Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 109


 

 

§ 109

Asianro 4869/10.00.02.01/2016

 

 

Omakotitonttien luovuttaminen Kurkimäestä

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Kaupungilla on 13 vapaata omakotitonttia Kurkimäessä. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään tonttien luovuttamista kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.

Omakotitonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         Kaupungin omistamat vapaat omakotitontit sijaitsevat Kurkimäessä Tamma-ahontiellä ja Lampirinteentiellä. Alueen asemakaava tuli voimaan 5.2.2014. Tontit on tarkoitus luovuttaa vaiheittain alueen kunnallistekniikan rakentamisaikataulu huomioon ottaen. Tamma-ahontien tonteille kunnallistekniikka valmistuu lokakuussa 2016. Lampirinteentien kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Tonteista seitsemän sijaitsee asemakaavan mukaisilla erillispientalojen korttelialueilla (AO) ja kuusi erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueilla (AOT). Tontit ovat pinta-aloiltaan 1 626 m² - 3 873 m². Rakennusoikeus tonteille määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun e=0.20 tai e=0.10 mukaisesti.

Luovutusperiaatteet

Omakotitontit esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 mukaisilla luovutusperiaatteilla. Erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueilla sijaitsevat tontit (AOT-tontit) esitetään luovutettaviksi perusomakotitontteina ilman yritystilojen rakentamisvelvoitetta. Kaavamääräys mahdollistaa yritystilan rakentamisen asunnon yhteyteen, mikäli tontinhakija haluaa toteuttaa tontille myös toimintaansa liittyviä yritystiloja.

Tontit esitetään luovutettaviksi vuokraamalla. Vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

Kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71 päätöksen mukaisesti tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä 21.5.2008 § 161 määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta 12.1.2011 § 10) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies ja maankäyttöinsinööri pääsääntöisesti kahden viikon välein. Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontin saaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla, jossa läsnä on kaupunkirakennelautakunnan edustaja.


Hinnoittelu

Kaupunki on vuokrannut Kurkimäestä noin 60 omakotitonttia vuosien 1988 – 2005 aikana. Kurkimäestä kaupungin luovuttamien omakotitonttien tämän hetkinen hinta elinkustannusindeksillä tarkistettuna on 5,85 €/m².

Kaupungin omistamista vapaista tonteista kuusi tonttia rajoittuu Kurkimäentiehen. Tamma-ahontien eteläpuolella Laukaanjokeen rajoittuvien viiden tontin läpi kulkee Savon Voiman omistama ilmajohto. Lisäksi Palomäentien ja Lampirinteetien kulmauksessa sijaitsevat kaksi tonttia ovat omarantaisia tontteja Pienen Varkaanlammen rannalla.

Tonttien perusneliöhinnaksi esitetään 8 €/m². Laukaanjokeen rajoittuva korttelin 24 tontti 12 sekä Lampirinteentien ja Kurkimäentien kulmauksessa sijaitseva korttelin 21 tontti 1 ovat pinta-alallisesti huomattavasti suurempia, mikä esitetään otettavaksi huomioon neliöhintaa alentavana tekijänä. Täten korttelin 21 tontille 1 neliöhinnaksi esitetään 7,50 euroa/m² ja korttelin 24 tontin 12 neliöhinnaksi 7 euroa/m². Pieneen Varkaanlampeen rajoittuville omarantaisille tonteille esitetään kiinteitä hintoja, 35 000 euroa/tontti. Tonttien hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1906 (joulukuu 2015). Esitetyillä hinnoilla tonttien neliövuokrat vuodessa olisivat 0,28 €/m²/vuosi - 0,45 €/m²/vuosi. Tonttien hinnat on esitetty alla olevassa kartassa.Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37). Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien luovuttaminen edistää rakennusalan työllisyyttä.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kurkimäen kaupunginosan korttelin 20 tontit 1-2, korttelin 21 tontti 1, korttelin 22 tontit 7-11, korttelin 23 tontit 1-4 ja korttelin 24 tontti 12 vuokrataan seuraavin luovutusperiaattein ja luovutusehdoin:

Tonttien luovutusperiaatteet

- Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää tonttien hakukierrokset parhaaksi katsominaan ajankohtina.

- Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään: ensisijainen ryhmä ja toissijainen ryhmä. Ensisijaiseen ryhmään luetaan ne yksityishenkilötontinhakijat, jotka eivät ole 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin luovuttamalle tontille. Toissijaiseen ryhmään kuuluvat kaikki muut hakijat. Toissijaiseen ryhmään lasketaan mukaan myös ammattirakentajat ja rakennusliikkeet. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ensin suoritetaan arvonnat ryhmien sisäisen järjestyksen määrittämiseksi. Tämän jälkeen ryhmät yhdistetään liittämällä toissijainen ryhmä ensisijaisen ryhmän jälkeen, jolloin muodostuu valintajärjestyslista.
- Tontit varataan hakijoille näiden erillisessä valintatilaisuudessa suorittamien tonttivalintojen mukaisesti noudattaen arvontojen ja ryhmien yhdistämisen jälkeen muodostunutta valintajärjestyslistaa.  Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

- Tontit varataan hakijoille varausmaksua vastaan. Valintatilaisuudessa tehdään tontin hakijan kanssa varaussopimus. Vuokrauspäätös ja vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Muutoin varaus raukeaa. Tonttien varausmaksu on maapoliittisen ohjelman mukainen.

- Tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä 21.5.2008 § 161 määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta 12.1.2011 § 10) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies ja maankäyttöinsinööri. Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontinsaaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla. Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään. Ensisijaisessa arvontaryhmässä ovat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin luovuttamalle tontille. Toissijaisessa arvontaryhmässä ovat ammattirakentajat, rakennusliikkeet ja 10 vuoden sisällä kaupungin luovuttamalle tontille rakentaneet yksityishenkilöt. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

Tonttien luovutusehdot

Kurkimäen kaupunginosan tonttien pääoma-arvot ovat seuraavat:

 

Pinta-ala (m²)

Hinta (€)

Korttelin 20 tontti 1

3847

35 000

Korttelin 20 tontti 2

3116

35 000

 

 

 

 

 

Hinta (€/m²)

Korttelin 21 tontti 1

3140

7,50

Korttelin 22 tontti 7

1817

8

Korttelin 22 tontti 8

1724

8

Korttelin 22 tontti 9

1663

8

Korttelin 22 tontti 10

1704

8

Korttelin 22 tontti 11

1668

8

Korttelin 23 tontti 1

1832

8

Korttelin 23 tontti 2

2345

8

Korttelin 23 tontti 3

1626

8

Korttelin 23 tontit 4

2410

8

Korttelin 24 tontti 12

3873

7

 

                                                          - Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

- Tontit luovutetaan vuokraamalla.  Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

-Tontin hallintaoikeuden, rakennusluvan saannin ja rakennustöiden aloittamisen edellytyksenä on kaupungin ja tontin saajan välinen maanvuokrasopimus

-  Maanvuokrasopimuksen mukainen omakotitonttien rakentamisvelvoite on pääsääntöisesti vähintään 50 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. Maanvuokrasopimuksen mukainen tontin rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta. Rakentamattoman tontin edelleen luovuttaminen ilman kaupungin kirjallista suostumusta on kielletty. Erityisistä syistä rakentamisvelvoitteesta voidaan myöntää poikkeus toimintasäännön mukaisesti.

- Omakotitontin maanvuokrasopimuksen mukainen sopimussakko on pääsääntöisesti vuosivuokra viisikymmenkertaisena. Kiinteistöjohtajalla on perustellusta syystä oikeus korottaa tai alentaa sopimussakon määrää tapauskohtaisesti harkiten.

- Kaupungin luovuttamilla omakotitonteilla rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuva sopimussakko on 2-kertainen vuosivuokra viivästysajalta.

- Tontinsaaja on velvollinen maksamaan tontin lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

- Muutoin vuokrasopimuksessa noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.