Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.09.2016 Pykälä 139 

 

§ 139

Asianro 4217/10.03.01.02/2016

 

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Taustaa                                          Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito on ollut kokeiluna käytössä vuoden 2015 alusta. Kokeilu päättyy vuoden 2016 lopussa. Kokeilun tulosten perusteella päätetään, jatketaanko keskitettyä puhtaanapitoa kokeiluajan jälkeen. Mikäli keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan, lähtökohtana on urakkakilpailutus, johon myös kokeilun aikana työn suorittanut kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR saa osallistua. Kokeilun aikana puhtaanapitotyöt on tehnyt tuntilaskutustyönä kaupungin omistama kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR.

                              

Keskitetyn ratkaisun tavoitteena on ollut katualueiden puhtaanapidon tasaisen laadun varmistaminen Kuopion kaupunkikeskustassa. Siinä on kokeiluun kuuluvalla alueella pääosin onnistuttu. Parannettavaa on ollut puhtaustasoissa viikonloppuina, jolloin roskaantuminen on ollut runsainta. Tähän on haettu parannusta siirtämällä kokeilun aikana yksi roskienkeruukerta 2 luokan puhtaanapitoalueelta keskeltä viikkoa viikonloppuun. Nykyinen keskitetyn puhtaanapidon rajaus on tehty siten, että puhtaanapidon raja paikoin kadun keskilinjassa. Tällaisilla kaduilla puhtaanapidon tasoero kiinteistöjen järjestämässä puhtaanapidossa ja keskitetyssä puhtaanapidossa on selkeä keskitetyn puhtaanapidon eduksi. 

 

Katujen puhtaanapito määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa. Esityksen liitteeseen on kerätty otteita kyseisen lain kolmannesta luvusta, joka koskee katujen ja alueiden puhtaanapitoa.

 

Keskitetyn puhtaanapidon alueen määrittely ja puhtaanapitoalueet

 

Käytännössä puhtaanapito tarkoittaa puhtaanapitoa käsin (roskan keruu, roska-astioiden tyhjentäminen, puiden lehtien poisto ym. jätteen poisto) ja koneellista puhtaanapitoa mm. imulakaisuautolla. Puhtaanapito on ympärivuotista toimintaa.

 

Kaupunki on hoitanut keskitetyn puhtaanapidon ja laskuttanut sen alueella olevia kiinteistöjä syntyneiden kustannusten perusteella.

 

Hoitotasot                                     Kävelykeskustan katujen alueella puhtaanapidon taso on jaettu kahteen hoitotasoon: hoitotaso 1 (oranssi) ja hoitotaso 2 (vihreä). Alueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

 

Hoitotasoon 1 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Haapaniemenkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Puijonkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Kauppakatu välillä Savonkatu - Vuorikatu.

 

Hoitotaso 1 on jaettu kesä- (1.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. - 31.3.). Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina päivä/ viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.

 

 Ajalla 1.4. - 30.9. ma - su (7 x viikossa):

        arkiaamu klo 7.30 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

        sunnuntaina aamu 8.00 mennessä, iltapv klo 17.00 mennessä

        puhtaanapito koneellinen 1 x päivässä

        roskankeruu 2 x päivässä, mistä kone ei saa

        roska-astioiden tyhjennys 2 x päivässä


Ajalla 1.10. - 31.3. ma - la (6 x viikossa)

        aamulla klo 8.00 mennessä

        käsipuhtaanapito 1 x pv (6 x viikossa) siirretty lauantaille lisäkerta talviluokan 2-luokasta (ke)

        roska-astioiden tyhjennys 2 x viikossa


Hoitotasoon 2 kuuluu karttaliitteen mukaisesti: Savonkatu Ajurinkadun puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Tulliportinkatu Torikadun puoleinen katualue välillä Savonkatu - Haapanimenkatu, Torikatu välillä Savonkatu - Ajurinkatu, Ajurinkatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Lapinlinnankatu välillä Savonkatu - Vuorikatu, Hallikatu välillä Kauppakatu - Minna Canthin katu, Minna Canthin katu Lapinlinnankadun puoleinen katualue, Tulliportinkatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Kirjastokatu välillä Puijonkatu - Vuorikatu, Käsityökatu välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu, Vuorikatu Käsityökadun puoleinen katualue välillä Tulliportinkatu - Minna Canthin katu.

 

Hoitotaso 2 on jaettu kesä- (15.4. - 30.9.) ja talvipuhtaanapitoon (1.10. - 14.4.). Hoitotaso on määritelty käsi- ja konepuhtaanpidon suorituskertoina päivä/viikko, lisäksi on ilmoitettu muita toimenpideaikoja.


Ajalla 15.4. - 30.9. ma, ke, pe, la, su

        aamulla 8.00 mennessä

        puhtaanapito koneellinen 1 x viikossa

        roskankeruu 1 x päivässä (5 x viikossa)

        roska-astioiden tyhjennys 1 x päivässä (5 x viikossa)
                             

Ajalla 1.10. - 14.4. ma, pe (2 x viikossa)

        aamulla klo 8.00 mennessä

        käsipuhtaanapito 1 x päivässä (2 x viikossa) ke siirretty talviaika 1-luokan lauantaille

        roska -astioiden tyhjennys 2 x viikossa

 

Vaikka kaupunki ottaa huolehtiakseen keskustan kävelykatujen puhtaanapidon, se ei poista katualueilla toimivien yritysten puhtaanapitovelvoitetta muina aikoina, jos toiminta aiheuttaa roskaamista.

 

Kustannukset ja niiden jakautuminen

 

 Vuoden 2015 kustannustoteutuma keskitetystä puhtaanapidosta oli hoitotason 1 alueilla 81 550 euroa ja hoitotason 2 alueilla 35 699 euroa. Yhteensä kulut vuodelta 2015 olivat 117 249 euroa.

 

Esityksen liitteenä on kartta puhtaanapitoalueista. Karttaan on merkitty tonttikohtaisesti puhtaanapitoneliöiden jakautuminen hoitoluokittain. Kiinteistöltä perittävät kustannukset määräytyvät hoitotason perusteella ja laskutetaan toteutuneilla kustannuksilla. Esityksen liitteenä on kartta toteutuneista kustannuksista kiinteistöille v. 2015.

 

Mukana ovat alueella olevat kaupungin kiinteistöt ja puistot.

 

Lautakuntakäsittely             Lautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2016 § 88, että esitys kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta kokeilujakson jälkeen pysyvänä käytäntönä laitetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja lähetetään toimenpidealueen kiinteistöille kommentteja varten.

 

Esittelijä täydensi alkuperäistä esitystä siten, että mikäli keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan, lähtökohtana on urakkakilpailutus, johon myös Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar voi osallistua. Puhtaanapidon jatkamisesta päätettiin järjestää infotilaisuus kesän aikana. Asia tuodaan nyt kuulemiskierroksen jälkeen uudelleen kaupunkirakennelautakuntaan päätöksentekoa ja asian eteenpäin viemistä varten.

 

Nähtävillä olo                           Esitys Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkamisesta oli nähtävillä 23.6.- 22.8.2016.  Kuulutuksen mukaisesti asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus 17.8.2016 valtuustosalissa. Muistutukset päätöksestä tuli jättää 22.8 2016 mennessä. Päätöksestä ei tullut määräaikaan mennessä yhtään muistutusta, eikä tiedotustilaisuuteen tullut yhtään kuulijaa.

                              

 

Vaikutusten arviointi                Yhtenäinen puhtaanapito parantaa kävelykeskustan viihtyvyyttä. Roskien keruu suoritetaan keskitetysti kesäaikana 1 -hoitotasossa päivittäin ja 2- hoitotasossa 5 päivänä viikossa, kuitenkin viikonlopun kaikkina päivinä. Keskitetyn puhtaanapidon ja kiinteistöjen oman roskienkeruun avulla roskien määrää saadaan keskustassa vähennettyä.

                                           

Keskitetyllä toiminnalla saadaan puhtaanapitoa tehostettua moniin yksittäisiin toimijoihin verrattuna. Tehokkaalla toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

                            

Siisteys luo positiivista imagoa Kuopion kaupungille ja se lisää kaupunkikeskustan vetovoimaa.

 

Puhtaudella on myös positiivinen vaikutus yritystoimintaan.

 

 

Esitys                                              Esitän lautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että kävelykeskustan keskitettyä puhtaanapitoa jatketaan. Kävelykeskustan puhtaanapito kilpailutetaan edellyttäen, että kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR saa osallistua järjestettävään kilpailuun. Kävelykeskustan katualueiden puhtaanapidosta tehdään pysyvä käytäntö. Urakan kilpailuttaminen tapahtuu syksyn 2016 aikana ja valittu urakoitsija aloittaa alueen puhtaanapitotyöt vuoden 2017 alusta.

 

Viiteaineisto

1

4217/2016 Kuopion katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut (ei jaeta uudestaan, julkaistaan internetissä)

 

2

4217/2016 Otteita kunnossa- ja puhtaanapitolaista (ei jaeta uudestaan, julkaistaan internetissä)

 

3

4217/2016 Toteutuma kiinteistöittäin 2015 (ei jaeta uudestaan, julkaistaan internetissä)

 

4

4217/2016 Puhtaanapitoneliöiden jakautuminen kiinteistöittäin (ei jaeta uudestaan, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.