Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 110


 

 

§ 110

Asianro 4270/10.00.02.01/2016

 

 

Tonttien hinnoittelu Päivärannan kortteleissa 16, 20 ja 61

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2015 § hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka koskee Päivärannan alueen korttelia 16 ja korttelin 20 tonttia 4 sekä puisto- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella on muodostunut kortteli 61 sekä puistoaluetta. Asemakaava on tullut voimaan 17.3.2015.

 

Kaava-alueen sijainti ja asemakaava ilmenee oheisista kartoista.

 

                                                

 

                                           

 

Korttelin 16 sekä korttelin 20 tontin 4 asemakaavamerkintä on AL-35 (Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Korttelin 61 asemakaavamerkintä on AR (Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue).

 

Alueen tontteja esitetään hinnoiteltavaksi niiden markkinointia sekä varaus- ja vuokrauspäätösten tekoa varten. Hinnoittelu koskee vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja.

 

Rakennusoikeuden hinnoittelun tueksi on laadittu ulkopuolinen arviokirja alueen rakennusoikeuksien markkina-arvon määrittämiseksi. Arviokirja vastaa kaupungin omaa näkemystä Päivärannan alueen tonttien hinnoittelusta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan päätösehdotus on positiivinen, koska tonttien luovutuksella pyritään edistämään asemakaavan toteutumista ja kaupunkirakenteen tiivistymistä. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien rakentaminen mm. edistää rakennusalan toimijoiden työllisyyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Tonttien hinta vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa Päivärannan kortteleissa 16 ja 61 sekä korttelin 20 tontilla 4 on 120 €/k-m2.

2.        Hinta sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

3.        Tontit luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % tontin arvosta.

4.        Muutoin noudatetaan varauksen ja vuokrauksen yhteydessä tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien varaus- ja vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.