Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2016 Pykälä 239 

 

§ 239

Asianro 4686/02.02.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä

 

                                                      Esitys 10.8.2016

Talous- ja strategiapalvelu

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on pyytänyt kuntien lausuntoa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä 18.8.2016 mennessä.

 

Talousarvioesityksen mukaan kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin nousevat 0,9 % verran.  Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa oleva kilpailukykysopimuksen mukainen pidättäytyminen palkankorotuksista ja lomarahoihin kohdistuva vähennys 30 %. Palkkakustannukset pelastustoimen osalta alenevat 0,4 %, henkilösivukulut ja eläkekulut nousevat 0,7 %. Muissa kuluissa huomattavaa menojen kasvua on työterveyshuolto- ja vuokrakuluissa sekä avustuksissa. Muilta osin määrärahoissa on 1 % korotus.

 

Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksista ovat kohonneet seuraavasti:

-        Kuntien lopullinen maksuosuus TP2015 oli 17.858.418 €

-        Vuoden 2016 talousarvion mukainen maksuosuus on 18.543.396 €

-        Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukainen maksuosuus olisi 18.704.125 €

 

Kuopion kaupungin vuoden 2017 maksuosuus on talousarvioesityksen mukaan 7.231.036 €, kun kuluvan vuoden talousarvion mukainen maksuosuus on 7.164.743 €. Suhteellinen maksuosuuden lisäys on 0,9 % vastaten kuntien maksuosuuden prosentuaalista kokonaislisäystä.

 

Pelastuslaitoksen taloussuunnitelman on vuoden 2017 - 2020 paloasemahankesuunnitelmiin kirjattu Kuopion kaupungin alueelle kohdistuvina hankkeina:

-        Nilsiän keskustan paloaseman rakentamisen aloittaminen vuoden 2017 aikana ja käyttöönotto vuoden 2018 aikana,

-        Kuopion eteläisen alueen paloaseman rakentamisen aloittaminen vuoden 2018 aikana ja käyttöönotto vuoden 2019 aikana

-        Kuopion pääpaloaseman peruskorjauksen tai uusimisen rakentamisen aloittaminen vuoden 2018 aikana ja käyttöönotto vuoden 2019 aikana.

 

Pelastuslaitoksen kalustoinvestointisuunnitelman mukaan pelastuslaitos suunnittelee vuoden 2017 aikana muun muassa hankkivansa kaksi uutta ambulanssia, joiden rahoittamisen pelastuslaitos toteutettaisiin Kuopion kaupungilta otettavalla lainalla. Näiden kahden ambulanssin nettoinvestointimeno on yhteensä 238.000 €.

 

Talous- ja strategiapalvelu esittää, että Kuopion kaupunginhallitus lausuu talousarviosta seuraavasti:

 

”Kuopion kaupunki toteaa ensinnäkin, että esityksen liitteenä olleessa ”Tulos- ja rahoituslaskelmat ta 2017 ja suunnitelmavuodet 2018-2020” –laskelmassa on sivulla 1 ilmeisesti kaavavirhe Muutos 2016-2017 –sarakkeen Toimintakate –rivillä. Kuopion kaupunki olettaa, että kyseinen virhe korjataan lopulliseen esitykseen.

 

Kuopion kaupunki pitää tärkeänä, että Pohjois-Savon pelastuslaitos osallistuu osaltaan tuottavuutta lisääviin toimenpiteisiin. Kuopion kaupunki lausuu tältä osin, että Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottavuutta lisäävät toimenpiteet vuoden 2017 talousarvion toiminta ja tavoitteet osioon.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloasemahankkeita koskevat suunnitelmat taloussuunnitelmakaudelle 2017–2020 poikkeavat Kuopion kaupungin Tilakeskuksen tämän hetkisistä hankesuunnitelmista esimerkiksi siten, että Nilsiä keskustan paloaseman toteuttamissuunnittelu tehdään vuoden 2018 aikana ja että rakentaminen toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kuopion kaupunki esittää, että paloasemia koskevat hankesuunnitelmat tarkistetaan ja sovitetaan yhteen investoinnit toteuttavien kuntien yksiköiden investointisuunnitelmien kanssa.

 

Muutoin Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon 2017 eikä taloussuunnitelmaan 2018–2020 arvioituun kehykseen. Taloussuunnitelmavuosien tarkempi arvio tehdään kuitenkin asianomaisten vuosien talousarvioiden käsittelyn yhteydessä.”

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy talous- ja strategiapalvelun esityksen Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä annettavaksi lausunnoksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.