Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 57 

Kaupunginhallitus

237 §

15.8.2016

 

§ 57

Asianro 3215/00.04.01/2016

 

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 15.8.2016 237 §

 

 

                                            Kirje 25.4.2016

                                            Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä/Päihdehuollon johtaja Janne Tapola

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä järjesti 10.11.2015 osakaskokouksen, jossa konsensus oli, että kuntayhtymä on tarkoituksenmukaista osana soteuudistusta purkaa. Kuntayhtymä on yhdessä kuntien viranhaltijoiden kanssa

työstä nyt sopimusta, jossa osakaskunnat sopivat kuntayhtymän purkamisesta.

 

Kuntayhtymässä on tällä hetkellä 56 osakaskuntaa, mutta vuoden 2016

lopussa kunnista 19 irtaantuu. Kunnat vaativat peruspääoman edes osittaista

palautusta. Purkusopimuksessa on esitys asian ratkaisemiseksi. Päätös

purkusopimuksen hyväksymisestä tulee saada kaikkien osakaskuntien

valtuustoissa hyväksytyksi viivytyksettä viimeistään vuoden 2016 loppuun

mennessä. Näin esimerkiksi kaikkia kansallisen sote-uudistuksen tietoja ei ole

voitu jäädä odottamaan ja purkutyön käytännön yksityiskohtia jää

kuntayhtymän ja loppuselvityksen laatijan ratkaistavaksi.

 

Kuntien edustajista asiakirjan hyväksymistä esittävät kunnanjohtaja Seppo

Ruhanen Hirvensalmelta ja hallintojohtaja Tuomo Penttinen Mäntyharjulta.

Kuntayhtymä ei ole virallisesti käsitellyt asiakirjaa, sillä sopimus on

osakaskuntien välinen asiakirja. Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi

kuntayhtymän allekirjoittanut viranhaltija on kuitenkin osallistunut asian

valmisteluun. Samalla asiakirjan hyväksymistä kunnissa esittävät

kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Asko Kokkola

Lappeenrannasta ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Kontinen

Mikkelistä.

 

Purkusopimus voidaan hyväksyä vain osakaskuntien yksimielisellä

päätöksellä. Purkusopimuksessa tavoitellaan ns. laihaa kompromissia.

Peruspääomaosuus on yksittäisen kunnan taloudelle merkityksettömän pieni.

Erimielisyyksien ilmetessä vielä odotettavissa olevat peruspääoman

palautukset kuluvat riitelyyn, jos edes riittävät. Jos joku kunta vastustaa

purkusopimuksen hyväksymistä, tämä tarkoittaa kyseisen kunnan

korostunutta vastuuta seuraavan vaiheen kompromissin saamisesta.

Toivottavasti järki kuitenkin voittaa.

 

 

 

 

Asiakirjassa nimeltä mainitut ja erityisesti allekirjoittanut ovat valmiita

antamaan asiassa lisätietoja. Purkuprosessista huolimatta kuntayhtymän

päihdepalveluiden palvelutuotanto Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa

jatkuu ja siirtyy sote-uudistuksessa uuden organisaation vastuulle. Kuntien

edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Tuustaipaleelle.

 

Lausunto

Talous- ja strategiapalvelu

 

Itä-Suomen päihdehuollon johtaja Janne Tapola on yhdessä kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja Asko Kokkolan ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Konttisen kanssa tehnyt jäsenkunnille ehdollisen esityksen kuntayhtymän purkamisesta. Purun ehtona on, että kansallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille/maakuntahallintoon toteutuu ja että ainakin sosiaali- ja terveyspalveluita toteuttava henkilöstö vastaavasti siirtyy uudelle työnantajalle.

 

Kuopion kaupungin kirjanpidossa kuntayhtymäosuuden arvo on 224 t€. Esitetyn aineiston perusteella Kuopion osuus purkautumistilanteessa on 226 t€, joten tämän hetken tiedon valossa kuntayhtymän purkamisesta ei muodostuisi tappiota. Tämä on kuitenkin täysin riippuvainen purkusopimuksen mukaisten realisointien onnistumisesta. Talous- ja strategiapalveluilla ei ole riittävästi tietoa sen arvioimiseksi, onko omaisuuden realisoinneista saavutettavissa niiden tasearvoja vastaava tuloutus. Purkusopimusluonnoksen liitteestä 1 kuitenkin käy ilmi, että realisointiarvot todennäköisesti tulevat jäämään tasearvoista ja että kuntayhtymän lyhytaikaisiin saataviin liittyy epäkuranttiusriskiä. Näiden tietojen valossa arvioimme, että lopullisesta purkamisesta voi aiheutua kaupungille purkutappiota. Määrän arvioiminen tässä vaiheessa on mahdotonta.

 

Purkusopimusluonnoksen kohdan 3 mukaisesta arvonlisäverovelvollisuuden palautusvastuusta voi myös aiheutua vaikutuksia kuntayhtymän purkautuessa jaettavissa olevien varojen määrään.

 

Lisäksi on syytä huomioida, että Kuopion kaupungille voi siirtyä lopullisessa purkamisessa purkusopimuksen kohdan 4.5 mukaan eläkevastuita.

 

 

Liitteet

 

3215/2016 Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
purkusopimuksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

11

3215/2016 Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.