Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.09.2016 Pykälä 138


 

 

§ 138

Asianro 6068/10.00.02.01/2016

 

 

Rakennuspaikkojen luovuttaminen Maaningan Keskisaaresta

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupungilla on vapaita rakennuspaikkoja Maaningan Keskisaaressa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään 14 rakennuspaikan luovuttamista kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.

Luovutettavaksi esitettyjen rakennuspaikkojen sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

Maaningan Keskisaaressa 29.1.2016 voimaan tulleella asemakaava-alueella sijaitsee yhteensä 29 vapaata kaupungin omistamaa rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat on tarkoitus luovuttaa vaiheittain.

Isohiekantie- ja Isohiekanranta -nimisillä kaduilla vesihuolto ja ajoyhteydet ovat valmiina. Rauniotie -nimisen kadun kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Kaava-alueelle kuljetaan Keskisaaren yksityistietä pitkin. Asemakaavan mukaisten katujen kunnossapidosta huolehtii kaupunki.

Rakennuspaikat sijaitsevat asemakaavan mukaisilla erillispientalojen korttelialueilla (AO). Rakennuspaikat ovat pinta-aloiltaan noin 2 200 m² - 4 250 m². Rakennusoikeus rakennuspaikoille määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun e=0.15 mukaisesti.

Kaava-alueella sijaitsevista 29 rakennuspaikasta kolme on omarantaisia ja loput 26 ns. sisämaan rakennuspaikkoja. Nyt luovutettavaksi esitetyt 14 rakennuspaikkaa ovat ns. sisämaan rakennuspaikkoja, jotka sijaitsevat valmiin kunnallistekniikan piirissä. Luovutettavaksi esitettyjen rakennuspaikkojen lohkominen on vireillä.

Rantaan rajoittuvien, valmiin kunnallistekniikan piirissä olevien kolmen rakennuspaikan luovuttamista ja hinnoittelua koskeva asia tuodaan kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi sitten, kun rakennuspaikkojen maanomistus on kokonaan kaupungilla. Kaupungin maanomistuksen ja rantaviivan välissä olevaa vesijättömaata on hankittava kaupungille, jotta rakennuspaikoista saadaan muodostettua asemakaavan mukaisia. Loput 12 sisämaan rakennuspaikkaa luovutetaan myöhemmin, kun Rauniotie -nimisen kadun kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty päätös.

 

Luovutusperiaatteet                Rakennuspaikat esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 mukaisilla luovutusperiaatteilla.

Rakennuspaikat esitetään luovutettaviksi vuokraamalla. Rakennuspaikoille esitetään määritettäväksi neliöhinnat, jotka sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1906 (joulukuu 2015). Vuotuinen vuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015). Rakennuspaikka voidaan myydä vuokralaiselle sitten, kun tontin rakentamisvelvoite on maanvuokrasopimuksen mukaisesti täytetty.

 

Hinnoittelu                                   Pihtisalmesta sekä Keskisaaren ensimmäiseltä asemakaava-alueelta Maaningan kunta möi rakennuspaikkoja 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksen jälkeen vuoden 2015 alusta rakennuspaikkojen luovutusehdot muutettiin vastaamaan Kuopion kaupungin käytäntöjä. Kaupunkirakennelautakunta päätti 11.2.2015 kokouksessaan Maaningan vapaiden rakennuspaikkojen luovutusehdot ja hinnat, jotka elinkustannusindeksin muutoksella tarkistettuna ovat vuonna 2016 sisämaanrakennuspaikoilla 2,99 euroa/m² - 6,99 euroa/m² ja rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla 7,98 - 14,97 euroa/m².

 

Kuntaliitoksen jälkeen Pihtisalmen ja Keskisaaren alueilta on luovutettu vuokraamalla yksi rakennuspaikka. Tällä hetkellä Pihtisalmen alueella on jatkuvassa tonttihaussa haettava 12 rakennuspaikkaa ja Keskisaaren alueella kaksi rakennuspaikkaa.

 

Maaningan kirkonkylästä rakennuspaikoille on matkaa noin 5 kilometriä. Rakennuspaikkojen sijainti sekä etäisyys Kuopion keskustasta ja Maaningan kirkonkylästä huomioon ottaen luovutukseen esitettyjen rakennuspaikkojen perusneliöhinnaksi esitetään 4 euroa/m².  

 

Tonttien hinnat on esitetty seuraavassa kartassa.Vaikutusten arviointi                Rakennuspaikkojen luovuttaminen lisää vaihtoehtoja maaseutumaiseen rakentamiseen ja tuo uusia asiakkaita Maaningan palveluille. Ilmastopoliittisesti päätösesitys ei ole pelkästään positiivinen, koska rakennuspaikkojen sijainti Maaningan keskustaan nähden hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja kulkeminen rakennuspaikoilta palveluiden ääreen tukeutunee henkilöautoliikenteeseen. Toisaalta rakennuspaikkojen luovuttaminen voi vähentää rakentamistarvetta haja-asutusalueella, mikä on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukaista.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Maaningan Keskisaaressa sijaitsevat korttelin 213 rakennuspaikat 1 - 2, korttelin 214 rakennuspaikat 1 - 2, korttelin 215 rakennuspaikat 5 - 6, korttelin 216 rakennuspaikat 1 - 6 ja korttelin 217 rakennuspaikat 1 - 2 luovutetaan kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.

Rakennuspaikkojen pääomahinnat ovat seuraavat:

                                                         

Rakennuspaikat

Hinta (€/m²)

 

 

Kortteli 213 rakennuspaikat 1 - 2

4

Kortteli 214 rakennuspaikat 1 - 2

4

Kortteli 215 rakennuspaikat 5 - 6

4

Kortteli 216 rakennuspaikat 1 - 6

4

Kortteli 217 rakennuspaikat 1 - 2

4

 

Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 906 (joulukuu 2015). 

Rakennuspaikat luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % rakennuspaikan pääoma-arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun

1 906 (joulukuu 2015).

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.