Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 94


 

 

§ 94

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

 

 

Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / tapahtumapalvelut

                                                         

                                                          Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualue

                                                         

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on kokouksessaan 20.9.2016 § 81 käsitellyt suunnitelmaa Kuopion kaupunginvaltuuston 5.9.2016 hyväksymän palvelualueuudistukseen liittyvän päätöksen (§ 56) toimeenpanosta palvelualueella.

 

Valtuuston päätöksen toimeenpano on edennyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella suunnitelman mukaisesti em. lautakunnan kokouksen jälkeen ja tapahtumapalveluiden johtajan kanssa on käyty 27.9.2016 lain Kuntatyönantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 mukainen kuulemistilaisuus. Kuulemistilaisuudessa on käyty läpi tapahtumapalveluiden avain prosessin lakkaaminen ja valtuuston päätöksen toimeenpanoon liittyvän prosessin jatkoeteneminen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Kuopion kaupungin valtuuston 5.9.2016 tekemän päätöksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella tapahtumapalveluiden johtajan viran lakkauttamista 1.1.2017 lukien ja että kaupunginhallitus ryhtyy kunnallisen viranhaltijalain 304/2003 edellyttämiin toimenpiteisiin tapahtumapalveluiden johtajan osalta.

 

Liitteet

20

7550/2015-24 Esitys tehtävien järjestelystä (jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

21

7550/2015-24 Kuulemispöytäkirja 27.9.2016 (jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Jaana Vasankari, Janne Hentunen, Heli Norja ja Raija Heinonen poistuivat kokouksesta klo 18.31 ennen tämän asian käsittelyn alkamista.

 

Anton Laakso poistui kokouksesta klo 18.39 asian käsittelyn aikana.