Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 33


 

 

§ 33

Asianro 6000/07.03.02.00/2016

 

 

Ukkoverkot Oy:n tarjous UkkoNet LTE-tukiasemapalvelusta

 

 

 

                                                          Juankosken kaupunginhallitus 29.8.2016:

 

Valmistelija:

Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko

 

Ukkoverkot Oy on tehnyt Juankosken kaupungille tarjouksen laajakaistais-

ten internet-yhteyksien toteuttamisesta erityisesti haja-asutusalueiden kylil-

le.

 

Kaupunginhallituksessa käytyjen keskustelujen perusteelle Ukkoverkot Oy

tarjoaa kaupungille kaksi vaihtoehtoista toteuttamistapaa.

 

Vaihtoehto 1: Tukiasematoteutuksen kokonaishinta kaupungille on:

• 5 kpl nopeita UkkoNet-tukiasemia: 5 x 46.000 € -alennus 23.000 €

=207.000 € (alv0)

• Kuntarahoitus on tehnyt tukiasemia koskevan rahoitustarjouksen.

Rahoitettuna yllä mainittujen tukiasemien kustannukset ovat kaupun-

gille n. 5800,50€/kk. Sopimuskauden pituus on 36 kk.

• Jos rahoitusta halutaan käyttää pitää rahoituksesta tehdä erillinen

päätös. Lopullinen kuukausierä voi rahoitusteknisistä syistä poiketa

hiukan edellisestä .

• Avaimet käteen kokonaistoimitus. Tukiasemat palvelevat minimis-

sään 36 kk, minkä aikana Ukkoverkot pyrkii rakentamaan palvelusta

kaupallisesti kannattavan.

• Toteutuksen jälkeen alueen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden on mah-

dollista ostaa eri nopeuksia ja eri hintaisia Internet-liittymiä, jotka toi-

mitetaan tukiaseman kautta.

• Yksittäinen UkkoNet tukiasema voi palvella satoja tilaajia

• Ukkoverkko käyttää UkkoNet-palvelut tekniseen toteutukseen

LTE-tekniikkaa.

• Reititinlaitteen kaupungin oman tarpeen mukaan seuraavilla hinnoilla

KZTech AM4000V LTE: 180,73 €(alv 0 %) ja Ukkoverkot Atel

ALR-U276: 151,20€ (alv 0%)

• Maksupostit: 1. erä 50 % kauppasummasta heti sopimuksen allekir-

joittamisen jälkeen ja 2. erä 50 % kauppasummasta heti kun tukiase-

man kautta toimitettavat Internet-yhteydet ovat kaupallisesti kaupun-

kilaisten saatavilla. Jos tukiasemia toteutetaan useampia on jokaisel-

la tukiasemalla omat maksupostinsa edellisen mukaisesti.

 

 

Vaihtoehto 2 : Vaihtoehtoinen toteutus:

• 5 kpl nopeita UkkoNet-tukiasemia : 5 x 46.000 € = 230.000 € (alv

0%).

• Etu 1: Ukkoverkot päivittää kaupungin alueella pääasiallisesti palve-

levan Ukko Mobile-verkon tukiaseman (Pelonniemi ECO) maksutta.

Ukko Mobile -verkko varmistaa rajoitetulle käyttäjämäärälle 5-25

Mbps nopeat yhteydet lähes koko kaupungin alueelle. Edun arvo on

14.000 €.

• Etu 2: Ukkoverkot rakentaa yhden uuden Ukko Mobile-verkon tuki-

aseman maksutta. Uusi tukiasema varmistaa rajoitetulle käyttäjä-

määrälle 5-25 Mbps nopeat yhteydet kaupungin itäiseen osaan.

Edun arvo on 46.0000 €.

Etujen yhteisarvo kaupungille on 60.000 €.

• Kuntarahoitus on tehnyt tukiasemia koskevan rahoitustarjouk-

sen. Rahoitettuna yllä mainittujen tukiasemien kustannukset kaupun-

gille ovat: 5 x 1289 €/kk = 6445 €/kk. Sopimuskauden pituus on

36kk.

• Muut ehdot kuten vaihtoehdossa 1.

 

Ukkoverkot Oy:n tarjous on liitteenä nro x.

 

Kaupunginjohtajan                  

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus hyväksyy Ukkoverkot Oy:n tarjouksen vaihtoehdon 2

mukaisesti. Kaupunginhallitus toteaa, että hanke rahoitetaan kuntaliitoksen

yhdentymisavustuksesta alustavassa käsittelyssä esitetystä kohdasta Maaseutuinfra (yksityisteiden perusparannusavustukset + valokuitukaapeli).

Ko. tarkoitukseen yhdistysmisavustuksessa on varattu 100.000 € vuosille

2017, 2018 ja 2019. Hyväksytyn tarjouksen mukainen kustannus on 77.340

€/vuosi. Kaupunginhallitus esittää päätöksen tiedoksi Juankosken ja

Kuopio yhdistymishallitukselle.

 

_ _ _

 

 

 

Liitteet

4

6000/2016 Ukkoverkot Oyn tarjous

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Pauli Ruotsalainen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Merkittiin, että Juankosken kaupunginhallitus on tehnyt asiaa koskevan päätöksen kokouksessaan 29.8.2016.