Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 81


 

 

§ 81

Asianro 5388/10.03.00.00/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-432-9-10 / Karkuuntie 33 / rakennuslupainsinöörin rakennuslupapäätös 21.06.2016 § 556 / määräaikainen talousrakennus

 

 

Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                          Tiivistelmä

 

Va. rakennuslupainsinööri Henri Humala on 21.6.2016 § 556 myöntänyt rakennusluvan kiinteistölle 297-432-9-10 osoitteeseen Karkuuntie 33. Luvan rakentamistoimenpiteitä ovat vapaa-ajan asunnon laajennus ja käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi, autokatos, kalustorakennus, olevan varaston laajennus ja määräaikainen varasto 11.7.2021 saakka sekä olevan vapaa-ajan asunnon siirtäminen pois tontilta.

 

Naapurikiinteistön 297-432-12-0 omistajat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen 7.7.2016. Hakijalta on pyydetty vastine 8.7.2016. Hakija on antanut vastineen 27.7.2016.

 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja lautakunta ottaa lupa-asian käsiteltäväkseen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Kiinteistön 297-432-12-0 omistajien tekemä oikaisuvaatimus 7.7.2016

 

Luvatta rakennettu, maisemaan sopimaton määräaikainen talousrakennus, joka rakennuslupapäätöksen ehtojen mukaan on siirrettävä välittömästi hakijan omistamalle kiinteistölle asemapiirustuksen osoittamaan paikkaan, on lisäksi purettava viimeistään vuoden kuluttua. Mikäli loppukatselmus on tätä aikaisemmin, on kyseinen rakennus purettava alkuperäisen rakennusluvan ehtojen mukaisesti loppukatselmukseen mennessä. Pyydämme saada tiedon postitse oikaisuvaatimuspäätöksestä.

 

Luvan hakijan vastine 27.7.2016

 

Valituksen kohteena oleva määräaikainen varastorakennus on siirretty myönnetyn rakennusluvan osoittamaan paikkaan 7.7.2016 klo 20.00. Siirtämisen ajankohta siirtyi sääolosuhteista johtuen parilla päivällä suunnitellusta, ja myös etukäteen valittajille ilmoitetusta aikataulusta.

 

Kun rakennusprojektimme aikataulu on pahasti viivästynyt toistuvista valituksista johtuen, se on myös aiheuttanut meille paljon ylimääräisiä kustannuksia. Koska emme ole päässeet aloittamaan töitä suunnitellusti, joudumme todennäköisesti siirtämään varsinaista rakentamisen aloitusta kevääseen 2017.

 

Edellä mainitun johdosta katsomme kohtuulliseksi, että siirretty varastorakennus on käytettävissämme tarvikkeiden suojana koko rakentamisen ajan ja se puretaan lopputarkastukseen mennessä samalla kun muutkin purettavat kohteet käsitellään laaditun jätteidenkäsittelysuunnitelman mukaisesti.

 

Mitä varastorakennuksen maisemaan sopivuudesta voidaan todeta, niin ko. rakennuksen näköpiirissä on lukuisia paljon huonompia, ränsistyneitä rakennuksia jotka eivät ole tähän mennessä häirinneet ketään.

 

Esitys                                              Päätöstä ei muuteta ja oikaisuvaatimus hylätään.

 

                                                          Perustelut:

                                                          Luvaton varasto on hakijan ilmoituksen mukaan siirretty asemapiirustuksen osoittamaan paikkaan.

 

Varastoa on tarkoitus käyttää rakennusaikaisena varastona, koska rakennustarvikkeille tarvitaan rakentamisen aikana katettua sääsuojaa.

 

                                                          Lupaehdon kiristäminen ja varaston salliminen vain vuoden ajaksi on kohtuuton. MRL:n mukaisia luvan voimassaoloaikoja ei voi kiristää (MRL 143 §).

 

Luvan mukainen hanke on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatava valmiiksi 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta.

 

                                                          Normaalisti rakentamisen aikaisia työmaajärjestelyjä ei käsitellä rakennusluvassa.

 

Tässä tapauksessa tilapäinen varasto luvitettiin, koska se oli rakennettu luvatta ja oli rakennusvalvonnassa valvonta-asiana vireillä.

                                                         

Viiteaineisto

*

Va. rakennuslupainsinöörin päätös 21.6.2016 § 556 pääpiirustuksineen (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnalle)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Kankkunen

puh.  044 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.