Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 112 

 

§ 112

Asianro 4706/02.05.01.00/2016

 

 

Yksityistieavustuskäytännöt Kuopion kaupungissa

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Taustaa                                          Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 11.2.2015 päätettiin perustaa työryhmä, joka käy läpi kaupungin avustusperiaatteet ennen Juankoski-liitosta.

 

Perustettuun työryhmään kuului kaupunkirakennelautakunnan jäsenet Keijo Voutilainen ja Markku Söderström, tiekuntien edustajana tieisäntä Jouko Ruotsalainen sekä kunnossapitopäällikkö Juho Pelkonen ja yksityistiesihteeri Annele Pesonen. Työryhmä kokoontui kolme kertaa, puheenjohtajana Juho Pelkonen ja sihteerinä Annele Pesonen.

 

Työryhmässä käytiin läpi avustamisen nykytilanne, tiekuntien lisääntyminen ensimmäisestä kuntaliitoksesta 2005 alkaen sekä kaupungin maksamat kunnossapitoavustukset tiekunnille ja avustusten suuruus tiekuntien menoista. Avustettavat tiet ovat lisääntyneet kuntaliitosten myötä seuraavasti:

 

Alue                                                Tiekuntia                                       Avustetut tiekunnat

Kuopio                                            326 kpl/663 km                            250 kpl/450 km

Vehmersalmi 2005                     467 kpl/956 km                            300 kpl/549 km

Karttula 2011   634 kpl/1325 km                         410 kpl/781 km

Nilsiä 2013                                     973 kpl/1940 km                         563 kpl/1056 km

Maaninka 2015                            1127 kpl/2408 km                       614 kpl/1296 km

Juankoski 2017                            arvio + 200 kpl/+400 km          +114 kpl/+230 km

 

Tiekuntien määrä on yllä olevassa taulukossa ilmoitettu liitoskuntien osalta kumulatiivisena, samoin kilometrit. Juankosken kuntaliitoksen myötä tulee avustettavien teiden lukumäärä olemaan noin 730 kpl ja yhteispituus 1526 km.

 

Avustusperiaatteet                   Työryhmälle esiteltiin yksityistiesihteerin laatimia vaihtoehtolaskelmia, joissa mm. tiekuntien omavastuuta lisättiin vähentämällä jokaista pysyvää asuntoa kohden avustettavasta kilometrimäärästä 0,05 km/osakas. Mikäli avustettaville teille laitetaan jokaista osakaskiinteistöä kohden puolen kilometrin omavastuuosuus, johtaa se siihen että tiheään asututissa maaseututaajamissa tieavustusten taso putoaa huomattavasti. Tällaisia alueita ovat haja-asutusalueille yleiskaavalla muodostetut asuntoalueet, joissa tiet ovat yksityisteitä.

 

Toisena mahdollisuutena on tiekuntien omavastuun % -osuuden kasvattaminen. Tällä menettelyllä yksityistieavustusten jakoperusteet säilyvät nykyisenlaisena. Tiekuntien avustusten taso säädetään avustusprosentin muutoksella käytettävän määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella. Liitteenä laskelmat avustusperusteiden muutosten vaikutuksista avustusten jakoon eri avustustasoilla.

 

Työryhmä tuli siihen tulokseen, että tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet tulee säilyttää ennallaan. Kaupunki avustaa yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta ja avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Avustettavat tiet luokitellaan 4-kunnossapitoluokkaan ja kunnossapitoavustus on euroa/tieluokka.

Työryhmän kanta oli, että kunnossapitoavustuksia laskettaessa tieluokittain tiekuntien omavastuuta lisätään suurentamalla % -osuutta keskimääräisestä kunnossapitotasosta.

 

Avustusten käsittely                 Työryhmälle esiteltiin nykyinen yksityistieavustushakemuksen käsittelyketju, jossa on kuusi eri toimenpidettä.

 

Sähköinen kunnossapidon avustushakemus on otettu käyttöön vuoden 2016 alussa ja se on todettu toimivaksi. Avustusten käsittelyssä ja maksatuksessa tehdään vielä paljon toistuvia työvaiheita sähköisistä avustushakemuksista huolimatta. Yksityistieavustuksen käsittelyketjua ja sähköisen avustushakemuksen käsittelyä kehitetään edelleen käyttäen hyväksi olemassa olevia järjestelmiä.

 

Tiekuntien yhdistäminen

 

Työryhmässä keskusteltiin, miten tiekuntia saataisiin isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin avustettavien tiekuntien ja avustuspäätösten määrä vähenisi. Työryhmän mielestä toimitukset, joissa yhdistetään tiekuntia (isompia kokonaisuuksia) olisivat maksuttomia tiekunnille ja näihin myös kohdennettaisiin perusparantamisavustuksia.

 

Resurssit                                        Yksityistieasioita hoitaa Kuopion kaupungissa yksi yksityistiesihteeri, joka on jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Kuopion kaupunki on laaja-alainen ja yksityistiesihteerin viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää alueen tuntemusta ja hallinnollista perehtymistä tieasioihin. Jotta tehtävät siirtyisivät vaivatta, tulee huolehtia mentoroinnista henkilöstön muutosvaiheessa.

 

Vaikutukset                                  Haja-asutusalueiden yksityistieverkosto palvelee maaseudun yrityksiä, vakituista asutusta ja loma-asutusta. Yksityisteiden kunto on maaseudun elinkelpoisena pysymiselle tärkeä.  Savon alueelle on myös suunnitteilla metsäteollisuutta ja maaseudun tieverkoston toimivuus on puuhuollon edellytys.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet säilytetään ennallaan. Tieavustusmäärärahojen jaossa tiekuntien omavastuuta lisätään tarvittaessa suurentamalla omavastuun % -osuutta keskimääräisestä kunnossapitotasosta.

 

Tiekuntien yhdistämistä tuetaan maksuttomilla tietoimituksilla ja kohdistamalla näihin teihin perusparannusmäärärahoja.

 

Tieavustusten jaossa siirrytään sähköiseen järjestelmään.

 

Yksityistieavustusten jakamisen ja yksityistieasioiden hoidon resurssit turvataan ajoissa.

 

Liitteet

16

4706/2016 Kunnossapidon kustannustasot

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.