Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 111 

 

§ 111

Asianro 4915/02.08.00.01/2016

 

 

Saaristokatu, vaihtoehtoja nykyisten toimimattomien valopilareiden korvaamiseksi

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Taustaa                                          Saaristokatu ja sen valaistus on valmistunut vuonna 2008, kun katu avattiin liikenteelle. Valopilareita Saaristokadulla on yhteensä 23 kpl kolmessa eri kohdassa; Pölhönsaaressa 9 kpl, Korkeasaaressa 9 kpl ja Kaivannonlahdessa 5 kpl. Nykyiset pilarit ovat malliltaan sinisiä EK-Light Oy:n Boilidi RGB light-pipe valopilareita. Pilarin rungon korkeus on 1,2 m ja valoputken pituus 4 m. Pilareissa on ollut alun perin väriä vaihtava valaistus.

 

Valot eivät ole toimineet kunnolla enää muutamaan vuoteen. Talven 2015 - 16 aikana valot toimivat kahdessa pylväässä Kaivannonlahdessa ilman värin vaihtoa. Pilarit ovat vuosien aikana joutuneet myös ilkivallan kohteeksi. Toimimattomista valopilareista on tullut useita palautteita viime vuosina.

 

                                                          Pilarivalojen ohjaimet on asennettu kylmiin ulkotiloihin sähkökaappiin ja valaisinpylväisiin. Jälkikäteen on selvinnyt, että ohjaimet eivät toimi optimaalisesti ulkotiloissa. Tämä on tärkein syy, miksi valo-ohjaus ei ole ollut kovinkaan toimiva. Kosteuden kerääntyminen valoputkeen on myös aiheuttanut ongelmia valojen toimivuuteen. Kondensoitumisen estävä osa on puuttunut valoputkista. Sisätiloihin asennettavaksi tarkoitetut valolähteet eivät ole kestäneet ulkoilman suuria lämpötilavaihteluita. Täysin vastaavia ja korvaavia uusia varusteita ei ole saatavissa, joten alkuperäisten pilareiden korjaaminen ei ole kannattavaa.  1,2 metrin korkeudesta alkavaan valoputkeen on helppo lyödä esim. rautatangolla. Myös ohiajavalla liikenteellä ja kunnossapitokalustolla työskennellessään on suuri mahdollisuus lennättää kiviä lähellä ajorataa oleviin pitkiin valoputkiin.

 

Vaihtoehdot                                Toimimattomien valopilareiden korvaavien vaihtoehtojen etsimisessä on pyritty löytämään vaihtoehtoja, joissa nykyisissä valopilareissa esiintyvät ongelmat vältettäisiin. Pilareiden valo-osan tulisi sijoittua vähintään 4m korkeudelle ilkivallan estämiseksi. Mahdollisen valo-ohjauksen pitäisi myös toimia kylmissä olosuhteissa. Em. lisäksi valopilareiden tulisi olla LED-tekniikkaa (väriä vaihtava/valkoinen), himmennettävä/kiinteä, sovitettavissa vanhoihin jalustoihin sekä korkeudeltaan lähellä vanhoja pilareita.

 

Kriteerit lähtökohtana vaihtoehdoiksi valikoitui 5 erilaista valaisinta. Yhtenä vaihtoehtona on myös pilareiden poistaminen ja alueiden maisemoiminen (mm. kiveys ja istutukset) ympäristön mukaan.

 

VE 1:ssä ja VE 2:ssa nykyisten valopilareiden tyviosa uusiokäytettäisiin.  Tyveen hitsattaisiin kaareva ”osmankäämi”-varsi ja pilari maalattaisiin uudestaan. VE 2 mahdollistaa värien vaihtamisen pilarin valo-osassa etukäteen ohjelmoidulla toiminnolla. Valo-osa toistaa etukäteen ohjelmoitua samaa värien vaihto-ohjelmaa, kun valot syttyvät. Muissa vaihtoehdoissa pilareiden valon väri on valkoinen.

 

VE 3 ja VE 4 ovat ”normaaleja ulkovalaisimia”. Niiden valoteho on liian kirkas maisemavalaistukseen. Erillisen säätimen avulla valaisimet saataisiin näyttämään himmeämpää valoa. Pilareiden asentamiseen olemassa oleviin jalustoihin tarvitaan jalusta-adapteri.

 

VE 5 on myös osmankäämi-valaisin. Siinä ei käytettäisi hyödyksi nykyisten pilareiden tyviosaa, vaan koko valaisin on uusi. Se on n. metrin korkeampi kuin muut vaihtoehdot. Myös valo-osa on pidempi. VE 5:n asentamiseen olemassa oleviin jalustoihin tarvitaan jalusta-adapteri.

 

VE 6:ssa nykyiset toimimattomat valopilarit poistettaisiin, eikä uusia pilareita laitettaisi tilalle. Alueet maisemoitaisiin ympäristöä vastaavalle tasolle. Tällöin kadun maisemavalaistus häviäisi.

Valopilareiden määrää vähentämällä kustannuksia saataisiin hieman pienennettyä. Pölhönsaaressa pilareiden vähentäminen jättäisi hajanaisen vaikutelman. Kaivannonlahdessa pilareita on alun perinkin vain viisi, joten sieltäkään pilareiden vähentäminen ei ole järkevää. Korkeasaaren kohdalla olevista pilareista voisi poistaa kolme pilaria jyrkästä luiskasta. Nykyisissä pilareissa pitkään valo-osaan alhaalla luiskassa on lentänyt kiviä autojen renkaista.

 

Kustannukset                              Valaisinten kustannuksissa ei ole huomioitu logistiikan eikä asennuksen kuluja.

                     

          KUSTANNUS €

PYLVÄS

23 KPL

20 KPL

VE 1 - OSMANKÄÄMI VALKOINEN LED

1 430

32 890

28 600

VE 2 - OSMANKÄÄMI VÄRIÄ VAIHTAVA LED

1 450

33 350

29 000

VE 3 - ROSA KARIN VALKOINEN LED

1 192

27 416

23 840

VE 4 - ROSA KARIN DECOR VALKOINEN LED

1 192

27 416

23 840

VE 5 - ROSA VALMIS OSMANKÄÄMI VALKOINEN LED

1 585

36 455

31 700

VE 6 - VALAISINPYLVÄÄT POISTETAAN JA ALUEET MAISEMOIDAAN

10 000

 

 

Vaikutusten arviointi                Valopilareiden uusiminen parantaa ympäristöä ja on uusi kohokohta Saaristokadulle. Valaistuksen parantamisella saadaan Saaristokadun ilmettä kohotettua alkuperäiselle tasolle. Kustannukset pilareiden uusimiseen pysyvät kohtuullisena.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Saaristokadun valopilarit saneerataan VE 2 pilariratkaisulla. VE 2:ssa täyttyy parhaiten alkuperäisen pilarivalaistuksen lähtökohdat, mutta erinäköinen pilarimalli tuo myös uutta ilmettä Saaristokadun ilmeeseen.

 

Esitän myös, että Korkeasaaressa olevista yhdeksästä pilarista poistetaan kolme jyrkässä luiskassa olevaa pilaria. Kustannussäästöä kolmen pilarin poistolla saadaan yli 5 000 €.

 

Liitteet

14

4915/2016 Laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunto

 

15

4915/2016 Saaristokatu - valopylväät v2

 

                                                          Valmistelija                                                           

Minna Muhonen

puh. +358 44 718 5631

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.