Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.10.2016 Pykälä 170 

 

§ 170

Asianro 6609/10.00.02.00/2016

 

 

Aiesopimus kiinteistöjen 297-4-11-1 ja 297-4-11-2 kehittämiseksi

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki omistaa Puistokadun ja Tulliportinkadun kulmauksessa olevan ns. Voiportin kiinteistön 297-4-11-1. Vieressä sijaitsee huoltoasemakäytössä ollut kiinteistö 297-4-11-2, jonka omistaa Kiinteistö Oy Tulliportinkatu 50 (jäljempänä valmistelutekstissä ”yhtiö”). Kiinteistöjen sijainti on osoitettu oheisissa kartoissa.

 

 

 

 

Kaupungin omistama kiinteistö 297-4-11-1 on asemakaavassa osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). Rakennusoikeutta on 1 450

k-m². Kiinteistöllä sijaitsee 1920-luvulla rakennettu osin kolmikerroksinen toimistorakennus Voiportti. Rakennuksen Puistokadun suuntainen vanhin osa on tarkoitus säilyttää.

 

Kiinteistö 297-4-11-2 on asemakaavassa merkitty huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH). Rakennusoikeus on 800 k-m2. Kiinteistöllä sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 1957 rakennettu huoltoasemarakennus, jonka kerrosala on 330 k-m². Huoltoasemarakennus on tarkoitus purkaa, mikäli käynnistettävä asemakaavan muutos mahdollistaa kiinteistön osoittamisen asuinkäyttöön ja aiesopimusluonnoksen mukainen myyntimenettely onnistuu.

 

Voiportin kiinteistö on tilakeskuksen mukaan käynyt kaupungille tarpeettomaksi. Tilakeskus etsii rakennuksessa oleville kaupungin toiminnoille uudet tilat. Maaomaisuuden hallintapalveluiden, asemakaavoituksen ja tilakeskuksen edustajat ovat neuvotelleet yhtiön edustajien kanssa aiesopimusluonnoksen, jonka tavoitteena on kohdekiinteistöjen asemakaavoitus ja myynti yhtenä kokonaisuutena. Kaupunki ja yhtiö ovat teettäneet neuvotteluiden ja asemakaavatyön pohjaksi kohteista viitesuunnitelman, joka on aiesopimusluonnoksen liitteenä.

 

Aiesopimusluonnoksen mukaan kohdekiinteistöistä järjestettäisiin tarjouskilpailu, jolla pyritään löytämään kohteille ostaja. Tarkoitus on, että tarjouskilpailun ja kaupan kohteina ovat kaupungin omistama Voiportin kiinteistö ja huoltoasemakiinteistön omistavan yhtiön koko osakekanta.

 

Tarjouskilpailua varten on tarkoitus asettaa kiinteistöjen muodostamalle kokonaisuudelle alin hyväksyttävä hinta 1 550 000 euroa. Alimman hinnan asettamisesta huolimatta hankkeen jatkamisen edellytyksenä on, että korkein tarjous tulee kaupungin ja yhtiön osakkaiden taholta hyväksytyksi. Hinta vastaa laaditun viitesuunnitelman mukaisen rakennusoikeuden sisältävää kokonaisuutta. Mikäli asemakaavan muutos mahdollistaa kohteille enemmän rakennusoikeutta, niin lisärakennusoikeuden yksikköhinnoiksi esitetään asuinrakennusoikeuden osalta 450 euroa/k-m² sekä liike- ja toimistorakennusoikeuden osalta 200 e/k-m². Hinnoittelua varten kohteista on hankittu arviolausunto, joka on asiakirjoissa.

 

Tarjouskilpailun jälkeen kaupungin, yhtiön, yhtiön osakkaiden ja tarjouskilpailun voittaneen ostajan kesken on tarkoitus tehdä esisopimus Voiportin kiinteistön ja yhtiön osakkeiden kaupoista. Voiportin kiinteistöä koskeva esisopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Kohteista saatava kokonaiskauppahinta on tarkoitus jakaa kaupungin ja yhtiön osakkeiden kesken siten, että kaupungin osuus on 30 % ja yhtiön osakkaiden osuus 70 % kauppahinnasta. Kaupungin pienempää kauppahintaosuutta perustellaan sillä, että Voiportin rakennuksen säilyttämisen ja asunnoiksi saneeraamisen arvioidaan olevan tässä kiinteistökehityskokonaisuudessa uudisrakentamista tehottomampaa ja siten pienentävän tarjoajien maksuhalukkuutta kohteena olevasta kokonaisuudesta.

 

Esisopimuksen tekemisen jälkeen on tarkoitus käynnistää kiinteistöjä koskevan asemakaavan muutoksen valmistelu. Asemakaavoituksen tavoitteena on muuttaa kiinteistöjen käyttötarkoitus asuntorakentamisen mahdollistavaksi ja osoittaa kohdekiinteistöille lisärakennusoikeutta. Asemakaavoitus on tarkoitus sisällyttää lähellä sijaitsevan Torikadun ja Puistokadun kulmakorttelin kanssa samaan asemakaavatyöhön.

 

Ennen valmisteltavan asemakaavamuutoksen hyväksymistä huoltoasematontin omistavan yhtiön kanssa neuvotellaan maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukainen maankäyttösopimus, jossa sovitaan kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta. Maankäyttösopimus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun valmisteltava asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

 

Lopullinen kiinteistökauppa kaupungin omistamasta Voiportin kiinteistöstä ja lopulliset kaupat yhtiön osakekannasta on tarkoitus tehdä sitten, kun asuinrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Ensin yhtiön osakkeenomistajat myyvät yhtiön osakkeet ostajalle. Sen jälkeen kaupunki myy Voiportin kiinteistön ostajan omistukseen siirtyneelle yhtiölle. Ostaja tulee kauppojen jälkeen molempien kohdekiinteistöjen omistajaksi yhtiön osakeomistuksen kautta.

 

Neuvoteltu aiesopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä. Sopimusluonnos sisältää tarkemmat sopimusehdot kiinteistöjen kehittämiseen liittyvästä menettelystä sekä mm. rakennusten purkamisen ja mahdollisen pilaantuneen maaperän kunnostuskustannusten suhteen.

 

Vaikutusten arviointi                Päätösesitys tähtää ruutukaava-alueen täydennysrakentamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska täydennysrakentamisella on mm. rakennusliikkeitä ja rakennusalan teollisuutta työllistävä vaikutus.

 

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

1.        Kuopion kaupungin, Kiinteistö Oy Kuopion Tulliportinkatu 50:n ja sen osakkeenomistajien kanssa tehdään esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukainen kiinteistöjä 297-4-11-1 ja 297-4-11-2 koskeva aiesopimus.

2.        Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.

3.        Kiinteistöjä koskeva tarjouskilpailu valmistellaan ja kilpailun aikataulu määritellään kansliatoimenpitein.

4.        Tämä päätös voidaan kuntalain 98 §:n nojalla panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Lisätietoja asiasta antavat tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen puh 044 718 5531, kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen puh 044 718 5141 ja kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell puh 044 718 5431.

 

 

Liitteet

8

6609/2016 Aiesopimusluonnos_Tulliportinkatu 50

 

9

6609/2016 Sopimusalue

 

10

6609/2016 Viitesuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.