Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 158


 

 

§ 158

Asianro 3588/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-405-26-107

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

Selostus                                       Kiinteistölle haetaan lupaa loma-asunnon (180 k-m2) ja talousrakennusten rakentamiseksi (yht. 260 k-m2) kaavattomalla alueella.

 

Rakennuspaikka                         Kuopion kaupunki, Maaningan kylä, 56,9 ha:n tila Talaspuro,

476-405-26-107.

 

 

 

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL:n 72.1 §:ssä tarkoitettua kaavaa.

 

Kaavoitustilanne                        Alueelle ei ole yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.

 

Naapureiden kuuleminen        

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

Vesihuolto, liikenne                   Alue ei ole minkään vesiosuuskunnan toiminta-alueella. Käyttövesi otetaan porakaivosta tai tuodaan kantovetenä. Jätevedet käsitellään rakennuspaikalla. Rakennuspaikka ei ole pohjavesialueella ja yksityiskohtainen käsittelytapa ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

 

Tieyhteys rakennuspaikalle on olemassa.

 

Sijainti                                          Hakemus sijoittuu Onkiveden rannalle, noin 13 km:n päähän Maaningan keskustasta.

 

Oleva tilanne                              Rakennuspaikka on rakentamaton.

 

Perustelut                                    Kyse on yksittäisen loma-asunnon rakentamisesta aikaisemmin rakentamattoman emätilan rannalle. Hankkeelle ei ole maankäytöllisiä esteitä ja ympäristö soveltuu loma-asumiselle. Luvan myöntämiselle on näin ollen olemassa erityinen syy.

 

Emätilan mitoitus                      Kyse on vuonna 1957 muodostetusta emätilasta. Kiinteistöjaon perusteella tilalla on rantaviivaa noin 170 m. Kiinteistön edustalla on pohjakartassa näkyvää vesijättöä, josta mitattuna rantaviivaa on noin 130 m. Rantaviiva on kokonaisuudessaan mitoitusrantaviivaa. Kyse on emätilan ns. perusrakennusoikeudesta.

 

Sopeutuminen lain edellytyksiin

 

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hankkeelle on olemassa edellä perusteluissa esitetty erityinen syy. (MRL 172 §).

 

 

Päätösesitys                                Lupa myönnetään. Haettu rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavat edellytykset.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta, jona aikana vastaava rakennuslupa on haettava.

 

Hakemuksen valmisteluta peritään kaupunginhallitus 11.1.2016tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle.

 

Toimivallan peruste                   Kaupunginhallitus (MRL 171.1 §).

 

 

Vaikutusten arviointi                 Lähellä ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, eikä luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukainen arviointi ole tarpeen.

 

Hankkeella ei ole merkittäviä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

15

3588/2016 Kartta

 

16

3588/2016 asemapiirustus

 

17

3588/2016 alueen rakennuskanta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jukka Holopainen

puh.  044 718 5418

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.