Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 105


 

 

§ 105

Asianro 4890/10.00.02.01/2016

 

 

Saaristokaupungin Rautaniemessä sijaitsevien omakotitonttien luovutusehtojen muuttaminen

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Pakkaskadulla ja Kuurankadulla Saaristokaupungin Rautaniemessä on kaupungin omistuksessa kuusi vapaata omakotitonttia, jotka ovat olleet myytävänä kiinteällä hinnalla jatkuvassa tonttihaussa noin kymmenen vuoden ajan. Kyseisiin tontteihin kohdistuneen vähäisen kysynnän vuoksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään tonttien siirtämistä vuokratonteiksi jatkuvaan tonttihakuun.

Tonttien sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

Kiinteällä hinnalla myytävänä olevista tonteista korttelin 78 tontit 3-5, korttelin 83 tontti 12 ja korttelin 84 tontti 5 sijaitsevat asemakaavan mukaisella erillispientalojen korttelialueella (AO). Korttelin 80 tontti 1 sijaitsee asemakaavan mukaisella erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueella (AOT). Tehokkuusluku tonteilla on e=0.35.

Kaavamääräysten mukaan AOT-tontille saa sijoittaa pienteollisuuteen verrattavia tiloja enintään puolet sallitusta kerrosalasta. Tonttia ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen eikä sille saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn ja savun tai muun saastevaikutuksen vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta tontille tai lähellä oleville.

AOT-tonttien luovutusmenettely perustuu tapauskohtaiseen tarveharkintaan. AOT-tontteja luovutetaan yrittäjille tai ammatinharjoittajille, joilla on tarve ja halu rakentaa toimintaansa liittyviä yritystiloja asuntonsa yhteyteen. Vuokrasopimuksissa on tavallisesti edellytetty, että AOT-tontille rakennettavasta rakennuskannasta vähintään 50 k-m² on oltava yritystilaksi katsottavaa tilaa. Muut vuokrausehdot ovat olleet tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

Pakkaskadulla korttelissa 80 sijaitseva tontti 1 oli tarjousmyynnissä vuonna 2007. Tämän jälkeen kyseinen AOT- tontti on ollut kiinteällä hinnalla myytävänä jatkuvassa tonttihaussa. Korttelin 78 tontit 3-5, korttelin 83 tontti 12 sekä korttelin 84 tontti 5 ovat olleet kiinteällä hinnalla myytävänä vuodesta 2006 lähtien. Tontteihin ei ole ollut kiinnostusta tontinhakijoiden keskuudessa. Tonttien asettaminen vuokratonteiksi saattaisi herättää kiinnostuksen tontteja kohtaan, kun tontinhakijan ei tarvitsisi sijoittaa alkupääomaa tontin ostamiseen.

Tontit ovat tällä hetkellä jatkuvassa tonttihaussa myytävänä kiinteillä hinnoilla siten, että myyntihinta AO-tonteilla on 35,74 euroa/m² ja AOT-tontilla 46,63 euroa/m². Myyntihinnat ovat teknisen lautakunnan vuonna 2007 päättämiä hintoja, joita on vuosittain tarkistettu elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti.

Korttelin 78 tonttiin 4 tuli ostohakemus toukokuun alussa. Tontin myymisestä on tehty tonttipäällikön 14.6.2016 § 211 päätös. Myyntipäätös on voimassa 30.9.2016 saakka, johon mennessä ostajien tulisi kauppakirja allekirjoittaa. Mikäli tonttikauppa ei kuitenkaan toteudu myyntipäätöksen voimassaolo aikana, esitetään tällöin myös korttelin 78 tontin 4 laittamista vuokratontiksi tonttihakuun.

Vuokrien määrittämiseen tonteilla esitetään käytettäväksi yksikköhintaa, joilla AO-tontit ovat tällä hetkellä kiinteällä hinnalla myytävänä (35,74 €/m²). AOT-tontin ei katsota sijainniltaan poikkeavan AO-tonteista, joten myös AOT-tontin neliöhinnaksi esitetään 35,74 €/m². Tonttien vuosivuokrat ovat 4 % tontin pääoma-arvosta. Tällöin tonttien neliövuokrat olisivat tonteilla 1,43 euroa/m². Tonttien vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1906 (joulukuu 2015).

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37). Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien luovuttaminen edistää rakennusalan työllisyyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen Rautaniemessä sijaitsevien tonttien laittamista vuokratonteiksi jatkuvaan tonttihakuun. Myös korttelin 78 tontti 4 esitetään laitettavaksi vuokratontiksi jatkuvaan tonttihakuun, mikäli tontista tehty tonttipäällikön myyntipäätöksen 14.6.2016 § 211 mukainen tonttikauppa ei toteudu.

Tontti

Kaava-

merkintä

Pinta-ala

(m²)

Rakennus-

oikeus (k-m²)

Vuokra

€/m²

37-78-3

AO

986

345

1,43

37-78-4

AO

908

318

1,43

37-78-5

AO

1 371

480

1,43

37-80-1

AOT

1 412

494

1,43

37-83-12

AO

954

334

1,43

37-84-5

AO

982

344

1,43

 

Tonttien yleiset luovutusehdot ovat seuraavat:

1. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015).

2. Tontteja ei vuokrata perustettavan yhtiön lukuun.

3. AOT-tontille rakennettavasta rakennuskannasta on oltava vähintään 50

k-m² yritystilaksi katsottavaa tilaa.

4. Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.


 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.