Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 40 

 

§ 40

Asianro 3396/10.02.02/2015

 

 

Välimäen osayleiskaava

 

 

 

                                                          Päätöshistoria:

                                                          Kaupunginhallitus 26.9.2016, § 273

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

                                                          Välimäen alueelle on laadittavana osayleiskaava. Nyt valmistuneessa osayleiskaavaehdotuksessa tavoitteena on mahdollistaa Tahkon rinnealueiden kehittäminen tarkastelemalla rinnealueiden laajenemismahdollisuuksia. Kaavaehdotuksessa määritetään matkailu-, loma-asunto- ja palvelurakentamisen, liikenteen ja ulkoilualueverkoston perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Kaavatyön valmistelua on kaupunginhallitukselle esitelty kaavaluonnoksen osalta 2.5.2016. Luonnos oli nähtävillä 16.5. – 15.6.2016.

 

Osayleiskaavaehdotus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaehdotuksen. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Tahkovuoren osayleiskaavan.

 

Kaavaehdotus on työstetty luonnoksesta saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin ja kannanottoihin on laadittu myös vastineet. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot vastineineen ja hyväksyy 26.9.2016 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

3

3396/2015 Välimäen osayleiskaavaehdotus

 

4

3396/2015 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  044 718 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

                                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                          Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

                                                          Nilsiä-neuvottelukunta 25.10.2016

 

 

Liitteet

1

3396/2015 Välimäen osayleiskaavaehdotus 26.9.2016

 

2

3396/2015 Välimäen osayleiskaava, lausunnot ja mielipiteet 14.9.2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta toteaa lausuntonaan Välimäen osayleiskaavaehdotuksesta:

Välimäen osayleiskaavan laadinta omalta osaltaan vahvistaa ja tukee Tahkon matkailualueen elinkeinorakennetta. Osayleiskaavaehdotuksen mahdollistama rinnealueiden laajentaminen luo erinomaiset edellytykset alueen kehittymiselle ja mahdollistaa myös jo olemassa olevan majoituskapasiteetin käyttöasteen noston.

Kaavan laadinnassa on toteutunut hyvin osallisten vuorovaikutusmahdollisuus mm. maanomistajille järjestettyjen tiedotustilaisuuksien muodossa. Osayleiskaavassa on otettu huomioon hyvin myös muut ulkoilutarpeet, kuten hiihtolatuvaraus ja moottorikelkkareitti.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU-2) merkintä jättää riittävästi tilaa tarkemmalle yksityiskohtaiselle suunnittelulle uusien rinnealueiden sekä tarpeellisten palvelu- ja huoltorakennusten sijoittamiseksi toiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen oli kuultavana asian käsittelyn aikana.

 

                                                          Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.