Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 32 

 

§ 32

Asianro 5997/10.03.02.02/2016

 

 

Juankosken päiväkodin suunnittelu

 

 

 

Juankosken kaupunginhallitus 29.8.2016:

Valmistelija:

Tekninen johtaja Ari Räsänen

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.5.2016 § 91 Juankosken päiväkodin

tilaohjelman, luonnospohjapiirroksen, sijainnin ja kustannusarvion

jatkosuunnittelun pohjaksi.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi käyttäen hyväksi Kuopion kaupungin

hankkeenjohtopalvelua, josta allekirjoitettiin sopimus Kuopion kaupungin

kanssa. Juankosken puolelta hankkeen suunnittelua ovat ohjanneet kau­-

punginjohtaja, tekninen johtaja, päiväkodin johtaja, sivistysosaston osas­-

topäällikkö ja vs. rakennusinsinööri. Suunnittelijat hankkeeseen on valittu

Kuopion kilpailuttamien puitesopimusten kautta. Arkkitehti- ja pääsuunnit-­

telijana toimii QVIM Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana Rakennussuun-­

nittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy, LVIA—suunnittelijana Insinööri­

toimisto LVI-Insinöörit Ky ja sähkösuunnittelijana Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy. Tähän mennessä on pidetty neljä suunnittelukokousta ja uudisrakennuksena toteutettavan päiväkodin luonnossuunnitelmat ovat valmiit, liite nro x.

 

                                                          Uusi päiväkotirakennus sijoittuu Juankosken keskustaan asemakaava-

alueelle korttelin 61 YO-tontille, eli samalle tontille Ruukin koulun ja

Juantehtaan koulun kanssa. Rakennuksessa on osoitettu tilat neljälle ryhmälle: 0-3 vuotiaat, 4-5 vuotiaat, esikoulu sekä vuororyhmähoito. Rakennukseen tulee lisäksi jakelukeittiö, pienryhmätila, sali sekä henkilökunnan sosiaali-ja tau­kotilat. Talotekniikka tulee pääosin L:n muotoisen rakennuksen toiseen

kerrokseen. Rakennuksen huoneistoala on 795,5 m2. Lisäksi hankkeen pii­-

riin kuuluvat tarpeelliset varastot, piha-ja leikkivälineet ja aidatun pihan

rakenteet.

 

Kaupunginhallituksessa 16.5.2016 on todettu päiväkodin kustannusarvion

olevan 2,3 M€. Kuopion tilakeskus on laatinut hankkeesta kustannusarvion

12.8.2016 ja päätynyt lukemaan 2,5 M€ liite nro y. Syynä kustannusten

nousuun ovat mm. aikaisempaan tavoitehintaan on lisätty sääsuojaus, jolla

varmistetaan rakenteiden kuivana pysyminen rakentamisen kaikissa olo-­

suhteissa, kustannusvaikutus 70 t€. Lisäksi keittiön koneet ja laitteet sisäl-­

lytetään rakentamiskustannuksiin Kuopion hallinnollisin päätöksin, 41 t€.

Edelleen LVI-töiden kustannusarvio on kohonnut. Kuopion sisäisen ohjeis­-

tuksen mukaan ilmanvaihdossa käytetään rakentamismääräyskokoelman

minimitasoa tehokkaampaa ilmanvaihtoa, joka myös nostaa kustannuksia

arviolta muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

 

Suunnittelutyön käynnistyessä hanketta aikataulutettiin siten, että ra-­

kennustyöt aloitetaan maarakennusurakalla elo-syyskuussa 2016 ja koko

jonka vuoksi se kannattaa yhdistää rakennusurakkaan. Samoin suunnitte­lun edetessä on todettu mm. maanvaraisten alapohjien betonilaatan pak­suuden tulevan lattialämmityksen ja rakennusteknisten syiden vuoksi pak­suudeltaan liki 100 mm:ksi. Lattiavalut jouduttaneen suorittamaan betoni kuivumisen kannalta epäedulliseen ajankohtaan, mitkä osaltaan venyttävät aikataulua. Mm näistä syistä johtuen suunnittelukokouksessa esitettiin uu­deksi aikatauluksi seuraavaa: aloitus 4/2017, sisäpuoliset tilat käyttöön­otettavissa 1.3.2018 ja piha-alueet ja koko kohde valmis kesäkuun loppuun 2018 mennessä.

 

Kaupunginjohtajan

päätösehdotus                      Kaupunginhallitus hyväksyy 16.8.2016 päivätyt luonnossuunnitelmat jatko­suunnittelun pohjaksi, hyväksyy 12.8.2016 laaditun kustannusarvion 2,5 M€ sekä suunnittelukokouksen esittämän uuden aikataulun ja esittää ne edelleen tiedoksi Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitukselle.

 

----­

 

 

Liitteet

2

5997/2016 Juankosken päiväkodin luonnossuunnitelmat

 

3

5997/2016 Kuopion tilakeskuksen laatima kustannusarvio

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.