Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 108 

 

§ 108

Asianro 4614/10.00.02.01/2016

 

 

Alueen vuokraaminen kiinteistön 297-5-9906-0 (Kuopionlahden liikennealueet) alueelta hotellilaivaa varten ja sopimus vuokra-alueen kuntoon saattamisesta / Sleeplines Oy

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Sleeplines Oy on 14.4.2016 päivätyllä kirjeellä hakenut kaupunkirakennelautakunnan 11.11.2015 § 192 tekemän vuokrauspäätöksen täytäntöönpanoa kuntalain 98 § nojalla. Tällä päätöksellä on vuokrattu Sleeplines Oy:lle alue Matkustajasatamasta hotellilaivan sijoittamista varten.

 

Koy Musta Rudolf on hakenut kyseiseen vuokrauspäätökseen muutosta Kuopion hallinto-oikeudesta. Muutoksenhausta johtuen Kuopion kaupunki pyysi haetusta täytäntöönpanosta lausuntoa Koy Mustalta Rudolfilta. Lausunnossaan Koy Mustan Rudolf vastustaa päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Asian laadusta ja vireillä oleva valitusasiasta johtuen vuokrauspäätöksen 11.11.2015 § 192 täytäntöönpanoa ei esitetä tehtäväksi kuntalain 98 §:n nojalla.

 

Sleeplines Oy on samassa hakemuksessaan toisena vaihtoehtona esittänyt alueen vuokraamista Hotellilaiva Hankoa varten Kuopionlahdesta kiinteistön 297-8-9906-0 (Kuopionlahden liikennealueet) alueelta.

                                                         

                                                         

 

Kuopion kaupunki on kaupunkirakennelautakunnan 11.11.2015 § 192 päätöksellä vuokrannut alueen hotellilaivan sijoittamiseen Matkustajasatamasta. Uusi alue vuokrattaisiin samoin ehdoin kuin Matkustajasatamasta.

 

Vuokrattava alue on asemakaavassa osoitettu venesatama/venevalkama-alueeksi (LV). Alue kuuluu Kuopionlahden suunnittelukilpailualueeseen ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän”. Alueella ei ole valmista vesi- ja jätevesiviemäröintiä eikä sähköä.

 

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva esisopimus alueen vuokraamisesta ja sopimus vuokra-alueen kuntoon saattamisesta. Sopimuksella on tarkoitus sopia ko. alueen saattamisesta sellaiseen kuntoon, jotta alue voidaan vuokrata erikseen sovittavaa hotellilaivatoimintaa varteen.

 

Lisäksi sopimuksella sovitaan osapuolia sitovasti kustannuksista, jotka aiheutuvat vuokra-alueen kuntoon saattamiseen liittyvistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Kustannukset koostuvat vesi-, jätevesi- ja sähköjohtojen ja -liittymien sekä kiinnityspollareiden rakentamisesta ja suunnittelusta Vuorikadun laiturin yhteyteen. Sopimuksen mukaisesti kaupunki maksaa puolet ja vuokralainen puolet toteutuneista kustannuksista. Lisäksi sopimuksessa valtuutetaan Sleeplines Oy hakemaan tarvittavat viranomaisluvat hotellilaivan sijoittamiseksi Vuorikadun laituriin. Vuokra-alueelle hotellilaiva tarvitsee poikkeamisluvan sekä rakennusluvan.

 

Vaikutusten arviointi                Päätös on ilmastopoliittisesti neutraali

 

Päätös on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Kuopion majoituskapasiteetti lisääntyy ja monipuolistuu.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että kaupunkirakennelautakunnan 11.11.2015 § 192 tekemää vuokrauspäätöstä ei laiteta täytäntöön kuntalain 98 § nojalla.

 

Lisäksi esitän seuraavaa:

 

1.        Sleeplines Oy:n kanssa tehdään esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukainen maanvuokrausta ja alueen kuntoonpanoa koskeva esisopimus.

2.        Vuokra-aika on 10 vuotta alkaen lopullisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisajankohdasta.

3.        Esisopimukseen voidaan tehdä teknisluontoisia lisäyksiä ja muutoksia kansliatoimenpitein.

4.        Lopullinen maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa tähän päätökseen perustuen.

 

 

Liitteet

12

4614/2016 Esisopimus_Sleeplines Oy_Vuorikadun laiturin rakentaminen yms.

 

13

4614/2016 Hotellilaiva_Vuokrasopimusluonnos_Kuopionlahti

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja Iris Asikainen varapuheenjohtaja Keijo Voutilaisen, Eero Wetzellin, Maija Svärdin ja Sirpa Kulinin kannattamina esitti, että esitystä muutetaan seuraavasti: Esityksestä poistetaan kohdat 1 – 4 sekä liitteet 11 ja 12. Lisäksi esitykseen kirjataan seuraavasti: Kaupunkirakennelautakunta katsoo, että hotellilaivan oikea sijaintipaikka on Kuopion matkustajasatama, josta hotellilaivalle on olemassa lautakunnan 11.11.2015 § 192 vuokrauspäätös.

 

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan tekemän esityksen.