Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 175 

 

§ 175

Asianro 3018/10.02.03/2012

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Jäähallin ympäristö

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Jäähallin ympäristöön Niiralan ja Hatsalan kaupunginosiin valmistellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet ja maankäytön tehostamisen nykyiselle koulutus-, virkistys- ja liikuntakäytössä toimivalle alueelle.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos monipuolistaa Kuopion keskusta-alueen palvelu- ja asuntotarjontaa sekä täydentää kaupunkirakennetta. Täydennysrakentaminen tukee kaupungin ilmastopoliittisen strategian mukaisia tavoitteita kaupunkirakenteen eheyttämisestä ja tiivistämisestä.

 

Alueen lisärakentamisella on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, pysäköintiin, liikenteeseen ja vesihuoltoverkostoihin. Kevyenliikenteen yhteyksiä junaradan yli sekä keskustan ja kuntolaakson välillä kehitetään.

 

Asemakaavan muutoksen tuloksena alueelle syntyy uusia asuntoja ja jonkin verran uusia työpaikkoja.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

14

3018/2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Keränen

puh. +358 447185446

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.