Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 118 

 

§ 118

Asianro 4359/10.03.01.00/2016

 

 

Ainolankadun, Ainolanpolun, Leinikinkadun ja Kotkansiiven katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Ainolankatua, Ainolanpolkua, Leinikinkatua ja Kotkansiipeä. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Kuopion Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Hiltulanlahden länsiosan pientalovaltaiselle asemakaava-alueelle ja ovat ensimmäinen osa uuden asuntoalueen rakentamista. Alueen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Valtuusto hyväksyi asemakaavan 23.5.2016 ja sen odotetaan saavan lainvoiman heinäkuussa 2016. Tarvittavat rasitesopimukset tehdään kaavan vahvistumisen jälkeen.

 

Katusuunnitelmat voidaan asettaa nähtäville, mutta niitä ei voida hyväksyä ennen asemakaavan lainvoimaisuutta.

 

Suunnittelualue on pääosin Kuopion kaupungin omistuksessa. Alueella on myös yksityisessä omistuksessa olevia tiloja. Katualueiden maanomistus on kaupungilla lukuun ottamatta Ainolankadulla noin 250 m2 aluetta, mikä on yksityisessä maanomistuksessa. Haltuunotto käynnistetään, kun kadun rakentamisaikataulu on tiedossa.

 

Ainolankatu, Leinikinkatu ja Kotkansiipi ovat asemakaava-alueen uusia tonttikatuja. Ainolanpolku on kevyen liikenteen väylä, jonka kautta sallitaan kahdelle nykyiselle kiinteistölle ajo.

 

Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Kaava-alueen ensimmäiset tontit on tarkoitus luovuttaa rakentamiseen Ainolankadulta, Leinikinkadulta ja Kotkansiiveltä kesällä 2018. Katujen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Ainolanpolun ja Ainolankadun väliin rakennetaan vain jalankululle ja pyöräilyyn tarkoitettu kevyen liikenteen väylä.

 

Suunnittelualueelle rakennetaan kokonaan uusi katuvalaistus.

 

Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmiin on esitetty nykyisten kiinteistöjen ajoneuvoliittymien paikat. Niiden sijainti ei vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Ainolankatu

 

Ainolankatu on uusi noin 450 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu, jonka varrella sijaitsee neljä nykyistä asuinkiinteistöä.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisella ns. yliajettavalla reunakivillä. Kadulle rakennetaan hidaste Leinikinkadun liittymään. Pysäköintipaikkoja rakennetaan yhteensä yhdelletoista henkilöautolle, kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen kuusi kappaletta ja venevalkaman ajoyhteyden luokse viisi kappaletta.

 

Ainolankadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

 

Ainolanpolku

 

Ainolanpolku on noin 460 metriä pitkä kevyen liikenteen väylä, jolla on tontille ajo sallittu. Sen varrella sijaitsee kaksi nykyistä kiinteistöä. Ainolanpolun kohdalla on nykyisin Vanulan yksityistie. 

 

Asfaltoidun väylän leveys on 4.0 metriä ja väylällä on yksipuolinen sivukaltevuus. Väylällä on murskepientareet ja avo-ojat.

 

Ainolanpolulle asetetaan nopeusrajoitus 30 km/h. 

 

Leinikinkatu

 

Leinikinkatu on uusi noin 140 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisella ns. yliajettavalla reunakivillä. Kadulle rakennetaan hidaste Ainolankadun liittymään.

 

Leinikinkadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

 

Kotkansiipi

 

Kotkansiipi on uusi noin 180 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5.5 metriä ja kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus. Katu rajataan betonisella ns. yliajettavalla reunakivillä. Pysäköintipaikkoja rakennetaan kadunpäähän kääntöpaikan yhteyteen yhteensä kolmelle henkilöautolle.

 

Kotkansiivelle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus.

 

Katujen kuivatus                        Hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin.

 

Ainolankadun hulevedet ohjataan molempien pysäköintialueiden vierestä avo-ojin maastoon ja sieltä Matkukseen. Ainolankadun tulvareitit sijaitsevat pysäköintialueiden yhteydessä.

 

Leinikinkadun hulevedet ohjataan Ainolankadun hulevesiverkoston kautta Matkukseen. Leinikinkadun tulvareitti on kadun päässä oleva puistokaistale.

 

Ainolanpolun hulevedet ohjataan avo-ojin nykyiseen valtaojaan, joka on myös väylän tulvareitti.

 

Kotkansiiven hulevedet ohjataan Hiltulanlahdenkadun hulevesiverkoston kautta Lehtorannan lähivirkistysalueelle sekä virkistysalueelle rakennettavalle hulevesikosteikolle. Kotkansiiven tulvereitti on Hiltulanlahdenkadulle se sen kautta Lehtorannan viheralue.

 

Esteettömyys                              Alueen isojen korkeuserojen vuoksi Ainolankadun, Ainolanpolun ja Leinikinkadun maksimipituuskaltevuudet vaihtelevat 8-12 %. Ne ovat suunnitteluohjeiden mukaisia, mutta ne eivät täytä esteettömyysvaatimuksia.

 

Kotkansiiven maksimipituuskaltevuus on 4.7 %, joten se täyttää esteettömyysvaatimukset.

                            

Kunnossapitoluokka                Tonttikadut kuuluvat kunnossapitoluokkaan III ja Ainolanpolun kevyen liikenteen väylä luokkaan II.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 821 000 € (alv 0 %). Kaduittain kokonaiskustannusennusteet ovat:

        Ainolankatu n. 391 000 €

        Ainolanpolku n. 180 000 €

        Leinikinkatu n. 112 000 €

        Kotkansiipi n. 138 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan vuonna 2017.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.                            

 

 

Liitteet

27

4359/2016 Ainolanpolku-Kotkansiipi sijaintikartta

 

28

4359/2016 Ainolankatu plv 0-210 asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

 

29

4359/2016 Ainolankatu  plv  210-465  asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

 

30

4359/2016 Ainolanpolku plv 16-340 asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

 

31

4359/2016 Ainolanpolku plv 340- 454 asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

 

32

4359/2016 Kotkansiipi asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

 

33

4359/2016 Leinikinkatu asemapiirustus + tyyppipoikkileikkaus

                                                         

Asiakirjoissa

§  suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh.  044 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.