Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 58 

Kaupunginhallitus

250 §

22.8.2016

 

§ 58

Asianro 5922/00.01.01/2016

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen

 

Päätöshistoria (asianumerolta 2388/2016)

 

Kaupunginvaltuusto 20.6.2016 § 45:

 

Kaupunginhallitus 6.6.2016 174 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa tällä hetkellä 16 kunnan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät jätelain ja kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti. Jätelain 23 §:n mukaisesti niillä alueilla, joilla kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin. Kuopion kaupunki toimii Savo-Pielisen jätelautakunnan isäntäkuntana.

 

Kuopiossa kuntien jätehuollon palvelutehtävät hoidetaan Jätekukko Oy:ssä. Jäteyhtiön osakkaaksi on loppuvuonna 2015 liittynyt yksi uusi kunta, Outokummun kaupunki. Tämän muutoksen myötä kuntien vuonna 2010 tekemä jätelautakuntasopimus on päivitettävä siten, että myös Outokummun kaupungin on liityttävä jätelain mukaisesti sopimukseen. Päivitettävä sopimus on hyväksyttävä muutettuna sekä Outokummun kaupungissa että kaikissa nykyisissä sopijakunnissa.

 

Jätelautakuntasopimuksen päivittämistä käsiteltiin kuntien kanssa käydyissä aluepalavereissa tammi-maaliskuussa 2016. Lisäksi asiasta järjestettiin 10.5.2016 neuvottelu, johon kutsuttiin edustajat kaikista alueen kunnista. Tämän neuvottelun pohjalta uudistetun jätelautakuntasopimuksen ja johtosäännön luonnokseen on tehty tarvittavat muutokset (ehdotukset liitteenä).

 

Päivitetyssä jätelautakuntasopimuksessa jätelautakunnan kokoonpanoa muutetaan siten, että siinä on otettu huomioon yhteistyöhön mukaan tuleva uusi kunta ja lautakunnan perustamisen jälkeen tapahtuneet kuntaliitokset. Myös vuoden 2017 alusta tapahtuva Juankosken liittyminen Kuopion kaupunkiin on otettu huomioon uudistuneen lainsäädäntö ohella.

 

Neuvottelun pohjalta on päädytty siihen, että jätelautakuntasopimuksessa on vain yksi malli lautakunnan kokoonpanolle. Kokoonpanoksi on valittu nykyisen sopimuksen pohjalta 11-jäseninen lautakunta, jossa kunnilla on seuduittainen edustus. Tämän kokoonpanon toimivuudesta on ollut vahva yhteisymmärrys ja se halutaan säilyttää niin pitkään kuin mahdollista. 11-jäsenisen lautakunnan kokoonpanossa Kuopiolle ja Juankoskelle on esitetty 5 edustajaa.

 

 

Uuden kuntalain sääntely edellyttää, että vuoden 2017 vaalikauden alusta lähtien lakisääteisessä yhteisessä toimielimessä on kullakin kunnalla vähintään yksi kunnan valitsema jäsen. Suomen Kuntaliitossa on kuitenkin tiedostettu tämän säännöksen ongelmallisuus ja tämä sääntely voi vielä muuttua.

 

Koska on mahdollista, että uusi kuntalaki tulee vielä muuttumaan niin, että jatkossakin on mahdollista säilyttää seuduittainen edustus eli 11-jäseninen lautakunta, tämä kokoonpano on valittu hyväksyttävään sopimukseen. Jos kuntalaki ei tulekaan tätä mahdollistamaan, tehdään vuoden 2017 keväällä kunnissa muutos sopimukseen siten, että jätelautakunnassa on jokaisella kunnalla vähintään yksi kunnan valitsema jäsen ja väkirikkaimmista kunnista useampia jäseniä (25-jäseninen lautakunta). Tässä mallissa Kuopiolla ja Juankoskella on 8 edustajaa.

 

Muuten muutokset aikaisempaan sopimukseen ovat lähinnä teknisiä. Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa on lautakunnan jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi esittelijän kutsumilla asioiden valmistelusta vastaavilla henkilöillä ja muilla asiantuntijoilla. Vastuukunnan eli Kuopion kaupunginhallituksen edustajan läsnäolo- ja puheoikeus lisättiin neuvottelussa johtosääntöluonnokseen.

 

Neuvottelussa keskusteltiin myös vastuukunnan ylemmän toimielimen otto-oikeudesta, mutta neuvottelussa päätettiin jättää se entiselleen eli vastuukunnan ylempi toimielin ei saa ottaa lautakunnalle siirrettyjä asioita käsiteltäväkseen.

 

Käytyjen neuvottelujen pohjalta jätelautakunta esittää jätelautakuntasopimuksen hyväksymistä. Kunnilta on pyydetty lausuntoja johtosäännöstä, jonka vastuukunta eli Kuopion kaupunki hyväksyy. Sopimuksen hyväksymistä on pyydetty kesäkuun 2016 aikana. Päätökset hyväksymisestä lähetetään jätelautakunnan toimistoon 31.7.2016 mennessä yhtä aikaa mahdollisten johtosäännöstä annettavien lausuntojen kanssa. Jätelautakunnan on saatava viipymättä toimivalta tehdä tarvittavat Outokummun kaupungin jätehuollon viranomaispäätökset.

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa johtosääntöluonnokseen.

 

Liitteet

 

2388/2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje 20.5.2016

 

 

2388/2016 Uusi jätelautakunta sopimus luonnos

 

 

2388/2016 Uusi jätelautakunta johtosääntö luonnos

 

 

2388/2016 Kuntien asukasluvut ja osuus jätelautakunnan jäsenistä

 

Viiteaineisto

 

2388/2016 Nykyinen jätelautakunnan sopimus

 

 

2388/2016 Nykyinen jätelautakunnan johtosääntö

 

                                            Valmistelija                                          

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupungininsinöörin esityksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös                              Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjatut liitteet 10 (uusi jätelautakunnan sopimus, luonnos 20.5.2016) ja 11 (uusi jätelautakunnan johtosääntö 20.5.2016), jotka otettiin pöytäkirjan liitteiksi 11- 12.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.40.

 


 

Liitteet

13

2388/2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje 20.5.2016

 

14

2388/2016 Uusi jätelautakunta sopimus, luonnos 20.5.2016

 

15

2388/2016 Uusi jätelautakunta johtosääntö, luonnos 20.5.2016

 

16

2388/2016 Kuntien asukasluvut ja osuus jätelautakunnan jäsenistä

 

Viiteaineisto

1

2388/2016 Nykyinen jätelautakunnan sopimus

 

2

2388/2016 Nykyinen jätelautakunnan johtosääntö

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 


 

                                                          Esitys 19.8.2016

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 22.8.2016 250 §

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

                                            Uudistetun jätelautakuntasopimuksen hyväksymisen yhteydessä kunnat saivat antaa lausuntonsa jätelautakunnan uudesta johtosäännöstä. Mikään kunta ei esittänyt johtosääntöluonnokseen muutoksia.

 

                                            Jätelautakunnan uudistettu johtosääntö tulee vielä hyväksyä vastuukunnan valtuustossa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön liitteenä olevan ehdotuksen (30.6.2016) mukaisesti.

 

 

 

Liitteet

 

5922/2016 Uusi jätelautakunnan johtosääntö, ehdotus Kuopion kaupunginvaltuustolle 30.06.2016

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.

 

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

12

5922/016 Uusi jätelautakunnan johtosääntö, ehdotus Kuopion kaupunginvaltuustolle 30.06.2016

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.