Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.10.2016 Pykälä 308


 

 

§ 308

Asianro 2337/03.06.00/2016

 

 

Korvauksen suorittaminen TeliaSonera Finland Oyj:lle

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

 

                                                      Asian taustaa ja korvausvaatimus

 

                                                      Kuopion kaupungin hankintatoimi kilpailutti vuonna 2009 ns. HALO-yhtei-söjen puolesta yhteishankintana telepalvelujen hankinnan vuosille 2010-2012. Kilpailutuksen voitti TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä TSF) ja hankintaso-pimus allekirjoitettiin 11.9.2009. Hankintasopimuksen mukaan HALO-yhteisöt olivat oikeutettuja hankkimaan telepalveluita suoraan TSF:ltä. Hankinnassa oli mukana yhteensä 27 yhteisöä.

 

                                                      Kuopion kaupungin hankintatoimi purki hankintasopimuksen 30.3.2010 päi-

vätyllä purkuilmoituksella toimituksen viivästykseen ja telepalveluissa ilmen-neisiin virheisiin vedoten. TSF ei hyväksynyt sopimuksen purkamista ja yhtiö haastoi Suonenjoen kaupungin oikeuteen vaatien korvausta sopimuksen oi-keudettomasta purkamisesta sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista. TSF:n tarkoituksena oli saada tuomioistuimen ratkaisu asiaan aluksi yhden sopimusosapuolen osalta ja Suonenjoen kaupunki valikoitui tässä tarkoituksessa vastaajaksi oikeudenkäyntiin. Tämän jälkeen Suonenjoen kaupunki ja 12 muuta yhteisöä nostivat vastakanteen TSF:ää kohtaan vaatien vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen johdosta sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista. Lisäksi 8 muuta yhteisöä ilmoittautui oikeudenkäyntiin ns. väliintulijoina, koska asian ratkaisulla tulisi olemaan merkitystä myös heidän asemaansa telepalveluiden hankkijoina.

 

                                                      Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsi päätöksellään 19.6.2014 TSF:n kanteen ja velvoitti yhtiön suorittamaan vastakantajina olleille HALO-yhteisöille vahin-gonkorvausta yhteensä 454.892 euroa ja korvausta oikeudenkäyntikuluista yhteensä 650.000 euroa.

 

                                                      Itä-Suomen hovioikeus kumosi päätöksellään 31.12.2015 käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi vastakanteet. Samalla hovioikeus velvoitti Suonenjoen kaupungin suorittamaan TSF:lle korvausta saamatta jääneestä taloudellisesta edusta 14.446 euroa viivästyskorkoineen 26.5.2010 lukien sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista 96.268,30 euroa. Lisäksi hovioikeus velvoitti muut vastakantajina olleet HALO-yhteisöt yhteisvastuullisesti suorittamaan TSF:n korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista yhteensä 1.146.550,07 euroa viivästyskorkoineen. 

 

                                                      Korkein oikeus hylkäsi päätöksellään 2.6.2016 HALO-yhteisöjen valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

 

                                                      Hovioikeuden tuomitsemat oikeudenkäyntikulut on maksettu TSF:lle kaupunginhallituksen 4.4.2016 päätöksen mukaisesti.

 

                                                      TSF on vaatinut edellä mainittuun tuomioon vedoten, että myös Kuopion kaupunki osaltaan korvaa TSF:lle sopimuksen perusteettomasta purkamisesta aiheutuneena vahinkona 291.000 euroa viivästyskorkoineen sekä maksaa palvelulaskuista 463.451,07 euroa viivästyskorkoineen.

                                                     

                                                      Jatkotoimenpiteet

 

                                                      Vaikka Itä-Suomen hovioikeuden tuomiossa vain Suonenjoen kaupunki on velvoitettu suorittamaan korvausta TSF:lle sopimuksen perusteettoman purkamisen johdosta, on perusteltua, että Kuopion kaupunki osaltaan suorittaa korvausta erillisen oikeudenkäynnin välttämiseksi. Vaaditun korvauksen määrä on kuitenkin yksilöimätön.

 

                                                      Kaupungin näkemys vahingon oikeasta ja riidattomasta määrästä enemmän selvityksen puuttuessa on Kuopion osalta 126.361 euroa. Viivästyskorko mainitulle summalle on n. 33.000 euroa. Korvauksen määrä perustuu TSF:n oikeudessa ilmoittamiin kuukausilaskutustietoihin, joiden pohjalta on laskettu yhteisölle jaettava korvaussumma yhteensä 313.642 euroa.   

 

                                                      Palvelulaskujen osalta vaatimus on myös yksilöimätön ja vaatimusta on pidettävä lisäksi vanhentuneena. Vaatimus on siten laskusaatavien osalta perusteeton.                    

 

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki suorittaa TeliaSonera Finland Oyj:lle korvauksena 126.361 euroa viivästyskorkoineen.

 

 

Liitteet

1

2337/2016 Korvausvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Toivanen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.