Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.07.2016 Pykälä 213 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

52 §

16.6.2016

 

§ 213

Asianro 4447/11.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus

 

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 52 §

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on ollut mukana kaupunkien energiansäästösopimuksessa vuodesta 2001 alkaen ja sopimusmenettelyä on jatkettu kunta-alan energiatehokkuussopimuksilla vuosina 2008–2016. Kuopion kaupunki solmi kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin Työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa vuonna 2007. Sopimuksessa sovittiin yhteistoiminnasta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon mukaiset Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttivät.

 

Energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen

 

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on 9 % energiansäästö sopimuskaudella2008-2016. Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimuksen täytäntöönpanosta vastaava projektiryhmä laati vuonna toimenpidesuunnitelman energiatehokkuuden edistämiseksi kaupungin omissa toiminnoissa ja kaupunginhallitus hyväksyi toimintasuunnitelman 22.12.2008. Energiatehokkuushanke perustettiin samana vuonna toteutuskoordinointia varten. Hankeen ja toimenpiteiden toteuttamista on jatkettu aina vuodelle 2016 saakka.

Kuopion kaupungin energiansäästön kokonaistavoite (9 %) on kiinteä 18,913 gigawattitunnin (GWh) energiamäärä, joka tavoiteltiin saavutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä. 9 % säästötavoite on laskettu kaupungin vuoden 2008 toteutuneesta lämmön, sähkön ja muun kuin joukkoliikenteen polttoaineen kulutuksesta.

Energiamäärän säästön saavuttaminen tulee osoittaa toimenpiteiden toteuttamisella. Sopimustoiminnan kautta raportoitujen toimenpiteiden laskennallinen säästö vuoden 2015 loppuun mennessä on yli 20 GWh, joten tavoite on saavutettu ja ylitetty. Toteutetuilla ja laskettavissa olevilla toimenpiteillä on saavutettu kustannussäästönä vuosina 2008-2015 yli 1 500 000 €. Kustannussäästö on laskettu kullekin toimenpiteelle vain kerran, toimenpiteen toteutusvuonna. Todellisuudessa toimenpiteet säästävät energiaa pidempään kuin vain toimenpiteen toteutusvuonna.

 

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

 

Suomessa käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

 

Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

 

Kokouksessa esitellään tarkemmin sopimuksessa mainittujen tavoitteiden saavuttamista ja tulevien sopimuksien sisältöä.

 

 

Vaikutusten arviointi             Energiatehokkuustoiminnalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja vähennetään toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

 

 

Viiteaineisto

 

4447/2016 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025

 

 

4447/2016 Kunta-alan dokumentti liittymiseen 14.10.2016

 

 

4447/2016 Kunta-alan energiatehokkuussopimukset

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Tapio Kettunen

puh.  044 718 2187

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki allekirjoittaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025.

 

 

Päätös                                       Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

6

4447/2016 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025

 

7

4447/2016 Kunta-alan dokumentti liittymiseen 14.10.2016

 

8

4447/2016 Kunta-alan energiatehokkuussopimukset

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.