Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2016 Pykälä 92


 

 

§ 92

Asianro 8642/02.02.00/2015

 

 

Talousarviomuutokset vuonna 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

 

 

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2016 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen.

 

Perusturvan palvelualue:

Vanhus ja vammaispalvelujen avainprosessi

 

Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten palveluohjauksen palveluprosessissa asumispalvelujen oston ennakoidaan ylittyvän 200.000 euroa. Ylityksen syynä on palvelun käytön määrä.

 

Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessissa menojen ylityspaine on 1,3 miljoonaa euroa. Ylityspaineesta 475.000 euroa muodostuu ilman määrärahavarausta toteutettavasta lasten hoitoringistä, palkkojen erilliskorvausten ylityksestä 315.000 euroa ja sijaismäärärahojen ylityksestä 400.000 euroa. Loppuosa 110.000 euroa ylityksestä muodostuu leasing-vuokrista.

 

 

Terveydenhuollon palvelualue:

Avohoidon avainprosessi

 

Avohoidon toimintatuotot ylittyvät 790.000€. Toimintatuottojen ylitys koostuu lähinnä vastaanottopalvelujen asiakasmaksuista ja yhteistomintakorvauksista muilta kunnilta 140.000 € ja suun terveydenhuollon maksutuottojen lisäyksestä 590.000 € sekä kuntoutuksen asiakasmaksutuotoista 60.000 €.

 

Sairaalapalveluiden avainprosessi

 

Asiakasmaksutuottojen poliklinikalla, osastoilla ja kotiutusyksikössä ennakoidaan ylittyvän 60.000 €.

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avainprosessi

 

Nuorten mielenterveyspalveluiden yhteistoimintakorvaukset kunnilta tulevat ylittymään 30.000 € ja päihdepalvelujen asiakasmaksutuotot 10.000 €.

 

 

Terveyspalveluiden tukipalvelut

 

Toimintatuotot toteutuvat 54.000 € suurempana budjetoiduista tuloista, isäntäkuntapalvelujen hallintopalvelujen myynti ylittyy 89.000 € ja muiden tuottojen tuloutukset 35.000 € jäävät pois.

 

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon kustannukset ennakoidaan olevan 157.102.000 M€, josta sairaanhoitopiirin osuus 155.352.000 € ja muun erikoissairaanhoidon 1.750.000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 3.661.461 €. Sairaanhoitopiirin ennuste perustuu tammi-syyskuun jäsenkuntalaskutuksen saadun tiedon mukaan.

 

 

Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto

Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät tai alittuvat, niin ylitys/alitus katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla tai palautuksella Tuusniemen kunnalle.

 

 

Vuoden 2016 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava:

Perusturva

TA 2016

TAMU 2016

TA2016
+TAMU 2016

Toimintatuotot

33 428 155

0

33 428 155

Toimintakulut

-194 819 129

-1 500 000

-196 319 129

Toimintakate

-161 390 974

-1 500 000

-162 890 974

Terveydenhuolto

TA 2016

TAMU 2016

TA2016
+TAMU 2016

Toimintatuotot

13 209 293

944 000

14 153 293

Toimintakulut

-236 547 319

-3 661 461

-240 208 780

Toimintakate

-223 338 026

-2 717 461

-226 055 487

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:

 

Perusturvan palvelualue:


- toimintakuluja lisätään    -1.500.000 €

- toimintakatteen muutos  -1.500.000 €

Terveydenhuollon palvelualue:

 

- toimintatuottoja lisätään     944.000 €
- toimintakuluja lisätään    -3.661.461€

- toimintakatteen muutos  -2.717.461 €

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.