Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 37


 

 

§ 37

Asianro 6090/01.01.00/2016

 

 

Ylimääräinen asia / Mielenterveyskuntoutujat

 

 

 

                                                          Juankosken kaupunginhallitus 29.8.2016:

 

Juankosken sosiaalilautakunnassa on jo vuosien ajan oltu huolissaan

mielenterveyskuntoutujien palveluista Juankoskella. Terveyskeskuksen

mielenterveysneuvolassa on kaksi psykiatrian erikoissairaanhoitajan virkaa

ja usein on ollut sellainen tilanne (esim. äitiys-ja sairaslomien vuoksi) ettei

paikalla ole ollut kuin yksi viranhaltija. Tällöin sairaanhoitajan vastaanotto

on tukkeutunut eikä kuntoutujat ole päässeet vastaanotoille. Tästä on

sitten aiheutunut laitoshoidon kulujen kasvua. Nyt on kuitenkin tullut esille,

että mielenterveysneuvolan työpanosta oltaisiin vähentämässä yhden

viranhaltijan työpanoksen verran.

 

Kysterin Koillis-Savon palveluyksikön ylihoitajan antaman tilastotiedon

mukaan vuonna 2015 käyntejä Juankosken mielenterveysneuvolassa on

vuonna 2015 ollut yhteensä 1836 käyntiä, joista juankoskelaisten osuus on

ollut 1722 käyntiä ja muiden kuntien osuus 114 käyntiä. Juankoskelaisten

osuus mielenterveysneuvolan käynneistä on siis n. 93,8 %. Käynnit

jakaantuvat lisäksi siten, että käyntejä sairaanhoitajalla on ollut 1609

käyntiä, lääkärillä käyntejä on ollut 223 käyntiä ja muita käyntejä on ollut 4

kpl. Ylihoitajan ilmoituksen mukaan sairaanhoitajien nettotyöpanos on ollut

1,5 virkaa.

 

Em. tilastot osoittavat selvästi, että tarvetta kahdelle psykiatrian

erikoissairaanhoitajalle on Juankosken mielenterveysneuvolassa ja sen

vuoksi virkoja ei tulisi vähentää Juankoskelta. Mikäli näin tehdään, se

saattaa lisätä kalliita laitoshoidon kustannuksia ja aiheuttaa turvattomuutta

mielenterveyskuntoutujien piirissä.

 

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaalilautakunta esittää Juankosken kaupunginhallitukselle ja edelleen

Juankosken ja Kuopion yhdistämishallitukselle, että Juankosken

terveyskeskuksen mielenterveysneuvolassa säilytettäisiin kaksi psykiatrian

erikoissairaanhoitajan virkaa.

 

Päätös                                            Esitys hyväksyttiin.

 

____

 

Kh

 

Kaupunginjohtajan

päätösehdotus                           Kaupunginhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen ja esittää

edelleen Juankosken ja Kuopion yhdistymishallitukselle, että Juankosken terveyskeskuksen mielenterveysneuvolassa säilytettäisiin kaksi psykiatrian erikoissairaanhoitajan virkaa.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Asia lähetetään lausuntoa varten perusturvan palvelualueelle.