Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 86 

 

§ 86

Asianro 6791/12.03.01.05/2016

 

 

Ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen Kuopiossa

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

                                                          Uusi Ehkäisevän päihdetyön laki tuli voimaan 1.12.2015. Sen mukaan ”Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen”(5 §). Kuopiossa kyseiseksi toimielimeksi on päätetty hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Lisäksi laissa on myös määritelty tarkemmin toimielimen tehtävät (liite).

 

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 sanotaan: ” Kuopiossa on omatoimisuutta ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut.” Kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on organisatorisesti sijoitettu hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kansalaistoiminnan yksikköön, missä hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin ja muiden työntekijöiden kanssa.  Palkkakustannusten lisäksi toimintarahaa oli esim. vuonna 2015 yhteensä 6500€. Vertailun vuoksi mainittakoon, että korjaavassa päihdetyössä on perusturvan ja terveydenhuollon puolella 40 henkilötyövuotta ja euroja yhteensä 3 093 841€.

 

Tärkeimpiä toimintamuotoja Kuopion ehkäisevässä päihdetyössä ovat Pakka = paikallinen toimintatapa päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen vähentämiseksi, Selvät Sävelet – työryhmä, Savuton Kuopio, Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013 – 2020, Huomaa lapsi – vertaisryhmät. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu ehkäisevän päihdetyön koordinointi, koulutukset, viestintä ja tiedotus. Toiminta tapahtuu yhteistyössä monien yhteistyöverkostojen kanssa.

 

Sote-, kunta- ja maakuntauudistuksen toteutuessa 1.1.2019 alkaen on tärkeätä, että peruskunnassa edelleen säilyy ehkäisevän päihdetyön vastuutoimielin ja vastuuhenkilö, joka suunnittelee, koordinoi ja järjestää toimintaa.

 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky esittelee asiaa.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ehkäisevän päihdetyön toimintatilanteen Kuopiossa.

 

Liitteet

3

6791/2016 Ehkäisevä päihdetyö

 

4

6791/2016 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

1

6791/2016 Kysely

 

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  044 718 4000

Tiina Nykky

puh. +358 044 718 6147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

                                                          Tiina Nykky poistui klo 17.18 tämän asian käsittelyn jälkeen.