 156

Asianro 3515/10.00.01.00/2016

 

 

Määräalan ostaminen kiinteistöstä Korhola 297-426-6-3

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.5.2016 73 §

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Hiltulanlahden jälkeen seuraava laajempi pientaloalue on ns. Vanuvuoren alue. Kaupunki omistaa valtaosan alueesta. Alueen etelälaidalla olevan tilan 297-426-6-3 omistajan kanssa on neuvoteltu kaupasta, johon kuuluu 32,1 ha maa-aluetta ja 46,7 ha vesialuetta käsittävä määräala. Alueen osayleiskaavoittamisen aloittaminen on vuoden 2016 kaavoitusohjelmassa. Määräalan kauppa linjaa osayleiskaavan rajausta.

 

Kauppahinta on 590 000 euroa. Määräalalla on puustoa n. 5 000 m3, josta

56 % on tukkia. Määräalasta 6 ha on hakkuukypsää ja 16 ha varttunutta kasvatusmetsikköä. Määräala on loivapiirteistä ja hyvin rakentamiseen sopivaa kivennäismaata. Hinnoittelu on linjassa Vanuvuoren alueen aikaisempien asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden kauppojen kanssa. Hintaa nostaa puuston määrä ja rakenne. Asiakirjoissa olevaan kauppakirjaluonnokseen sisältyvien kaavoitusta koskevien kauppaehtojen hyväksyttävyys on tarkistettu yleiskaavajohtaja Juha Romppasen kanssa.

 

Oheisessa kartassa on rajattuna ostettava määräala sekä kaupungin nykyinen maanomistus ja vesialueiden omistus.

 

Vaikutusten arviointi             Kauppa on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska kaupungin maanomistus tukee kestävää kaupunkirakennetta ja riittävää tonttitarjontaa.

 

Esitys                                         Kaupunkirakennelautakunta esittänee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi noin 32,1 ha maa-aluetta ja 46,7 ha vesialuetta käsittävän määräalan ostamisen kiinteistöstä 297-426-6-3 hinnalla 590 000 euroa ja muutoin asiakirjoissa olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.