Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.09.2016 Pykälä 143 

 

§ 143

Asianro 5693/02.05.06/2016

 

 

Ylimääräinen asia / Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetyn lainatakauksen käyttötarkoituksen muutos

 

                                              Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
    Asemakaavoitus

                                                                                      

 

Tiivistelmä

Karttulan vesiosuuskunta on hakenut käyttökohteen muutosta Kuopion kaupungilta saamalleen lainatakaukselle. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että käyttökohde muutetaan osuuskunnan hakemusta vastaavaksi ja kohdennetaan Vehmersalmelle Hormajärvi - Vuorisalo -vesihuoltohankkeeseen.

 

Alkuperäinen lainatakauksen käyttökohde

 

Karttulan vesiosuuskunta on alun perin saanut lainatakauksen Hirvijärven ja Riuttalan vesihuoltohankkeita varten haetulle 500 000 euron pankkilainalle. Hirvijärven osalta lainatakausta ei ole tarvinnut käyttää uuden lainan nostamiseksi vaan hanke on saatu rahoitettua osuuskunnan aikaisemmalla lainalla.

 

Riuttalan osalta Karttulan vesiosuuskunta on kartoittanut Riuttalan alueen vesihuoltohankkeen toteutusmahdollisuuksia vuoden 2016 alussa. Osuuskunnan tekemän selvityksen mukaan hankkeen liittyjämäärä on vähäinen eikä hanketta ole taloudellisesti järkevää käynnistää. Tästä syystä hanketta on perusteltua lykätä tulevaisuuteen.

 

Käyttökohteen muutos           Hormajärvi - Vuorisalo -hanke koostuu vesijohdon rakentamisesta Vehmersalmen taajamasta Itä-Kallaveden verkoston kautta Vuorisaloon ja siitä edelleen Pohjois-Tuusniemen vesijohtoverkostoon. Hankkeella turvataan varavesiyhteys Itä-Kallaveden vesijohtoverkostoon ja hankkeeseen sisältyy myös viemäri Hormajärven ja Hormalahden alueen kiinteistöille. Karttulan vesiosuuskunta toimii hankkeen rakennuttajana Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan pyynnöstä. Itä-Kallaveden ja Karttulan vesiosuuskunnan allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaan Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautuu osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 2017 alusta, mikäli Itä-Kallaveden vesiosuuskunta päättää hyväksyä sulautumisen syksyn 2016 kokouksessaan. Itä-Kallaveden ja Karttulan sulautumisen myötä Itä-Kallaveden verkostot siirtyvät Karttulan vesiosuuskunnan taseeseen. 

 

Lainatakauksen käyttökohteen muutos Hormajärvi - Vuorisalo -alueen vesihuoltohankkeeseen on perusteltua vesihuoltolain nojalla. Hanke on osa vesihuollon yleistä kehittämistä (VHL 5 §) ja sillä varaudutaan myös mahdollisiin häiriötilanteisiin varavesiyhteyden perustamisen myötä (VHL 15 a §). Hankealue on vielä vahvistamattomalla Itä-Kallaveden toiminta-alueen osalla, jonne kuitenkin Itä-Kallaveden edellisen toiminta-aluepäätöksen (Vehmersalmen kunnanvaltuusto 20.12.2004 § 47) perusteella verkostojen on oletettu laajentuvan vuoteen 2020 mennessä.

 

Lainatakauksen avulla otettava laina käytetään hankkeen rakennushankkeen rahoittamiseen rakennusaikana ja myöhemmin pitkäaikaisena osakkaiden lainaosuusrahoituksena. Hankkeen muu rahoitus hoidetaan kiinteistökohtaisilla liittymismaksuilla ja Kuopion kaupungin myöntämällä vesihuoltoavustuksella (Kuopion kaupunginhallitus 30.5.2016 § 159).

 

 

Vaikutusten arviointi                Hormajärvi - Vuorisalo -hankkeen rahoituksesta liittymismaksut ja kaupungin myöntämä avustus ohjautuvat Karttulan vesiosuuskunnan kassaan vasta rakentamisen edetessä ja verkostojen valmistuessa. Lainatakauksen käyttökohteen muutoksen avulla Karttulan osuuskunta voi nostaa pankkilainan, jolla vesiosuuskunta hoitaa hankkeen rakennusaikaisen maksuliikenteen kuten rakennusurakoitsijalle maksetut suoritukset. Tällä tavoin rakennushanke voidaan hoitaa osuuskunnan muuta taloutta vaarantamatta.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää muuttaa Karttulan vesiosuuskunnalle 28.9.2015 myönnetyn omavelkaisen lainatakauksen käyttötarkoitusta siten, että lainatakaus on käytettävissä Hormajärvi - Vuorisalo

-alueen vesihuollon rakentamiseen Hirvijärven ja Riuttalan vesihuoltohankkeiden sijaan.

 

 

Liitteet

4

5693/2016 Lainatakauksen käyttökohteen muutoshakemus 3.8.2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.