Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Osayhteisvaltuusto
Pöytäkirja 12.09.2016 Pykälä 6 

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

29 §

29.8.2016

 

§ 6

Asianro 5948/00.00.01.00/2016

 

 

Yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksen jäsenten valinta

 

 

Päätöshistoria

 

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 29.8.2016 29 §

 

 

Kuntalain 23 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja

käyttää sen puhevaltaa.

 

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

 

Kuntalain 35 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)     kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3)     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                           

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista. 

 

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.


Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin välisen yhdistymissopimuksen 4.2. kohdan mukaisesti yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun yhdistyneen kunnan kaupunginhallitus on valittu.

 

Kaupunkien edustajien välisessä tapaamisessa on sovittu, että Kuopion kaupunginhallitus toimisi nykyisessä kokoonpanossaan myös uuden kunnan kaupunginhallituksena meneillään olevan valtuustokauden loppuun saakka. 

Liitteenä jaetaan Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano.

 

 

 

Liitteet

 

5948/2016 Kaupunginhallitus 2015 - 2016

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksena toimii Kuopion kaupunginhallitus. Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano on liitteenä. 


Päätös                              Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

2

5948/2016 Kaupunginhallitus 2015 - 2016

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

 

Osayhteisvaltuusto päättää, että yhdistyneen kunnan kaupunginhallituksena toimii Kuopion kaupunginhallitus. Kuopion kaupunginhallituksen nykyinen kokoonpano on liitteenä. 

 

 

 

Päätös                                            Osayhteisvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhdistymishallituksen tekemän päätösehdotuksen ja valitsi yhdistyneen kunnan kaupunginhallitukseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

 

 

 

 

 

                                                          Varsinainen jäsen                                                   Henkilökohtainen varajäsen

 

pj.             kok.            Kantanen Pekka                                                      Kekoni Jaakko

I vpj.         kesk.          Savolainen Leila                                                       Saukko Annu

II vpj.       sdp             Röppänen Neeta                                                    Kaartinen Tiina

jäsen        vihr.           Auvinen Harri                                                           Laakso Anton

jäsen        kok.            Berg-Väänänen Nelli                                             Alho-Törrönen Sirpa

jäsen        sdp             Pulkkinen Jukka                                                       Kaartinen Pekka

jäsen        ps.              Reijonen Minna                                                       Ruotsalainen Pauli

jäsen        kesk.          Rytsy Hetti                                                                 Karkkonen Veijo

jäsen        kesk.          Tolppanen Tapio                                                     Kananen Hannu

jäsen        kok.            Toppinen Taisto                                                       Raninen Ilkka

jäsen        vas.            Virtanen Erkki                                                           Karjalainen Sirpa