Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 88


 

 

§ 88

Asianro 6659/01.01.01/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / Kahden sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottopalveluissa

 

 

 

 

 

Taustaa

 

Terveydenhuollon palvelualueella avohoidon vastaanottopalveluissa oli haettavana 5.9–11.9.2016 kello 12.00 mennessä kaksi sairaanhoitajan vakinaista tehtävää. Kelpoisuusehtona tehtäviin oli sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävään haki 19 henkilöä, joista 1 ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä.

 

Haastattelussa esitettiin kaikille kutsutuille etukäteen valmistellut samansisältöiset kysymykset.

 

Oikaisuvaatimus

 

Työntekijä on tehnyt va. ylilääkärin 23.9.2016 päätöksestä (6659/2016) henkilöstöasiat (57 §) oikaisuvaatimuksen perusturva- ja terveyslautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa.

 

Työntekijä toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että on tullut perusteetta ohitetuksi sairaanhoitajien tehtäviä haettaessa.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hänellä on lähihoitajan työkokemusta psykiatrisesta sairaalasta 14 vuotta aikuis- ja nuorisopsykiatriassa sisältäen osaamista somatikasta ja psykiatriasta, ja sairaanhoitajan kokemusta 3 vuotta akuuttien potilaiden hoidosta ja vastaanottopalveluista.  Työntekijä on tyytymätön päätökseen ja vaatii valinnat uudelleen harkittavaksi kuntalain mukaan.

 

Vastine oikaisuvaatimukseen

 

Hakijoiden valinnat haastatteluun kutsumisesta teki  avohoidon vastaanottopalvelujen palveluesimiehet Kuntarekrystä saatavan ansiovertailun jälkeen. Molemmat lukivat hakemukset itsenäisesti läpi, ja merkitsivät kymmenen henkilöä jotka parhaiten soveltuivat sairaanhoitajan tehtäviin.  Tämän jälkeen he vertasivat tuloksiaan, ja ne olivat samanlaiset. Tarkasteluissa painotettiin vastaanottopalveluissa sairaanhoitajan tehtävässä vaadittavia monipuolisia ja laaja-alaisia työtaitoja (mm. ryhmäohjaus), soveltuvuutta, kehittymisvalmiuksia (mm. kouluttautumisaktiivisuus) ja työkokemusta painottuen vastaanottopalveluihin, sekä mahdollisuutta sijoituspaikkojen vaihtumiseen myös akuuteissa tilanteissa Riistavedelle ja Vehmersalmelle.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta käy esille vaadittu ammattipätevyys.  Työkokemusta työntekijällä on Kuopion kaupungin vastaanottopalveluissa 6 kk, ja sairaanhoitajana 3 vuotta. Hakemuksessa ei sen sijaan tullut esille vastaanottopalveluissa tarvittavaa monipuolista työnkuvaa, mm. ryhmäohjaustaitoja, työnkuvan laaja-alaisuutta jne., joita painotettiin haastatteluun valinnassa. Oikaisuvaatimuksessa esitettyä työkokemusta psykiatrisesta sairaanhoidosta ei valinnassa edellytetty.

 

Haastatteluun kutsutuilla 10 henkilöllä oli työkokemusta vastaanottopalveluissa ½ vuodesta 3 vuoteen, monipuolista osaamista vastaanottotoiminnassa, erilaisten ryhmien vetämistä (Tulppa-, astmaryhmät) ja muita vastuualueita.

 

Va. ylilääkäri päätti 23.9.2016, että sairaanhoitajan tehtäviin valitaan sairaanhoitaja, jolla on työkokemusta vastaanoton sairaanhoitajan tehtävistä. Vastaanottopalveluissa hän on toiminut sekä lähihoitajana että sairaanhoitajana. Vastuualueina on korva-, nenä- ja kurkkutautien osaaminen, korvaushoitajien sijaistaminen, astmahoitajana toimiminen ja ryhmäohjaus. Sekä toisena sairaanhoitaja, joka on toiminut sairaanhoitajan sijaisena vastaanottopalveluissa. Monipuolisen työkokemuksensa perusteella hallitsee äkillisesti muuttuvia tilanteita ja pystyy hahmottamaan isoja kokonaisuuksia toiminnassa. Hän haluaa kehittää työyhteisöä. Vastuualueina ovat pakolaistaustaisten potilaiden vastaanottotyö ja sydämenvajaatoiminta potilaat. 

 

Va. ylilääkärin päätös ei ole kaupungin johtosääntöjen, kuntalain, työsopimuslain, tai muutoinkaan lain vastainen, koska  oikaisuvaatimuksen tekijällä ja muillakaan ei ole etua ja oikeutta saada sairaanhoitajan tehtävää Kuopion kaupungista. Työntekijän valinta on kaupungin vapaassa harkinnassa, eikä va. ylilääkäri ole käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa väärin.

 

Va. ylilääkärin päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Työntekijän valinta on kaupungin vapaassa harkinnassa, eikä va. ylilääkäri ole käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa väärin.

 

Oikaisuvaatimus, työntekijän hakemus ja muiden tehtävää hakeneiden asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Esitys                                              Terveysjohtaja Jari Saarinen:

 

Edellä olevan perusteella esitän, että perusturva- ja terveyslautakunta päättää hylätä työntekijän tekemän oikaisuvaatimuksen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Annikki Venetvaara

puh. +358 044 718 6972

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.