Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 103


 

 

§ 103

Asianro 4554/10.00.02.00/2016

 

 

Teollisuustontin 297-8-63-4 (Tehdaskatu 6) myynti / Sislin Oy

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Haapaniemellä sijaitseva tontti 297-8-63-4 on ollut vuokrattuna 1.9.1976 alkaen Puijon Väri Oy:llä. Vuokraoikeuden on 27.5.2009 todettu siirtyneen jakautumisessa 30.4.2008 Sislin Oy:lle. Tontin vuokrasopimus on päättymässä 31.8.2016.

                                                         

Tontin 297-8-63-4 pinta-ala on 6 492 m2 ja rakennusoikeus 3 895 k-m². Tontti on asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-4). Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

Sijaintikartta (ei mittakaavaa)

                                                         

Tontti 297-8-63-4 (ei mittakaavaa)

 

Vuokralaisen ja Kuopion kaupungin välillä on neuvoteltu tontin 297-8-63-4 kaupasta ja päästy neuvottelutulokseen 900 000 euron kauppahinnasta. Rakennusoikeuden yksikköhinnaksi muodostuu 231,07 €/k-m². Kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle esitetään tontin myyntiä em. kauppahinnalla. Hinta noudattelee kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 hyväksymää alueen liiketonttien myyntihintaa. Asiakirjoissa on tonttia koskeva kiinteistöarvio.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, sillä kaupan myötä Sislin Oy:n omistama maa-ala lisääntyy. Ennestään Sislin Oy omistaa tontin 297-8-63-5, joka on rajanaapuri nyt myytävälle tontille. Tulevaisuudessa tonttien aluetta voidaan kehittää yritystoimintaa paremmin palvelevaksi, kun esimerkiksi tonttijaon muutoksen laatiminen on yrityksen tarpeet huomioiden sujuvampaa.

 

Ilmastovaikutuksiltaan päätösesitys on neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että tontti 297-8-63-4 (pinta-ala 6 492 m2 ja rakennusoikeus 3 895 k-m²) myydään Sislin Oy:lle seuraavin ehdoin:

 

1.        Kauppahinta on 900 000 euroa.

2.        Kauppahinta maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä. Kaupantekohetkellä maksetaan 450 000 euroa ja määräpäivään 31.12.2016 mennessä loput 450 000 euroa.

3.        Kuopion kaupunki maksaa kaupanvahvistajan palkkion.

4.        Muut kauppaehdot sovitaan kauppakirjassa kansliatoimenpitein.

5.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

6.        Vs. kiinteistöjohtajalla, tonttipäälliköllä, kiinteistöasiamiehellä tai maankäyttöinsinöörillä on oikeus päättää tonttia 297-8-63-4 koskevan maanvuokrasopimuksen jatkamisesta entisin ehdoin siten, että ostajan hallintaoikeus tonttiin säilyy tarvittavalla tavalla kauppakirjan mukaiseen hallinta- tai omistusoikeuden siirtymiseen asti.

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy

puh. +358 44 718 5505.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lea Eskelinen

puh. +358 44 718 5548

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.