Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2016 Pykälä 292


 

 

§ 292

Asianro 6735/02.05.02.01/2016

 

 

Yrityspalvelun esitys (Muotoilulähtöisten palvelujen ja liiketoimintamallin kehittäminen) -hankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Unto Juutinen
Yrityspalvelu

 

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry ja Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry esittävät 28.9.2016 saapuneella kirjeellä, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Muotoilulähtöisten palvelujen liiketoimintamallin kehittäminen -hankkeelle. Etelä-Savon ELY-keskus on päättänyt rahoittaa hanketta EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

 

Pitkäaikaisen muotoilukoulutuksen ansiosta Pohjois-Savoon on kertynyt paljon muotoiluosaamista. Samalla alueelle on syntynyt paljon pieniä muotoiluyrityksiä, joilla on haasteita ja toisaalta hyödyntämättömiä mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamisessa. Siksi alueelle tarvitaan uudenlainen toimintamalli, jonka avulla muotoilijoiden liiketoiminnallinen osaaminen kasvaa. Muotoilun on yrityselämän parissa todettu merkittävästi tuovan lisäarvoa yrityksen tuotteiden ja palveluiden ja laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen. Kuitenkin vain pieni osa yrityksistä kykenee hyödyntämään muotoiluosaamista liiketoiminnan arvon kasvattajana.

 

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset, eri toimialoja edustavat isot yritykset sekä pienet muotoilun, käsityön ja muiden luovien alojen yrittäjät.

 

Hankkeen tavoitteena on ensinnäkin rakentaa muotoiluliiketoiminnan koulutuksen toimintamalli muotoilijoiden ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin pohjautuen. Toisaalta hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli valmennukselle muotoilun hyödyntämisestä muiden liiketoimintojen kehittämisessä. Tämän valmennuksen kautta on tarkoitus nostaa suomalaisten tuotteiden ja palveluiden muotoilullista tasoa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja samalla edistää muotoiluyritysten liiketoiminnan kasvua. Edelleen hankkeen tavoitteena on Luovien yritysten keskus Myllyn uusien toimitilojen uuden liiketoimintamallin kehittäminen ja alkuvaiheen pilotoiminen.

 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat:

1. Muotoiluliiketoiminnan valmennuskokonaisuuden rakentaminen yrityksille

2. Valmennuskokonaisuuden pilotointi

3. Muotoiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutus

4. Vertaismentorointimallien testaaminen yritysten kehittämisessä

 

Hankkeen kautta muotoilupalveluja tuottavien yritysten edustajien asiakasymmärryksen hankintaosaaminen kasvaa. Hankkeen avulla syntyy ymmärrystä ja osaamista uudenlaisesta toimintamallista, jonka mukaisesti palvelumoduuleja yhdistellen voidaan myydä asiakkaille heitä kiinnostavia kokonaisuuksia. Muotoilijoiden liiketoimintaosaaminen kehittyy hankkeen aikana ja sitä kautta he saavat pitkällä aikavälillä merkittävämpiä toimeksiantoja myös kansainvälisiltä markkinoilta.

 

Kuopion Rouvasväenyhdistykselle kehittyy liiketoimintamalli ja osaaminen koulutusten tuottamiseen kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen myötä muotoilijoiden asiakasyritykset oppivat hyödyntämään muotoiluosaamista liiketoiminnassaan nykyistä laajemmin ja monipuolisemmin.

 

Lisäksi hankkeen tuloksena on uudistunut Mylly, jonka toimintamalli perustuu tilaratkaisujen lisäksi palveluihin. Palveluissa korostuvat ammattilaistumisen välineet, vertaiskehittäminen, joustavat tilapalvelut sekä väylät muihin isompiin kaupunkeihin ja kansainvälistymiseen. Käytännön tuloksina ovat myös verkosto-opas, jossa on aukikirjoitettuna ehdot, joilla myllyläinen pääsee työskentelemään lyhytaikaisesti verkostokumppaneiden palveluissa sekä kuvaus uudesta toimitilakonseptista, johon vertaismentoroinnin työtavat kytkeytyvät tiiviisti.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 - 28.2.2018, ja sinä aikana kokonaiskustannukset ovat yhteensä 296.862 euroa.  Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 70 % hankkeen rahoituksesta tulee ELY-keskuksen kautta ESR- ja valtion rahoituksena, kuntarahoituksen osuus on 8,8%, tuensaajan omarahoitus on 15 % ja yksityinen rahoitus 6,2 %. Kuopion kaupungin osuus on yhteensä 26.214 euroa, joka jakaantuu siten, että Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n osuus on 19.900 euroa (9.950 euroa vuonna 2016 ja 9.950 euroa vuonna 2017) ja Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry:n osuus on 6.314 euroa (vuonna 2016).

 

Hankkeella ei ole välittömiä ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia.

 

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n ja Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, ESR-projektihakemus ja ELY-keskuksen päätös ovat asiakirjoissa.

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2016 - 2018 Muotoilulähtöisten palvelujen liiketoimintamallin kehittäminen -hanketta enintään 8,8 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään yhteensä 26.214 euroa.

 

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan vetovoimaisuuden palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

 

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

 

Liitteet

1

6735/2016 Kuntarahoitus anomus

 

2

6735/2016 Hankepäätös S20664

 

3

6735/2016 EURA2014hakemusX

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anna-Liisa Martikainen

puh.  044 718 4903

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy vt. elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.