Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 29 

 

§ 29

Asianro 5948/00.00.01.00/2016

 

 

Yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen jäsenten valinta

 

 

 

Kuntalain 23 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

 

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

 

Kuntalain 35 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                                         

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista. 

 

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

 


Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin välisen yhdistymissopimuksen 4.2. kohdan mukaisesti yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun yhdistyneen kunnan kaupunginhallitus on valittu.

 

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu, että Kuopion kaupunginhallitus toimisi nykyisessä kokoonpanossaan myös uuden kunnan kaupunginhallituksena meneillään olevan valtuustokauden loppuun saakka. 

Liitteenä jaetaan Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano.

 

 

Liitteet

1

5948/2016 Kaupunginhallitus 2015 - 2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksena toimii Kuopion kaupunginhallitus. Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano on liitteenä. 


Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.