Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2016 Pykälä 295


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

53 §

24.8.2016

 

§ 295

Asianro 5805/01.01.00/2016

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen 1.12.2016

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.8.2016 53 §

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen varhaiskasvatuspalveluiden asiakkuusjohtajan virka vapautuu 1.12.2016 lukien. Palvelualueella on tehty alustavia suunnitelmia varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä palvelualueuudistuksen ja kaupungin strategisten linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja Pekka Lindell on palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan pyynnöstä laatinut esityksen varhaiskasvatuksen hallinnollisesta rakenteesta ja toiminnan järjestämisestä 1.12.2016 lukien. Valmisteluun ovat oman lausuntonsa antaneet kasvun ja oppimisen palvelualueen asiakkuusjohtajat ja henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

 

Varhaiskasvatusjohtaja on esityksessään linjannut esimiestehtävien uudelleenjärjestelyn asiakkuusjohtajien tehtäviä muuttamalla siten, että nykyinen varhaiskasvatuksen avainprosessi yhdistettäisiin kasvun ja oppimisentuen tuen prosessiin ja kasvun ja oppimisentuen johtaja ottaisi vastattavakseen myös varhaiskasvatuspalveluiden asiakkuusjohtajan tehtävät. Tämä järjestely edellyttäisi yhden uuden palvelupäällikön viran perustamista, sillä kasvun ja oppimisentuen johtaja on hoitanut myös oman vastuualueensa palvelupäällikön tehtäviä. Uuden palvelupäällikön tehtäväkuvaa määritettäessä tarkastellaan kasvun ja oppimisen palveluprosesseja kokonaisvaltaisesti.

 

Tässä yhteydessä tarkasteltaisiin myös varhaiskasvatuspalveluiden prosessia kokonaisuudessaan uudelleen ja varhaiskasvatuspalveluiden alueellinen palvelutuotannon johtaminen ja esimiestehtävät jaettaisiin kahdelle palvelupäällikölle. Samassa yhteydessä vakinaistettaisiin nykyisin käytössä oleva aluevastaavien päiväkodinjohtajien järjestelmä. Aluevastaavana toimivan päiväkodinjohtajan toimenkuva sisältyy päiväkodinjohtajan tehtävän vaativuustasoon 3 eikä edellytä nimike- tai palkkausjärjestelmiä eikä lisää organisaation esimiesten lukumäärää.

 

Siirtymäajaksi 22.9. – 31.12.2016 Pekka Lindell esittää varhaiskasvatuspalveluiden asiakkuusjohtajan tehtävän hoitamista sijaisjärjestelyin.

 

Kaupungin palvelualueuudistuksen lähtökohtana on ollut asiakkaan näkökulman korostaminen ja palvelujen saamisen helpottuminen ja parantuminen. Uudistuksen tavoitteena on ollut myös organisaatiohierarkian madaltaminen ja esimiestehtävien rakentaminen aiempaa tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi. Varhaiskasvatuspalveluiden johtajan esityksessä on asiakkuusjohtajan tehtävät esitetty yhdistettäväksi yhdelle asiakkuusjohtajalle ja yhden uuden palvelupäällikön viran perustamista. Muutoksella haetaan kokonaisuuden tehokkaampaa hallintaa. Uusi palvelupäällikkö ottaisi huolehtiakseen sekä asiakkuusjohtajan aiemmin vastaamat palvelupäällikön tehtävät kasvun ja oppimisentuen palveluissa että myös muista myöhemmin tarkennettavista palveluprosesseista.

 

Tehtävien uudelleenjärjestely edellyttää sekä palvelualueiden johtosäännön että hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön uudistamista. Palvelualueiden johtosäännössä on tarkennettava kolmannen luvun §3, jossa esitetään palvelualueeseen kuuluvat vastuualueet. Lisäksi palvelualueen toimintasäännössä on huomioitava muutokset II ja III luvuissa.  Palvelualueiden johtosääntöön tehtävät muutokset tulee ottaa huomioon palvelualueuudistuksen aikataulun mukaisesti ja viedä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Palvelualueen toimintasääntö tulee puolestaan tarkistaa palvelualueiden johtosäännön hyväksymisen jälkeen.

 

Avainprosessin osalta asiakkuusjohtajan viran järjestelyt vahvistaa kasvun ja oppimisen lautakunta, joka johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa mukaisesti on palvelukseen ottava viranomainen. Virkajärjestelyt voidaan palvelualueuudistuksenyhteydessä toteuttaa ilman julkista hakumenettelyä asiakkuusjohtajan osalta (Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa §2)  ja palvelualueiden johtosäännön sekä palvelualueen toimintasäännön vahvistamisen jälkeen voidaan myös virkajärjestely vahvistaa asiakkuusjohtajan osalta.

 

Uuden palvelupäällikön viran osalta tulee varhaiskasvatuspalveluiden asiakkuusjohtajan virka muuttaa palvelupäälliköksi ja virka on laitettava julkisesti haettavaksi lain kunnallisesta viranhaltija 304/2003 §4 mukaisesti. Ennen viran haettavaksi laittamista, on kuitenkin määriteltävä viran kelpoisuusehdot. Ellei kelpoisuusehdoista ole säädetty laissa, asetuksessa tai määrätty johtosäännössä tai viran perustamisen yhteydessä, niistä päättää palvelukseen ottava viranomainen ennen täyttötoimiin ryhtymistä. Palvelupäällikön osalta valinnan tekee palvelualuejohtaja.

 

Vaikutusten arviointi            

 

 

Esitys                                         Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee valmistelun tiedoksi,

 

 

 

Liitteet

 

5805/2016 Opetusjohtaja Leena Auvisen lausunto

 

 

5805/2016 Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemen lausunto

 

 

5805/2016 Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolaisen lausunto

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                       Pekka Lindell ja Juha Parkkisenniemi jääväsivät itsenä asian käsittelystä ja poistuivat kokouksesta.

 

                                                      Upi Heinonen poistui kokouksesta klo 16.01.

 

                                                      Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

10

5805-2016 Opetusjohtaja Leena Auvisen lausunto

 

11

5805-2016 Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemen lausunto

 

12

5805-2016 Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolaisen lausunto

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.