Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 113


 

 

§ 113

Asianro 4712/10.03.01.02/2016

 

 

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2016

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.

 

Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

                              

Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.

 

Keskitetysti hoidetulla alueella talvikaudella 2015 - 2016 muodostui yhteensä

665 130,37 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 332 565,19 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista.

 

Talvikauden 2015 – 2016 toteutuneet kustannukset ovat edellistä talvikunnossapitokautta suuremmat, johtuen vuoden 2016 alkutalven runsaammista lumisateista. Varsinaisen lumen aurauksen, liukkaudentorjunnan ja hiekanpoiston osalta työt ovat kiinteähintaisia sisältyen kunnossapitourakoihin. Lumenajon kokonaiskustannus vaihtelee vuosittain. Talvikautena 2015-2016 se oli 179 788,40 €, josta kiinteistöjen osuus on 131 605,11 €

 

Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on

19 130 165 m² ja käytetty kokonaisrakennusala on 6 773 638 m².

 

Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla: Tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla 19 130 165 m² kertaa 332 565,19 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla 6 773 638 m² kertaa 332 565,19 euroa.

 

Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m² ja kokonaisrakennusala 242 m², hinta muodostuu seuraavasti:

893 m2 jaettuna 19 130 165 m² kertaa 332 565,19 euroa plus 242 m2 jaettuna 6 773 638 m² kertaa 332565,19 euroa = 0,0000466 x 332 565,19 euroa + 0,0000357 x 332 565,19 euroa = 15,52 euroa + 11,88 euroa = 27,41 euroa.

 

Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 12,9 % verrattuna edelliseen talvikauteen. Lunta jouduttiin ajamaan kunnossapitokautena 2015-2016 edellistä talvea enemmän. Helmikuussa satoi lunta varsin runsaasti.

 

Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 665 130,37 euroa.

 

Alle 10 euron laskua ei peritä ja laskutuksessa noudatetaan 1.1.2016 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.