Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2016 Pykälä 297


 

 

§ 297

Asianro 8738/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

                                                      Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

509/2012                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös (dnro 01368/16/4102) valitukseen Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.6.2016 § 41, jossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pienen Neulamäen osayleiskaavan. Hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen ja antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin. Jälj. strateginen maankäytön suunnittelu.

 

1389/2014                                   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (dnro 4072/15) suunnittelutarveratkaisua koskevaan valitukseen. Kuopion yleiskaavajohtaja on päätöksellään 1.4.2014 § 15 hyväksynyt suunnittelutarveratkaisun Kuopion kaupungin Haminanlahden kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Vuorenlehto RN:o 5:110. Kuopion kaupunginhallitus on 26.5.2014 § 195 hylännyt Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisuvaatimuksen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut yleiskaavajohtajan ja kaupunginhallituksen päätökset. Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

 

8738/2015-44                             Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 3/22.9.2016.

 

177/2016                                     Valtiovarainministeriön päätös (VM/2830/02.02.06.00/2015) kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2016. Jälj. talous- ja strategiapalvelu ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

6381/2016                                   Kuopion kaupungin perusturvanjohtaja on päätöksellään 27.9.2016 § 17 nimennyt Kuopion kaupungin edustajana asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman ohjaus- ja yhteistyöryhmään jäseneksi palveluesimies Anne-Mari Hyvösen ja varajäseneksi va. palveluesimies Tanja Bäckin (täsmennys kh:n tiedonantoihin 26.9.2016 § 287).

6706/2016                                   Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon vastuualueen ilmoitus vastuualueensa kirjaamon aukioloajan muutoksesta asiakkaille siten, että asiakaspalvelu on auki arkisin sekä talvella että kesällä klo 8-15.

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

-        kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 8/21.9.2016,

-        kaupunginjohtajan palkantarkistuspäätökset 3/16.9.2016,

-        kaupunginjohtajan päätöskokouksista 17/27.9.2016 ja 3/27.9.2016 S,

-        Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksesta 2/28.9.2016.

 

Kuopion Tilatyöryhmän kokouksen 27.9.2016 muistio jaetaan viiteaineistona.

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijapäätökset ajalta 19.-25.9.2016:

 

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6702/

2016-1

elinkeinojohtaja-

VVP elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

7 § /

2016

26.9.2016

Brändi-identiteetin ja markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen Siikarantaan perustettavalle yksityiselle vapaa-ajan keskukselle

4486/

2016-7

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

11 § / 2016

21.9.2016

Sosiaalityöntekijöiden, lastenvalvojien ja koulukuraattoreiden virkojen/tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteiden vahvistaminen

6604/

2016-1

kiinteistökehitysasiantuntija - TLK Kiinteistökehitysasiantuntija

Vuokraus ja

varausasiat

2 § / 2016

21.9.2016

297-407-2-22, Neulaniementie 6, vuokrauspäätös 2016

5645/

2016-2

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

36 § / 2016

20.9.2016

Palkallisen virkavapauden myöntäminen

4487/

2016-3

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

14 § / 2016

19.9.2016

Juridinen neuvonantopalvelu Jäähalli-uimahalli hankkeen sopimuskokonaisuuteen

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että hallituksen I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Merkittiin, että asiakohdan käsittelyn jälkeen omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Leila Savolainen antoi katsauksen omistajaohjausjaoston 3.10.2016 käsittelemistä asioista.