Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2016 Pykälä 82 

 

§ 82

Asianro 3654/11.01.04/2016

 

 

Puijon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotus

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Lautakunta on kokouksessaan 19.5.2016 § 3 käsitellyt Puijon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tuolloin lautakunta päätti asettaa suunnitelmaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Suunnitelman tarkoitusta, sisältöä ja valmisteluprosessia esiteltiin toukokuun kokouksessa seikkaperäisesti sekä listatekstissä että kokouksessa.

 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 7.7.- 5.8.2016. Samaan aikaan siitä pyydettiin lausunto 19 toimijalta. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta. Lausunnot käsiteltiin 18.8. pidetyssä ohjausryhmässä, jossa valmisteltiin lausunnoista annettavat vastineet.

 

Suunnitelmaan tehtiin lausuntojen ja ohjausryhmässä käydyn keskustelun perusteella joitakin korjauksia ja täsmennyksiä. Lisäksi suunnitelman kirjoittajat vielä tarkistivat kukin kirjoittamansa tekstin ja tekivät ohjausryhmän edellyttämiä tarkistuksia muun muassa suunnitelman luontoa ja lajistoa koskevaan osaan.

 

Suunnitelma lähetetään lautakunnan hyväksymisen jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Luonnonsuojelualueiden toinen maanomistaja, Kuopion evankelis-luterilainen seurankuntayhtymä, laittaa omalta osaltaan suunnitelman hyväksyttäväksi ELY-keskukselle.

 

Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liiteaineistona suunnitelmaehdotus sekä lausuntokooste ja niihin tehdyt vastineet.

 

Suunnitelmaan voidaan tehdä vielä lautakunnan hyväksymisen jälkeen sisältöön vaikuttamattomia teknisiä teksti- ja karttatarkistuksia.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Lautakunta hyväksyy suunnitelman omalta osaltaan ja päättää lähettää sen vahvistettavaksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

 

Liitteet

5

3654/2016 Puijon Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotus

 

6

3654/2016 Lausunnot ja vastineet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Timo Perätie

puh.  044 718 2145

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.