Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 260


 

 

§ 260

Asianro 8738/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

                                                      Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

428/2013                                     Pöytäkirjanote Juankosken kaupunginhallituksen päätöksestä 29.8.2016 § 145: Juankosken kaupungin edustajien nimeäminen Kuopion kaupungin lautakuntiin. Jälj. palvelualueet ja tarkastuslautakunta.

 

216/2014                                     Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (dnro 3334/1/15) suunnittelutarveratkaisua koskevan valitukseen. Kuopion yleiskaavajohtaja on 24.2.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt hakemuksen saada rakentaa yht. 500 kerrosneliömetrin suuruiset omakotitalo ja talousrakennus Kuopion kaupungin Sotkaniemen kylässä. Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen oikaisuvaatimuksesta ja palauttanut asian yleiskaavajohtajalle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus on kaupungin valituksesta kumonnut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen ja saattanut kaupunginhallituksen päätöksen voimaan. Jälj. yleiskaavajohtaja Romppanen.

 

3546/2014                                   Valtiovarainministeriö (VM057:00/2016) on pyytänyt kaupungilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että laissa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Kaupungilla ei ole huomautettavaa esityksestä.

 

8738/2015/27                            Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 24.8.2016.

 

8738/2015/28                            Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 7/2016.

 

8738/2015/29                            Kaupunki osaltaan hakenut muutosta Savonia -ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvässä varainsiirtoveroasiassa.

 

8738/2015/31                            Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön säännöt 20.8.2016 ja edustajiston pöytäkirja 20.8.2016

 

8738/2015/32                            Pöytäkirjanote Juankosken kaupunginhallituksen päätöksestä 29.8.2016 § 146: Puhdistuslaitoksen hoitajan toimen määräaikainen täyttäminen.

 

8738/2015/33                            Nordea Pankki Suomi Oyj:n ilmoitus erityistakauksen vanhentumisen katkaisemisesta, jonka voimassaolo jatkuu entisen sisältöisenä. Velallinen Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunta.

 

8738/2015/34                            Tilakeskuksen tiedote 1.9.2016: Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus / Arkkitehtuurikilpailu 20.9.-16.12.2016.

 

3215/2016                                   Pöytäkirjanote Hartolan kunnanvaltuuston kokouksesta 24.8.2016 § 37: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen.

 

3215/2016                                   Pöytäkirjanote Vieremän kunnanvaltuuston kokouksesta 29.8.2016: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus.

 

5997/2016                                   Pöytäkirjanote Juankosken kaupunginhallituksen päätöksestä 29.8.2016 § 148: Juankosken päiväkodin suunnittelu. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä tilakeskus.

 

6000/2016                                   Pöytäkirjanote Juankosken kaupunginhallituksen päätöksestä 29.8.2016 § 147: Ukkoverkot Oy:n tarjous UkkoNet LTE-tukiasemapalvelusta. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä tietohallinto.

 

6115/2016                                   Keiteleen kunnan kutsu kuntakumppanuuteen. Keiteleen kunta hakee uteliaita ja ennakkoluulottomia Suomen kuntia kumppaniksi kuntakehitykseen.

 

6143/2016                                   Pöytäkirjanote Juankosken kaupunginhallituksen päätöksestä 29.8.2016 § 154: Mielenterveyskuntoutujat.

 

                                                      Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 22.6.2016 koskien Kuopion Veden vedentuotannon kolmivuorotyötä tekevien käyttöpäivystäjien työajan korvaamisesta vuoronvaihdon yhteydessä.

                                                     

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kuopio 7-18-3.

 

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kuopio 7-33-2.

 

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Kuopio 423-0002-0388-R.

 

                                                                                 

                                                      Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

-        hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 7/23.8.2016,

-        hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta (S) 1/23.8.2016,

-        kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 7/24.8.2016,

-        kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta (S) 1/24.8.2016,

-        kaupunginjohtajan päätöskokouksesta 14/16.8.2016,

-        ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 7/18.8.2016.

 

                                                     

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 17. – 30.8.2016:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6063/2016-3

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

9 § / 2016

30.8.2016

Henkilöstö- ja työsuojelupäällikön viran sijaisuusjärjestelyt 1.9.2016 alkaen

6105/2016-1

elinkeinojohtaja - VVP Elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

5 § / 2016

29.8.2016

Antikkalan hiihtokeskus, noro- ja lähdeselvityksen tekeminen

5708/2016-2

strategiajohtaja - KON Strategiajohtaja

Maksut (S)

2 § / 2016

25.8.2016

Korkosaatavien poistot

5364/2016-4

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

26 § / 2016

24.8.2016

Poikkeaminen / Maaninka 476-408-2-28 ja 476-408-3-55

4535/2016-2

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

25 § / 2016

23.8.2016

Kuopion Veden tulospalkkaus

3016/2016-2

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

13 § / 2016

23.8.2016

Määräaikainen henkilökohtainen lisä, Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöpalvelupäällikkö

2852/2016-2

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

24 § / 2016

22.8.2016

Työnjohtajan tehtäväkohtainen palkka

2851/2016-2

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

23 § / 2016

22.8.2016

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/hallintosihteeri

5899/2016-2

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Vuokraus ja varausasiat

33 § / 2016

19.8.2016

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Hyväntekeväisyyskonsertti 9.12.2016

8886/2013-5

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

41 § / 2016

19.8.2016

Vahingonkorvaushakemus / vesivahinko / Asunto Oy Kuopion Saksofoni ja Asunto Oy Kuopion Fagotti

1689/2015-5

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

40 § / 2016

19.8.2016

Vahingonkorvaushakemus / vesivahinko / Kiinteistö Oy Kuopion Tulliportinkatu 33

5859/2016-1

henkilöstö- ja hallintopäällikkö - KOP Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Henkilöstöasiat

86 § / 2016

18.8.2016

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen / Niiralan päiväkoti

2806/2016-4

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

43 § / 2016

19.8.2016

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

2664/2016-4

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

24 § / 2016

19.8.2016

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

3007/2016-5

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

42 § / 2016

19.8.2016

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen / Juha Kontiainen

5056/2016-1

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

22 § / 2016

22.8.2016

Lomituspalvelutyöntekijän tehtäväkohtainen palkka

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.