Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 168


 

 

§ 168

Asianro 6913/10.00.02.01/2016

 

 

Halmetien tontinluovutuskilpailu

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Särkiniemen alueella tontin 297-15-51-1, osoitteessa Halmetie 10. Alueelle on laadittu täydennysrakentamista mahdollistava asemakaavan muutos, joka on tullut voimaan 28.7.2014.

                            

Tontin 297-15-51-1 pinta-ala on 7 561 m2. Tontti on asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi AP ja sen rakennusoikeus tehokkuusluvulla e= 0,40 on 3 024 k-m2. Sallitusta kerrosalasta on vähintään 25 % varattava autojen säilytyspaikkojen, varastojen tai yhteiskäyttöisten tilojen rakentamiseen (at 25 %). Kaavaan liittyvän havaintoaineiston mukaan tontille on tarkoitus toteuttaa yhteen kytkettyjä pientaloja.

 

Tontin sijainti ja asemakaava on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

                                                         

 

Tontin maastonmuodot ja korkeuserot tekevät sen suunnittelusta haastavan. Rakennusten ja niihin liittyvien ulkotilojen kaupunkikuvallisen tason ja toimivuuden varmistamiseksi sekä toteuttajan etsimiseksi tontista esitetään järjestettäväksi tontinluovutuskilpailu. Kilpailussa useilta toimijoilta saadaan perusteltu kilpailuehdotus siitä, kuinka tontin rakentaminen voidaan toteuttaa.

 

Kilpailussa osallistujat tekevät oman käyttösuunnitelmansa tontin käyttämisestä ja rakentamisesta. Lisäksi tulee esittää hankkeen toteuttamisen arvioitu aikataulu.

 

Kaupunki valitsee tontin saajan kilpailun päätyttyä. Valintaperusteina käytetään muun muassa esitettyjen suunnitelmien kaupunkikuvallista ja toiminnallista laatua ja tehokkuutta sekä esitetyn rakentamisen soveltuvuutta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.

 

Tontinluovutuskilpailuun osallistuvat käyttösuunnitelmat arvioidaan suunnittelun aloituskokous-työryhmässä, jossa on edustus asemakaavoituksesta, alueellisesta rakennusvalvonnasta, kunnallisteknisestä suunnittelusta, viher- ja virkistysaluesuunnittelusta sekä tonttipalveluista. Työryhmää voidaan täydentää tarpeellisilla asiantuntijoilla.

 

Edellä mainitun työryhmän esityksen perusteella tontti varataan parhaan ehdotuksen tehneelle taholle viranhaltijapäätöksellä yhden (1) vuoden ajaksi. Tontin varausmaksu on 30 % tontin laskennallisesta vuokrasta varausajalta.

 

Tontin luovuttaminen esitetään tehtäväksi vuokraamalla. Kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan kerros- ja rivitalotontit hinnoitellaan niiden rakennusoikeuden perusteella. Alueen käypää markkinahintatasoa on selvitetty ulkopuolisen arviolausunnon avulla, joka tukee kaupungin omaa käsitystä alueen hintatasosta. Rakennusoikeuden hinnaksi esitetään 130 €/k-m2. Vuosivuokra on 4 % tontin arvosta ja se on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1906 (joulukuu 2015).

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten arviointi on suoritettu asemakaavoituksen yhteydessä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle Halmetien tontinluovutuskilpailun järjestämistä edellä valmistelutekstissä esitetyllä tavalla.

 

Kilpailun tarkemmat säännöt (kilpailuohjelma) valmistellaan kansliatoimenpitein. Maaomaisuuden hallintapalvelut määrittää kilpailun aikataulun.

 

Tontinluovutuskilpailun arviointiryhmänä toimii suunnittelun aloituskokouksia varten perustettu työryhmä täydennettynä tarpeellisilla asiantuntijoilla.

 

Tontti varataan parhaan ehdotuksen tehneelle taholle kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 12 §:n mukaisesti viranhaltijapäätöksellä.

 

Tontin hinta on 393 120 €, vuosivuokra 15 725 € ja varausmaksu yhden (1) vuoden ajalta 4 717  €. Hinnat on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun

1 906 (joulukuu 2015).

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.