Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 119 

 

§ 119

Asianro 3655/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Savo Shot Ay / Nilsiä 297-499-19-36-M0501

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee pistooliampumaratahallin (420 k-m2) rakentamista. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta. Asemakaavoitus on valmistellut 4.5.2016 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Savon Shot Ay

Pääskyntie 10

73300 NILSIÄ

 

Kaupunki                                       297 Kuopio

 

Kaupunginosa                             51 Tahko

 

Rakennuspaikka                         Määräala (M0501) tilasta 297-499-19-36

                                                                                      

Rakennushanke                         Pistooliampumaratahallin (420 k-m2) rakentaminen.

 

Liitteenä ovat 2.5.2016 päivätty asemapiirustus ja 28.4.2016 päivätyt pääpiirustukset

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Voimassa olevan asemakaava ei sisällä pistooliampumaratahallin sijoittamiseen oikeuttavaa kaavamerkintää tai -määräystä, eikä rakennusoikeutta.

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Määräalalla on voimassa Nilsiän kunnanvaltuuston 30.6.1992 hyväksymä rakennuskaava, jossa ko. määräala on lähivirkistysaluetta (VL) ja Nilsiä kunnanvaltuuston 1.4.2003 hyväksymä Tahkon osayleiskaava, jossa määräala sisältyy selvitysalueeseen.

 

Nykyinen tilanne

 

Määräala on hakijan omistuksessa ja sen pinta-ala on noin 3 000 m2.

 

Määräala on rakentamaton.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu strategisen maankäytön suunnittelun (Heli Laurinen 30.5.2016) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa. Hakija on hyväksyttänyt tallin sijoituspaikan strategisessa maankäytön suunnittelussa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (297-499-8-387,

297-499-24-22, 297-499-8-388 ja 297-499-19-42). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa. Määräalaa ympäröivä tila 297-499-19-36 määräalan myyjän Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän omistuksessa. 

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen mukainen pistooliampumaratahallin rakentaminen lisää ja monipuolistaa Tahkon alueen harrastusmahdollisuuksia.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (MRL 171.1 §, kaupunginvaltuusto 28.1.2013, MRL:n muutos 196/2016).

 

Päätösesitys                                 Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä hanke parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä. Hankkeella ei ole erityisiä ympäristövaikutuksia eikä vaikutuksia ihmisiin tai talouteen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

34

3655/2016 Ote asemapiirroksesta

 

35

3655/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.