Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 90 

 

§ 90

Asianro 6428/12.03.01.00/2016

 

 

Yhteistyösopimus Kuopio Tanssii ja Soi - Kuopio Dance Festival ry:n kanssa vuosiksi 2017 - 2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

                                                          Kuopio tanssii ja soi -festivaali on Kuopio Tanssii ja Soi ry:n vuosittain järjestämä merkittävin kansainvälinen taidetapahtuma Kuopiossa. Se on myös suurin ja merkittävin tanssitaidefestivaali pohjoismaissa. Sen merkitys suomalaiselle tanssitaiteelle on ollut kiistaton jo useita vuosikymmeniä. Kuopio tanssii ja soi -festivaali on myös ainoa kuopiolainen Finland Festivals ry:n jäsentapahtuma. Finland Festivals nimesi Kuopio tanssii ja soi:n  vuoden 2006 festivaaliksi. European Festival Association myönsi v 2015 festivaalille Europe for Festivals – Festivals for Europe  – tunnuksen, se on  tunnustus laadukkaimmille eurooppalaisille kulttuurifestivaaleille. Kansainvälisten tanssiesitysten lisäksi festivaaliviikon aikana Kuopiossa järjestetään kymmenittäin tanssikursseja, toritapahtumia, klubi-iltoja ja muita oheistapahtumia. Festivaalin merkitys Kuopion imagolle ja kansainväliselle tunnettuudelle kulttuurikaupunkina on kuluneiden vuosikymmenten aikana ollut korvaamaton.

 

Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii suomalaisen tanssitaiteen arvostetuin ja tunnetuin asiantuntija Jorma Uotinen. Hänen aikakaudellaan tapahtuma on vakiinnuttanut asemaansa korkeatasoisena ja arvostettuna taidefestivaalina. Samaan aikaan myös tanssitaiteen yleinen arvostus sekä sitä kohtaan tunnettu mielenkiinto on kasvanut huomattavasti. Tämä näkyy mm. tanssia esittelevien televisio-ohjelmien katsojamäärien kasvuna. Samalla myös valtakunnallinen kiinnostus tanssitaidetta kohtaan on kasvanut. Viimeisimpänä huomionosoituksena tanssille on Helsingin kaupungin vuonna 2015 tekemä myönteinen rahoituspäätös Tanssin talon rakentamista koskien, toiminta on jo alkanut, vaikka talo valmistuukin vasta vuonna 2020.

 

Festivaali juhlii 50 -vuotista taivaltaan vuonna 2019, mikä on merkkitapaus myös kansainvälisesti. Uuden taiteellisen johtajan haku tullaan käynnistämään jo vuonna 2017 tavoitteena julkistaa valinta vuonna 2018. Jorma Uotisen yhdessä uuden taiteellisen johtajan kanssa valmistelema 50 -vuotisjuhlafestivaali järjestetään Kuopiossa 2019, jonka jälkeen siirrytään uuden taiteellisen johtajan aikakauteen.

 

Jotta Kuopio Tanssii ja Soi selviäisi jatkossakin tanssialan sekä laajemminkin kulttuurifestivaalien kiristyneen kilpailun saralla, vaaditaan ammattimaisesti tuotetulta tapahtumalta pitkäjänteistä suunnittelua sekä vahvaa sitoutumista toimintaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämä koskee erityisesti useampivuotisia kehittämishankkeita sekä kansainvälisten huippuryhmien kiinnityksiä. Niiden osalta joudutaan usein neuvottelemaan sopimuksista useankin vuoden päähän.

 

Kuopion kaupunki on Tanssii ja Soi festivaalin päärahoittaja ja siksi kaupungin taloudellisen tuen merkitys tapahtuman tulevalle kehittämistyölle on ratkaiseva. Jotta tulevien vuosien haasteisiin sekä uusiin mahdollisuuksiin voidaan varautua, on tarpeen luoda tapahtumayhteistyön pohjalle pitkäjänteisempi rahoitusmalli, jolla turvataan tapahtuman perusrahoitus useammaksi vuodeksi eteenpäin. Tämän vuoksi Kuopion kaupunki on neuvotellut Tanssii ja soi festivaalin kanssa kolmivuotisen sopimusmallin taloudellisen tuen sekä sen vastikkeeksi saatavan hyödyntämismallin varmistamiseksi. Sopimus on molempien osapuolten kannalta hyödyllinen ja tukee kaupungin strategisia tavoitteita.

 

Yhteistyösopimuksen tavoite on vahvistaa Kuopion kaupungin vetovoimaa, saada aluetaloudellisia ja imagohyötyjä sekä elävöittää kaupunkia ja lisätä asukkaiden hyvinvointia. Kaupunki sitoutuu tukemaan sopimuskumppania onnistumaan toiminnassaan näiden hyötyjen saavuttamiseksi.

 

Yhteistyösopimukseen varataan vuosittain 288.000 euroa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön avustusmäärärahojen yhteyteen.

 

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion valmistelun edetessä palvelualueiden talousarvioraamia on pienennetty, mikä tulee vaikuttamaan myös avustusmäärärahoihin supistavasti.  Lisäksi sote-, maakunta- ja kuntauudistuksen astuessa voimaan 1.1.2019 on mahdotonta ennustaa kaupungin taloudellista tilannetta ja avustusmäärärahojen kehitystä.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle yhteistyösopimuksen hyväksymistä Kuopion Tanssii ja Soi ry:n kanssa vuosille 2017–2019.

 

Liitteet

13

6427/2016 Imagovaikutusten arviointi

 

14

6427/2016 Yhteistyösopimus

 

15

6429/2016 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Petri Kervola

puh.  044 18 2062

Heli Norja

puh.  044 718 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Teija Savolainen-Lipponen esitti, että sopimusta ei hyväksytä tasa-arvoisen kohtelun vuoksi. Korvamerkittyä avustusrahaa ei tule antaa vain tietyille tapahtumajärjestäjille / yhteisöille. Esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.