Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 36 

 

§ 36

Asianro 6017/10.02.02/2016

 

 

Kelloniemi / Atrian alue

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

                                                      Atrian tehdastoimintojen lakattua toimimasta Kelloniemessä, maankäyttöön ja rantojen hyödyntämiseen aukesi uusia mahdollisuuksia, joita on tutkittu yhdessä Kuopion kaupungin ja maanomistajan kanssa. Työssä on laadittu tehtaan alueelle maankäytön ideasuunnitelmia nostamaan esiin alueen potentiaalia asumisen, palveluiden ja virkistyskäytön näkökulmasta. Työ tukee Kelloniemen asemaa ja merkitystä osana kehittyvää Kuopiota. Suunnittelutyön on tehnyt Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

 

Maankäytön ideasuunnitelmien tavoitteena on ollut tutkia ja todentaa Kelloniemen alueelle houkutteleva, tulevaisuutta visioiva, muuntautumiskykyinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, joka muodostaa toiminnallisesti monipuolista kaupunkirakennetta ja elävän, vilkkaan aluekeskuksen. Alueen vahvuudet – ranta ja tehtaan historia – on otettu suunnittelun lähtökohdaksi. Työssä on laadittu viisi ideasuunnitelmaa jotka toimivat tulevan osayleiskaavoituksen taustatietona. Suunnitelmat havainnollistavat alueen korttelirakennetta ja mittakaavaa, raskaanliikenteen linjausta sekä joukkoliikenteen pääreittiä ja ranta-alueen luonnetta. Tehtaasta on lisäksi laadittu rakennushistoriallinen selvitys ja alueesta luontoselvitys.

 

Suunnittelussa on pyritty luomaan Kelloniemeen omaleimainen, identiteetiltään vahva alue, joka houkuttelee toimijoita ja asukkaita laajasti. Suunnitelman myötä tehtaan ympäristö muuttuu nykyistä merkittävästi kaupunkimaisemmaksi, rannat avataan kaupunkilaisten käyttöön ja olemassa olevan asuinalueen suunnalle sijoitetaan lähipalveluita. Suunnittelun keskiönä ja tärkeimpänä lähtökohtana on elävä ja vilkas palvelubulevardi, joka yhdistää asuinalueet rantaan ja tarjoaa viihtyisän kävely-ympäristön. Uusien julkisten toimintojen ja palveluiden (koulu, päiväkoti, terveyspalvelut, lähikaupat jne.) sijoittamisessa on painotettu olemassa olevan asuinalueen suuntaa. Kohti rantaa ja tehdasrakennusta toimintojen luonne muuttuu virkistys, urheilu, harraste, työpaikka jne. painotteiseksi. Suunnitelma tukee Kelloniemen kehittämistä entistä monipuolisemmaksi ja vireämmäksi aluekeskukseksi.

 

Atrian tehdasalueen kehittäminen liittyy Kelloniemen alueen suunnitteluun. Varsinainen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi, kun vuoden 2017 kaavoitusohjelman valmistelu on käynnistymässä.

 

Asiaa esitellään tarkemmin suunnittelukokouksessa.

 

 

 

Liitteet

2

6017/2016 Atriavaihtoehdot

 

                                                     

 

Valmistelija                                

Juha Romppanen

puh.  044 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.