Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 31


 

 

§ 31

Asianro 5811/00.00.00.04/2016

 

 

Kuntajaon muutoksesta aiheutuva äänestysaluetarkistus Juankosken kaupungin yhdistyessä Kuopion kaupunkiin

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

Valtioneuvosto on tehnyt 16.6.2016 päätöksen, jonka mukaan Juankosken kaupunki lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 lukien.

 

Kuntarakennelain (1698/2009) 10 §:n mukaan yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta.

 

Väestörekisterikeskus on todennut kirjeessään 23.2.2016 dnro 473/330/16 (Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille) mm. seuraavaa:

--------------------------

Kuntaliitokset

 

Lokakuun 15. päivänä 2016 voimaan tulevassa äänestysaluejaotuksessa ennakoidaan tammikuun 1. päivänä 2017 voimaan tulevat kuntajaotuksen muutokset.

 

Silloin kun valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätös kuntajaotuksen

muuttamisesta johtaa tarpeeseen tarkistaa äänestysaluejako (esim. äänestysaluenumerointi on muutettava, kun kuntaan tulee liitoksessa uusia äänestysalueita, tai äänestysalue/alueita poistuu), on valtuuston tai uutta kuntaa perustettaessa yhdistymishallituksen tehtävä päätös laajentuvan / perustettavan uuden kunnan äänestysaluejaotuksesta. Kokokuntaliitoksissa äänestysaluejakoa koskeva päätös tulee poikkeuksetta aina tehtäväksi.

Milloin kuntajaotuksen muuttamista koskeva päätös on tehty niin aikaisessa

vaiheessa, että äänestysaluejako ehditään muuttaa ja ilmoittaa maistraatille

30.4.2016 mennessä, on menettely samanlainen kuin normaalisti äänestysaluejaon muutostilanteissa ja tarvittaessa voidaan päättää esim. äänestysalueiden yhdistämisestä, jakamisesta tai niiden välisten rajojen muuttamisesta.

 

Milloin äänestysaluejaon muutosta ei ehditä kuntajaon muuttamista koskevan

päätöksen aikataulun takia ilmoittamaan maistraatille ennen 30.4.2016, kunta tai kuntaliitoksen yhdistymishallitus voi vain tarkistaa äänestysaluejaon numeroimalla olemassa olleet äänestysalueet uudelleen, mutta äänestysalueiden välisiä rajoja ei enää näin myöhäisessä vaiheessa voida muuttaa.

--------------------------

Äänestysaluejaon tarkistus 1.1.2017 voimaan tulevan kuntaliitoksen osalta voidaan tehdä siten, että liitettävän kunnan (Juankoski) äänestysalueet numeroidaan laajenevan kunnan (Kuopio) äänestysalueiden jälkeen ja äänestysalueet säilyvät muutoin sellaisenaan. Samalla on kuitenkin päätettävä myös siitä, että niiden henkilöiden, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, äänestysalueeksi merkitään laajenevan kunnan vastaavan äänestysalueen numero.

 

Äänestyspaikkojen osalta tarkistetut yhteystiedot merkitään vaalitietojärjestelmään keväällä 2017 ja tältä osin asia tuodaan vielä erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Juankosken kaupungintalo ja Muuruveden koulu ovat edelleen käytettävissä äänestyspaikkana. Säyneisen koulun toiminta on kuitenkin lakkautettu ja kaupungin tarkoituksena on luopua rakennuksen omistuksesta. Tämän vuoksi äänestysalueelle tulee todennäköisesti määritellä uusi äänestyspaikka.        

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 päättänyt eräistä muutoksista äänestysaluejakoon 15.10.2016 lukien.  Päätös on lähetetty tiedoksi Itä-Suomen maistraatille 27.4.2016.  Kuopion kaupungin äänestysaluenumerointi päättyy edellä mainitun päätöksen perusteella 15.10.2016 lukien numeroon 97 (äänestysalueita on yhteensä 46 kappaletta) ja osoitteettomat henkilöt on sijoitettu äänestysalueeseen nro 4 (Keskusta), äänestyspaikkana kaupungintalo osoitteessa Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio.

 

                                                          Juankosken äänestysalueet on tarkoitus merkitä luetteloon numeroilla 98-100 ja nimillä Juankoski I (entinen Akonveden äänestysalue), Juankoski II (entinen Muuruveden äänestysalue) ja Juankoski III (entinen Säyneisen äänestysalue).  

                                                         

 

Esitys                                              Esitän yhdistymishallitukselle, että Kuopion kaupungin äänestysaluejakoa tarkistetaan uutta kuntajakoa noudattaen seuraavasti:

 

1.       Juankosken äänestysalueista nrot 1-3 muodostetaan Kuopion kaupungin uudet äänestysalueet nrot 98, 99 ja 100 seuraavasti:

 

äänestysalueen uusi
numero ja nimi

äänestysalueen vanha numero, nimi, äänestyspaikka, osoite

 

98   Juankoski I

 

1 Akonvesi, Kaupungintalo, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

99   Juankoski II

2 Muuruvesi, Muuruveden koulu, Koulutie 7, 73460 Muuruvesi

100 Juankoski III

3 Säyneisen koulu, Rantalantie 7, 73770 Säyneinen

 

Äänestysalueiden rajoihin ei tehdä muutoksia. Äänestyspaikkojen tarkistetut yhteystiedot merkitään vaalitietojärjestelmään erikseen kevään 2017 aikana.

 

2.       Niiden henkilöiden, joita ei ole Juankosken kaupungissa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, äänestysalueeksi merkitään äänestysalue nro 4 (Keskusta).

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.