Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 169 

 

§ 169

Asianro 4170/10.00.02.01/2016

 

 

Muutosesitys Kuopion Neulaniemen kesämökkiyhteisön vuokrasopimusten sisältöön, oikaisuvaatimuksen käsittely

 

 

Kiinteistöinsinööri Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunkirakennelautakunta on antanut 29.6.2016 vastauksen Neulaniemen seudun mökkiläiset ry:n 24.5.2016 kaupungille toimittamaan esitykseen Neulaniemen kesämökkipalstojen vuokraehtojen muuttamiseksi. Yhdistys on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä.

 

Asian valmistelija maankäyttöinsinööri Heikki Hatakka on käynyt oikaisuvaatimuksessa esitettyjä seikkoja läpi yhdistyksen edustajien kanssa. Tapaamisessa päädyttiin siihen, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt kysymykset voidaan katsoa riittävästi siinä tilaisuudessa käsitellyiksi lukuun ottamatta kahta esitystä.

 

Ensisijaisesti yhdistys esittää, että vuokramiehen velvollisuus purkaa omalla kustannuksellaan rakennukset lomapalstojen vuokrauksen päättyessä tulisi poistaa. Velvollisuutta pidetään kohtuuttomana ja epätarkoituksenmukaisena. Kaupungin toimesta purkaminen tapahtuisi tehokkaammin ja olisi kustannuksiltaan merkityksetön uuden asuinalueen rakentamiskustannusten joukossa.

 

Toissijaisesti yhdistys esittää, että mikäli kaupunki ei edellä esitettyyn suostu, tulisi vuokrasopimuksen kaksi viimeistä vuotta olla vuokranmaksusta vapautettuja. Tämä koettaisiin merkittäväksi rahalliseksi ja henkiseksi vastaantuloksi kaupungin päättäessä ottaa alueen muuhun käyttöön vastoin vuokramiesten toivetta.

 

Vuokraehtojen muuttaminen siten, että rakennusten purkuvastuu siirtyisi kaupungille, muodostaisi hyvin suurella todennäköisyydellä ennakkotapauksen, joka vaikuttaisi vuokraehtoihin muuallakin. Koska nykyiset vuokraehdot ovat täysin maanvuokralain mukaisia, ei kaupungin kustannusrakenteen kannalta ole perusteltua ottaa kaupungille näin merkittäviä lisävelvoitteita.

 

Neulaniemessä on mantereella 26 kpl kaupungin vuokraamia lomapalstoja, jotka osayleiskaavaluonnoksen mukaisesti poistuisivat Neulaniemen uuden asuinalueen rakentamisen vuoksi. Niiden vuokratuotto on n. 46 000 € vuodessa. Keskimääräinen vuokra on 1 770 € vuodessa. Jos yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti 2 viimeistä vuotta olisivat vuokrasta vapautettuja, tulisi kaupungille tästä vajaan 100 000 euron vuokratulojen menetys ja toisaalta vuokramiehet saisivat keskimäärin noin 3 500 euron vuokrahelpotuksen rakennusten purkukustannuksia kattamaan.

 

Neulaniemen asuinalueen toteutusaikataulu on riippuvainen mm. Savilahden sekä kaupungin keskustan tuntumassa olevien useiden täydennysrakentamishankkeiden toteutumisesta. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, ettei Neulaniemen rakentaminen käynnisty vielä melko pitkään aikaan. Kesämökkipalstojen vuokrauksen lopettamisen aikataulusta on tarkoituksenmukaista päättää vasta alueen rakentamisaikataulun varmistuttua. Pitkittämällä vuokrasopimusten jatkot mahdollisimman lähelle rakentamisen käynnistymistä voidaan helpottaa vuokramiesten sopeutumista vuokrauksen päättymiseen.

 

Tarkoitus on ollut päättää sopimusten jatkamisen periaatteista heti uuden yleiskaavan tultua voimaan.  Tuossa yhteydessä voidaan täsmentää aikaisemmassa käsittelyssä jo esillä ollutta periaatetta, jonka mukaan uuden yleiskaavan poistuvaksi rajaaman palstan vuokramies voi halutessaan irtisanoa vuokrasopimuksen ennen kaupungin määrittelemää takarajaa.

 

Neulaniemen seudun mökkiläiset ry:n oikaisuvaatimuksessa ei edes esitetä, että kaupunkirakennelautakunnan päätös 29.6.2016 olisi lainvastainen. Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, mikä mökkien omistajista tuntuu oikeudenmukaiselta ja reilulta.

 

Vaikutusten arviointi                Ratkaisulla ei ole olennaisia ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää, että Neulaniemen seudun mökkiläiset ry:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. 

 

 

Liitteet

7

4170/2016 Oikaisuvaatimus Kuopion kaupunkirakennelautakunnan päätökseen 20.7.2016

 

Viiteaineisto

13

4170/2016 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2016 § 106

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.