Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.08.2016 Pykälä 230


 

 

§ 230

Asianro 5377/02.07.01/2016

 

 

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n osakkeiden myynti

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy on kaupungin täysin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa Nilsiän Tahkolla sijaitsevalla ja Kuopion kaupungilta vuokratulla Liikuntakeidas-nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 297499-15-561) sijaitsevan urheilu-, virkistys- ja liiketoimintatiloja käsittävän rakennuksen, joka on vuokrattu edelleen Tahko Spa Oy:lle. Rakennuksen vuokrasopimus on voimassa 2024 saakka ja vuokralaisella on etuoikeus jatkaa sopimusta 10 vuodella, mikäli vuokranantaja ei ota vastatakeen vuokrakohteen operoinnista vuokrakauden jälkeen. Kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön liiketoiminta on ollut viime vuosina tappiollista ja asian ratkaisemiseksi kaupunki on neuvotellut yhtiön osakekannan myynnistä tiloissa toimivalle vuokralaiselle. Käytännössä yhtiön osakekannan arvo muodostuu yhtiön omistamasta rakennuksesta vuokraoikeuksineen. 

 

Neuvottelussa on keskusteltu ratkaisusta, jossa yhtiön osakekannan velaton kauppahinta olisi 1,5 Me ja Kuopion kaupunki vuokraisi Tahko Spa Oy:ltä uimahallipalveluihin liittyvät tilat 15 vuodeksi. Osakkeiden kauppahintaa voidaan pitää riittävänä kiinteistön arvosta saatujen arvioiden perusteella. Kuopion kaupunki vastaisi siten jatkossa alueella uimahallipalveluiden tarjonnasta. Kuopion kaupungin vuosittain Tahko Spa Oy:lle maksama vuokra olisi 288 000 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Kuopion kaupunki maksaisi myöhemmin tarkennettavalla jaottelulla osuuden uimahallin käyttömenoista (lämpö, vesi ja sähkö), joiden arvioitu vuosittainen kustannus on n. 217 000 euroa. Vuokranantaja vastaisi kiinteistön ylläpidosta ja peruskorjauksesta sekä tilojen ja laitteiden käytettävyydestä uimahallitoimintaan. Vuokranantaja vastaisi lisäksi uinninvalvonnasta, lipunmyynnistä, siivouksesta ja teknisestä tuesta. Kuopion kaupunki suorittaisi näistä vuokranantajalle aiheutuvista kuluista 100.00 euroa vuodessa. Vuosittaisiksi toimintamenoiksi muodostuisi n. 605 000 euroa (alv 0%). Nykyisillä kävijämäärillä kaupungille tuloutuvien lipputulojen määräksi arvioidaan n. 380.000 euroa. Vuosittaiseksi toimintakatteeksi muodostuisi annetuilla tiedoilla n. -225.000 euroa. Kävijäkohtainen toimintakate sekä asukaskohtainen toimintakate ovat tällöin samalla tasolla kuin Niiralan ja Lippumäen uimahalleissaArvioitu toimintakate tulisi huomioitavaksi vuoden 2017 talousarviossa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen menoihin.

                                                                                 

                                                      Osakekaupan edellytyksenä on lisäksi, että Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n ja Tahko Spa Oy:n välistä huoneenvuokrasopimusta tarkistetaan vuokran määrän osalta 1.7.2016 lukien siten, että kiinteistöyhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan. 

                                                     

                                                      Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n 25 kohdan mukaan tytäryhteisön osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto. Tarkoituksena on jatkaa osakkeiden myynnin valmistelua ja lopullisten sopimusten laatimista edellä mainittujen lähtökohtien mukaisesti siten, että tarkemmat luovutusehdot viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 5.9.2016.

 

                                                      Esityslistan oheisaineistona jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville yhteenveto jatkoneuvotteluissa täsmennettävistä asiakokonaisuuksista.              

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että sopimusneuvotteluja yhtiön osakekannan myynnistä jatketaan edellä mainittujen perusteiden mukaisesti ja että asia tuodaan edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen,

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

                                                      Merkittiin, että jäsen Tapio Tolppanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Palvelupäällikkö Saku Kekäläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Kekäläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.