Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 172 

 

§ 172

Asianro 6403/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelit (Torikadun pysäköintilaitos)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Kaupunginvaltuuston 13.4.2015 hyväksymä keskustan pysäköintilaitosjärjestelmän piirijaon purkaminen mahdollistaa nykyisten pysäköintilaitosrakentamiseen varattujen tonttien ottamisen muuhun käyttöön.

 

Asemakaavan muutoksella selvitetään asuin- ja liikerakentamisen sijoittumista kaupungin omistamille pysäköintilaitoksen (4-22-1) sekä viereisen hallinto- ja virastorakennusten (4-22-2) tonteille. Asemakaavatyön pohjaksi järjestetään korttelin 4-22 tontinluovutuskilpailu.

 

Kaavatyössä tutkitaan yhtenä kokonaisuutena myös asuinrakentamisen sijoittamista kaupungin omistaman ns. Voiportin kiinteistön (4-11-1) ja viereisen huoltoasemakiinteistön (4-11-2) alueelle.

 

Samalla ajantasaistetaan asemakaava ympäröivien kortteleiden (4-11-1, 4-11-3, 4-22-5 ja 4-21-6) kehittämisen tai suojelumerkintöjen osalta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan, parantaen asuntotarjontaa ja palvelujen säilymistä keskustassa. Hanke on perusteltu myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

13

6403/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.