Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2016 Pykälä 304 

 

§ 304

Asianro 3582/02.02.00/2016

 

 

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelma

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Kokouksessa ovat saapuvilla talous- ja strategiapalvelun ja työnantajapalvelun edustajat.

 

Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 24.10.2016.

Merkitään, että kaupunginhallitusta on informoitu kaupungin taloustilanteesta ja talousarvioesityksen perusteista syyskuun kokouksissa. Lisäksi valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille on pidetty syyskuussa iltakoulu koskien taloustilannetta ja talousarviovalmistelua.

 

 

 

Liitteet

6

3582/2016 Kaupunginjohtajan esitys Ta 2017

 

7

3582/2016 Korjaussivut

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjaussivut kaupungin vuoden 2017 talousarvioon sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Liitteinä 6 ja 7.

 

                                                          Merkittiin, että kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja Juankosken kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                                          Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                          Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, jäsen Erkki Virtanen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.