Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 95


 

 

§ 95

Asianro 7086/02.02.00/2016

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanne

 

 

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarviovalmistelu on etenemässä käyttösuunnitelman laadintavaiheeseen. Vuoden 2017 talousarvioraami on perusturvan palvelualueen osalta käyttökatetasolla 147,1 M € ja terveydenhuollon palvelualueen osalta 222,0 M€. Syyskuun 2016 kuukausiraportin perusteella perusturvan talouden ennakoidaan toteutuvan toimintakatetasolla 162,9 M€:n suuruisena, eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoidaan olevan 1,5 M€  ja terveydenhuollon palvelualueella toimintakatetasolla 225,6 M€:n suuruisena eli ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden ennakoidaan olevan 2,2 M€. Erikoissairaanhoidon ylitys on 3,7 M€ ja oman terveyspalvelujen alitus on 1,5 M€ (tulojen ylitys 1,0 M€ ja menojen alitus 0,5 M€).

 

Perusturvan palvelualueella tapahtuu useita toiminnallisia muutoksia vuonna 2017, joista euromääräisesti merkittävimpiä ovat aikuissosiaalityön avainprosessissa perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi asteittain maaliskuun 2017 loppuun mennessä sekä vuoden 2017 alusta tapahtuva työllistymisen palvelujen palveluprosessin sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuspaikkojen siirtyminen osaksi elinvoimapalveluita.

 

Perusturvan palvelualueelle annettuun raamiin pääseminen on erittäin haasteellista. Tehdyistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta perusturvan palvelualueen talousarvioon sisältyy ennen käyttösuunnitelman laadintavaiheen alkamista toiminnallista sopeutusta noin 5 M€. Sopeutuksen kohdentamistoimenpiteillä tulee määrän suuruudesta johtuen olemaan merkittäviä vaikutuksia perusturvan palveluihin. Terveydenhuollon palvelualueen kohdentamaton sopeutus on 4,7 M€. Toimenpiteistä päätetään käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Niiden toteuttamisesta riippumatta talousarvion merkittävän ylittymisen riski on ilmeinen.

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää käsitellä tämän asian ylimääräisenä asiana 25.10.2016 pidettävässä lautakunnan kokouksessa.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2017 valmistelutilanteen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Talouspäällikkö Arja Matsi ja Juankosken edustaja Salme Harjunen poistuivat klo 17.46 tämän asian päätöksen teon jälkeen.