Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 64 

Kaupunkirakennelautakunta

98 §

8.6.2016

Kaupunginhallitus

200 §

27.6.2016

 

§ 64

Asianro 7377/10.02.03/2014

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen asemakaavan muuttamiseksi siten, että autojen paikoitusalueet lisääntyvät ja laajentuvat, sekä vieraspaikoitukselle varataan tilaa

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 8.6.2016 98 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Markku Söderström ja kolme muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, jossa on toivottu asemakaavan muuttamista siten, että autojen paikoitusalueet lisääntyvät ja laajentuvat sekä vieraspaikoitukselle varataan tilaa. Aloitteessa on esitetty, että pysäköintitilaa voisi merkitä Leirikyläntien varteen, mikäli linja-autoreitti siirrettäisiin kulkemaan Hevostien kautta. Aloitteessa on todettu, että Paimenpojan päiväkodin laajentuneelle toiminnalle ei ole riittävästi saattopysäköintitilaa. Aloitteessa on lisäksi todettu, että tonttien väleissä on kolme 8 metriä leveää puistokaistaletta ja päiväkodin vastapäätä laajempi

puistoalue, josta voitaneen osa käyttää liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

Valtuustoaloitteeseen on kesällä 2015 vastattu, että aloite tutkitaan ja mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos laaditaan v. 2015 aloitettavan viereisen Yötarhantien – Varsanpolku – kaavatyön yhteydessä. Edellä mainitun kaavatyön yhteydessä kuitenkin todettiin, ettei Lampaankujan alueen liittäminen ko. kaavatyöhön ollut tarkoituksen mukaista. Valtuustoaloite on liikenteellisten ratkaisujen osalta tutkittu ja siinä yhteydessä on todettu, ettei puistoalueita voida käyttää pysäköintialueina ilman asemakaavan muuttamista.

 

Linja-autoreitit

 

Leirikyläntietä pitkin kulkee nykyisin kaksi eri linjareittiä (nro:t 9 ja 16), joista toinen (nro 9) on yhteys Jynkästä keskustaan ja Puijonlaakson kautta Rypysuolle. Tämä linja kulkee Hevostien kautta ja tasaa aikaa Kallaveden kirkon kohdalla olevalla pysäkillä. Toinen linjareitti on yhteys Pyöröstä Jynkän, Leväsen ja Savilahden kautta keskustaan. Mainituista linjoista erityisesti linja 16 palvelee osaltaan myös Jynkänlahden yläkoululaisia, minkä vuoksi on tärkeää, että sen reitti kulkee Varsanpolun liittymässä olevan koulun lähipysäkin kautta. Mikäli linja 16 siirtyisi liikennöimään Hevostien kautta, heikkenisi niin koululaisten kuin Rasimäenkadun alueen asukkaidenkin joukkoliikennepalvelut lähipysäkkien siirtyessä useiden satojen metriä päähän. Joukkoliikenteen palvelutason säilyttämisen vuoksi, ei linja-autoreittiä linjata kulkemaan Hevostien kautta. Leirikyläntien pohjoisreunalla, lähellä Hevostien liittymää olevan ajoratapysäkin järjestelyt kaipaavat erityisesti liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen käyttömukavuuden näkökulmista parantamista. Leirikyläntien pohjoisreunalla, ajoratapysäkin kohdalla on reilut 6 metriä leveä katuviheralue, mutta Leirikyläntieltä hyvin jyrkästi pohjoisen suuntaan nousevan maaston vuoksi on esim. odotus-/jättötilan rakentaminen haastavaa.

 

Päiväkodin saattopysäköinti

 

Päiväkodin saattopysäköintijärjestelyistä päiväkodin tontilla vastaa Tilakeskus. Nykyisin tontilla on yhteensä 17 pysäköintipaikkaa, joista 14 on henkilökunnan käytössä ja kolme asiakkaiden käytössä. Päiväkodilta saatujen tietojen mukaan henkilökunnalle varattuja paikkoja on paljon suhteessa henkilökunnan lunastamien pysäköintilupien määrään. Näin ollen Tilakeskuksen olisi syytä tarkistaa tontin sisäiset pysäköintipaikkajärjestelyt.

 

Tontilla olevien asiakaspaikkojen lisäksi on Härkätien varressa, Lampaankujan ja Leirikyläntien välillä, jalkakäytävän puolella pysäköintitilaa viidelle henkilöautolle. Ajoradan leveys Härkätiellä em. kohdalla on hieman yli 7 metriä, joka tonttikadulla 40 km:n tuntinopeusrajoituksella, mahdollistaa pysäköinnin. Näin ollen ei ole perusteltua rakentaa pysäköintipaikkoja asemakaavassa viheralueeksi merkitylle, päiväkotia vastapäätä olevalle alueelle.

 

Viherkaistojen käyttö

 

Lampaankujan ja Leirikyläntien välisillä puistokaistaleilla on nykyisin sorapintaiset puistokäytävät, joilla ei ole talvikunnossapitoa. Pysäköinti ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen ajo puistoalueilla on kielletty. Eri vuosien ilmakuvista tehdyn tarkastelun perusteella voidaan todeta, että käytävistä läntisimmällä ja keskimmäisellä on merkitystä Lampaankujan asuinalueen ulkopuolisille liikkujille. Ilmakuvista voidaan nähdä, että em. käytävien kohdalta jatkuu metsäpolut niin Leirikyläntien pohjoispuolisille kuin Lampaankujan eteläpuolisillekin viheralueille. Puistokaistaleiden käyttö lienee lähinnä virkistysliikkumista ja ajoittunee pääosin lumettomaan aikaan. Kaistaleiden ottaminen pysäköintikäyttöön edellyttää asemakaavallista tarkastelua. Mikäli em. tarkasteluissa todettaisiin, että puistoalueet voitaisiin muuttaa liikennealueiksi, tulisi varmistaa käytävien kantavuus, sillä käytäviä ei ole rakennettu ajoneuvokäyttöä silmälläpitäen.

 

Asemakaavan muuttaminen

 

Valtuustoaloitteessa esitettyä, kyseisen alueen asemakaavan muutosta ei ole mahdollista ottaa asemakaavoitusohjelmaan lähivuosina.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta antaa em. selostuksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

                                            Valmistelija                                          

Paula Liukkonen

puh. +358 044 718 5304

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 27.6.2016 200 §

 

 

Liitteet

 

7377/2014 Valtuustoaloite

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

46

7377/2014 Valtuustoaloite

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.